+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadın mahremi olmadan umreye gidebilirmihacca gidemıyo ama umreyi arastırıyorum annem icin Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadın mahremi olmadan umreye gidebilirmihacca gidemıyo ama umreyi arastırıyorum annem icin


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: kadın mahremi olmadan umreye gidebilirmihacca gidemıyo ama umreyi arastırıyorum annem icin


  Reklam  Cevap: Kadın tek başına Gidebilirmi

  Hanefîler, Hanbelîler ve diğer mezheplerden bazı imamlar, kadına haccın farz olabilmesi için kendisiyle hacca gitmeyi kabul eden kocanın ya da başka bir mahreminin bulunmasını şart görürler. Delilleri de bir çok sahâbiden rivayet edilen su hadîs-i şeriftir: "Allah`a ve Ahiret gününe inanan hiçbir kadının, yanında mahremi yokken sefer müddeti yola çıkması helâl değildir" ( Buhârî, savm 67; Müslim, hac 413-414; Ebû Dâvûd, menâsik 2; Tirmizî, radâ 15)

  Imâm-i Şâfî ve Mâlik ise mahremin bulunmasını şart olarak görmezler. Onlar da delil olârak şu âyet-i kerime`yi gösterirler: "Beytullah`ı haccetmek, ona yol bulabilenler için, insanlar üzerinde Allah`ın bir hakkıdır." (3/97) Bu âyet; mahremi olan ya da olmayan diye ayrılmıştır (umumidir). Binaenaleyh, maddi imkânı ve en az iki güvenilir kadın arkadaşı bulunan kadın da farz olan haccına gitmelidir derler. Umre de onlara göre vâcip olduğundan, bir defaya mahsus olmak üzere kadın, aynı şekilde umreye de gidebilir. ( Ibn Rüsd, Bidâye I/322)


+ Yorum Gönder