+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çocuklar için Allah'ın Güzel İsimleri 99 Esma- i Hüsna Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çocuklar için Allah'ın Güzel İsimleri 99 Esma- i Hüsna






 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Çocuklar için Allah'ın Güzel İsimleri 99 Esma- i Hüsna


  Reklam



  Cevap: Çocuklar için Allah'ın Güzel İsimleri 99 Esma- i Hüsna




  ALLAH

  Kurandaki Esma-ül Hüsna’dan ilk inen isimdir.



  ER-RAHMAN

  (Dünyada Herkese Rahmet Eden)




  ER-RAHİM

  (Çokça Merhamet Edici)




  EL-MELİK

  (Kainatın Tek Sahibi)




  EL-KUDDUS

  (Noksanlıktan Uzak Olan)


  ES-SELAM

  (Ayıpsız Olan Zat)



  EL-MܒMİN

  (Kullarına Emniyet Veren)



  EL-MÜHEYMİN

  (Koruyan Ve Gözeten)



  EL-AZİZ

  (Herşeye Galip)




  EL-CEBBAR

  (Herşeyden Kuvvetli)



  EL-MÜTEKKEBBİR

  (Büyüklükte Benzeri Olmayan)




  EL-HALİK

  (Yaratan)



  EL-BARİ

  (Canlandıran)



  EL-MUSAVVİR

  (Şekil Ve Suret Veren)



  EL-GAFFAR

  (Sonsuz Bağışlayan)




  EL- KAHHAR

  (Herşeyi Kontrolünde Bulunduran)




  EL-VEHHAB

  (Herşeyi Devamlı Veren)




  ER-REZZAK

  (Çok Rızık Veren)




  EL-FETTAH

  (Zorluğu Kolaylaştıran)



  EL-ALİM

  (Geniş İlim Sahibi)



  EL-KABID

  (Rızkı Daraltan)



  EL-BASIT

  (Genişleten)



  EL-HAFID

  (Alçaltan)



  ER-RAFİ

  (Yücelten)



  EL-MUİZZ

  (İzzet Veren)




  EL-MUZİL

  (Zillet Veren)





  EL-SEMİ

  (Herşeyi İşiten)




  EL-BASİR

  (Herşeyi Gören)




  EL-HAKEM

  (Hükmeden)




  EL-ADL

  (Adalet Sahibi)



  EL-LATİF

  (Lütuf Sahibi)



  EL-HABİR

  (Herşeyin İç Yüzünü Bilen)






  EL-HALİM

  (Hoşgörü Sahibi)




  EL-AZİM

  (Azamet Sahibi)





  EL-GAFUR

  (Çok Bağışlayan)




  EŞ-ŞEKUR

  (Kıymetini Bilen)




  EL-ALİYY

  (Yüce Makam Sahibi)




  EL-KEBİR

  (Çok Büyük)




  EL-HAFIZ

  (Herşeyi Koruyan)




  EL-MUKIYT

  (Güç Ve Rızık Sahibi)




  EL- HASİB

  (Hesap Sahibi)



  EL-CELİL

  (Celalet Sahibi)



  EL-KERİM

  (İkramı Bol)





  EL-RAKİYB

  (Gözetleyici)




  EL-MUCİB

  (Duaları Kabul Eden)





  EL-VASİY

  (Herşeyi Kuşatan)





  EL-HAKİM

  (Hikmet Sahibi)





  EL-VEDUD

  (Aşkla Seven)





  EL-MECİD

  (İsteklere İcabet Eden)





  EL-BAİS

  (Ölüleri Dirilten)




  EŞ-ŞEHİD

  (Heryerde Nazır Olan)





  EL-HAKK

  (Gerçeği Ortaya Koyan)



  EL-VEKİL

  (Herşeye Yeterli Olan)





  EL-KAVİYY

  (Büyük Kuvvet Sahibi)




  EL-METİN

  (Çok Sağlam)




  EL-VELİYY

  (Büyük Yardımcı)





  EL-HAMİD

  (Övgüye Layık Olan)




  EL-MUHSİ

  (İlmiyle Herşeyi Bilen)





  EL-MÜBDİ

  (İlk Önce Yaratan)




  EL-MUİD

  (İkinci Defa Yaratan)





  EL-MUHYİ

  (Hayat Veren)





  EL-MÜMİT

  (Ölüm Veren)





  EL-HAYY

  (Diri Olan)





  EL-KAYYUM

  (Üstün Yöneten)




  EL-VACİD

  (Herşeyi Bulan)




  EL-MACİD

  (İkramı Zengin Olan)





  EL-VAHİD

  (Benzersiz Tek Olan)





  ES-SAMED

  (Muhtaç Olmayan)





  EL-KADİR

  (Güç Kudret Sahibi)




  EL- MÜKTEDİR

  (Sonsuz Kudreti Olan)





  EL-MUKADDİM

  (İleri Ve Önceye Alan)




  EL-MUAHHİR

  (Geri Ve Sona Erdiren)



  EL-EVVEL

  (Herşeyden Öncelikli Olan)




  EL-AHİR

  (Sonu Gelmeyecek Olan)




  EZ-ZAHİR

  (Aşıkarane Açan)




  EL-BATIN

  (Gizli Olan)




  EL-VALİ

  (Büyük Yönetici)





  EL-MÜTEALİ

  (Herşeyden Yüce Olan)





  EL-BERR

  (Her İşi Güzel Olan)




  ET-TEVVAB

  (Tövbeleri Kabul Buyuran)




  EL-MÜNTEKİM

  (İntikam Alan)





  EL-AFÜVV

  (Bağışlaması Çok Olan)




  ER-RAUF

  (Çok Esirgeyen)





  EL-MALİKÜL-MÜLK

  (Her Mülkün Sahibi)




  ZÜL-CELAL-İ VE’L İKRAM

  (Yücelik Ve İkram Sahibi)





  EL-MUKSIT

  (Adl ve İnsafı Ayakta Tutan)




  EL-CAMİ’

  (Herşeyi Toplayan)




  EL-ĞANİYY

  (Herşeyden Müstağni)




  EL-MUĞNİ

  (İhtiyaçsız ve Zengin Yapan)



  EL-MANİ’

  (Engelleyen)





  EL-DARR

  (Zarar Veren Şeyleri Vücuda Getiren)




  EL-NAFİ’

  (Fayda Veren Şeyleri Yaratan)




  EL-NUR

  (Nurlandıran)





  EL-HADİ

  (Doğru Yol Gösteren)




  EL-BEDİ’

  (Örneksiz Şeyleri İcat Eden)




  EL-BAKİ

  (Herzaman Bulunan)






  EL-VARİS

  (Herşeyden Sonra Mevcut Olan)





  ER-REŞİDU

  (Olgunluk Ve Hidayet Veren)






  ES-SABUR

  (Çok Çok Sabırlı Olan)

+ Yorum Gönder
allahin 99 ismi cocuklar,  cocuklar icin allahin esmasi