+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Ayşe kaç yaşında evlenmiştir? hangi hadislerle tesbit edilmiştir? bu konu ebu davutta nerde geçer Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Ayşe kaç yaşında evlenmiştir? hangi hadislerle tesbit edilmiştir? bu konu ebu davutta nerde geçer


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  --->: Hz.Ayşe kaç yaşında evlenmiştir? hangi hadislerle tesbit edilmiştir? bu konu ebu davutta nerde


  Reklam  Cevap: Hz.Aişe’nin Rasullullah İle Evliliği  Rasulallah’ın üçüncü eşi olan Hz.Aişe annemizin doğum tarihi ile ilgili birçok farklı rivayetler mevcuttur. Bir rivayete göre nübüvvetten önce diğer bir rivayete göre nübüvvetten dört yıl sonra doğmuştur. Eğer ilk verdiğimiz rivayeti kabul edersek Hz.Aişe Rasullullah ile nişanlandığında altı yaşında idi. Bir rivayete göre de Hz.Aişe annemiz kendisi için “Ben kendimi bildim bileli İslam’ın içinde idim.” buyuruyor.

  Müslim ve Buhari’de geçen rivayetlerde Rasulallah: “Cibril bana rüyamda beyaz ipek örtü içerisinde bu senin eşindir” dedi. Örtüyü kaldırdığımda Aişe’yi gördüm.-Tirmizi’de bunu Hz.Aişe’den şu ifadelerle aktarır. “Cibril benim resmimi yeşil ipek bir bezde Rasullullah’a getirdi ve dedi ki bu senin dünya ve ahirette zevcendir.” Hz.Aişe annemizin zekiliğini ondan gelen bu rivayette daha bir belirgin görmekteyiz. Dünyada Rasulallah için sevgili idi, bunu ahiret hayatında da devam edeceğini vurgulamakta- Ve bu rüya üzerine Rasulallah durumu Ebubekir’e açar. Bu konuda aracı olan Haule bintü Hakimdir. Hz.Ebubekir ilk olarak biraz tereddüt eder. Çünkü geleneklere göre çok samimi arkadaş olanlar birbirlerinin kızları ile evlenemezler. Rasullallah’a bu sıkıntısını dile getirince Rasullullah “Sen benim dinde kardeşimsin bu senin kızını bana haram kılmaz ki” der.

  Fakat ikinci bir engel daha vardır. Hz.Aişe Mut’im ibni Adiy’in oğlu Cübeyr ile sözlü idi. Rivayetlere göre Hz.Aişe ile Cübeyr beşik kertmesi olarak bilinmektedir. Ebubekir Rasullullah’dan izin isteyerek önce bir Mut’im ile görüşmek istediğini söyler. Aslında putperest olan bu aile Rasullullah’ın getirdiği dine mensup olan Ebubek’in kızını almaktan vazgeçmişlerdir. Özellikle Cübeyr’in annesi “Bu kız benim evime girerse oğlumu dininden çevirir” diyerek şiddetle bu evliliğe karşı çıkıyordu.

  Hz.Ebubekir’in Mut’im ile konuşmasından sonra karşı tarafla tamamen ilişki kesilir ve Rasullullah’a haber göndererek gelip kızını nikahlamasını ister. Hicretten iki yıl önce şevval ayında nişanlanan Hz.Aişe annemiz üç veya dört yıl nişanlı kalır.

  Babası Ebubekir ve Rasullullah hicretinden kısa bir süre sonra Hz.Aişe’nin annesi ağabeyi Abdullah, kız kardeşi Esma, Rasulallah’ın eşi Sevde kızları Fatıma ve Ümmügülsüm ile birlikte Medine’ye hicret ederler.

  Hz.Aişe’nin düğünü bir rivayete göre hicretten bir sene sonra şevval ayında gerçekleşmiştir. Diğer rivayete göre Bedir Savaşından sonra Rasullullah’ın düğünü geciktirmesi üzerine Hz.Ebubekir Rasullullah’a neden düğün hazırlığı yapılmadığını sorar. Rasulallah henüz mehir parasını temin edemediğini söyleyince Hz.Ebubekir Rasullullah’a 500 dirhem borç verir ve bununla Hz.Aişe’nin mihri verilir, düğün yapılır.

  Baba ocağından Rasulallah’ın evine gelin giden Hz.Aişe ona hem sevgili hem de en iyi talebelerinden biri olur. İlim öğrenmede en büyük imkanı oda kapısının Mescid-i Nebevi’ye açılıyor olmasıydı. Hz.Aişe bu sayede peygambere yöneltilen soru ve cevapları ayrıca peygamberin tüm sohbetlerini dinleme imkanı buluyordu.
  Akabe vakfı

 3. lamelif
  ~~SÜKUT LEHÇESİ~~
  ALLAH (c.c.) razı olsun Yetim kardeşim

+ Yorum Gönder
aişe annemiz kaç yaşında evlendi,  hz aişe kaç yaşında evlendi