+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Minber Duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Minber Duası


 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Minber Duası


  Reklam  Cevap: imam minbere yönelir ve gizli olarak dua okur (minberin önünde):
  “Allahümme ifteh aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazâine fazlike ve keramike ya ekramelekramine ve ya erhamerrahimin.” diye dua eder.

  Ondan sonra, minberin merdivenlerini yavaş yavaş çıkar ve 3. basamakta durur ve şöyle dua yapar.
  “Rabbi’şrahli sadri ve yessir li emri vehlül ukdeten min lisani yefkahü kavli. Rabbi kad âteyteni minelmülki ve allemteni min te’vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen, ve elhıkni bissalihin. Vehfezni minesselasili vel eğlali vel enkal. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."
  7. Basamağa gelir ve:
  “ Allahümme hâzaşşe’nü leyse bişâni. Ve hâzelmekani leyse bimekani. Allahümme yessir lî emrî, ve tekabbelhü minni. Ve selamün ala cemîilenbiyai velmürselin.”
  Duasını okuduktan sonra cemaata yüzünü dönüp .....basamağa oturur. Bu esnada iç ezanı dinler

+ Yorum Gönder

minber duaları

minber duası

minber duasi