+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı kerimi öğretme teknikleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı kerimi öğretme teknikleri


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: kuranı kerimi öğretme teknikleri


  Reklam  Cevap: Kur’an-ı Kerim Öğretim Teknikleri
  Değerli Öğretmenler ve Sevgili Öğrenciler,
  Şüphesiz bir ders, en verimli bir çizgide o dersin öğretim elemanı tarafından işlenir. Her ilmin ya da branşın bir öğreticiye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte sanat yönü ve pratiği olan dersler için öğretmen , “olmazsa olmaz” bir unsurdur. Kur’an-ı Kerim de bu derslerden biridir.
  Gerek İmam-Hatip Liseleri’nde, gerekse Kur’an eğitim ve öğretiminin verildiği diğer kurumlarda bu dersi okutacak öğretim elemanı, bilgi ve birikimi dışında artı bir takım meziyetlere sahip olmalıdır. Kur’an-ı Kerim öğretmeni, en başta icracı yani teorik bilgileri bir taraftan öğretirken diğer taraftan onları en doğru ve en güzel bir biçimde seslendirmek suretiyle uygulayıcı konumundadır. Literatürde kur’an öğreticisi içim fem-i Muhsin (güzel icra eden kişi) tabiri kullanılırken, tecvid ya da kıraat bilgilerinin anlatıldığı bahislerin sonunda, “huz min efvah’il- meşayih” (bunların uygulamasını bir uzmanından öğren) ibaresine yer verilir. Bununla Kur’an Öğreticisinin önemine, sahip olması gereken meziyetlere işaret edilir.
  Kur’an-ı Kerim derslerinde öğretici olan kişi taklit edilen, öğrenciler de taklit eden konumundadır. Kur’an öğretmeni, ayetleri oluşturan harfleri, kelimeleri ve cümleleri bizzat okuyarak, gerektiğinde takrarlar yaparak Kur’an dersini hem nazari, hem tatbiki bir çerçevede yürüten bir eğiticidir. Bu nedenle iyi bir Kur’an eğitimi için seçilecek hocanın okutuculuğu yanında okuyuculuk özelliği de olmalıdır. Kur’an eğitim ve öğretiminde başarı mevzuat ya da müfredatta değil, Kur’an öğretmeninin ehliyetinde aranmalıdır. Din eğitimi veren okullarda bu dersin ehliyetsiz, sıradan kişiler tarafından verilmesi en başta öğrenciler adına en büyük talihsizliktir. Çünkü uygulamalardaki eksiklik ya da hatalar, o öğrencinin Kur’an okuyuşlarında daha sonra onarılması güç tahribatlara neden olmaktadır.


+ Yorum Gönder