+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Surelerin kuranda dizilişi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Surelerin kuranda dizilişi

  Reklam
  Sual: hocam ilk inen süre alak suresi ilk inen ayet ikradır . ama kuranda ilk sure fatihadır . kuranın bu günkü hali hz osmanın emri ile düzenlenmiş .peki hz osman ve o zaman toplanan kurul neden böyle birşey yapmişlar .kuranı uzun surelerden kısa surelere doğru sıralamişlar . böyle yaparak sureleri karışık bir şekilde sıralamışlar . hz osman kuranı neden indiği gibi düzenlememiş . bunun istismara açık olacağını düşünemediler mi ? günümüzde kuranın iniş sırasına göre düzenlenmiş bir hali var mı ? lütfen cevaplar mısınız ? ? 2. arifselim
  Yönetici

  Yorum: Surelerin kuranda dizilişi


  Reklam  Cevap: Kuranı kerim nüzul sıralaması da bellidir. Bu konuda şu anki sıralamanın da peygamber aleyhisselamın bilgisi ile olmuştur. Bu Hz. Osman veya diğer sahabelerin kendi fikir ve görüşlerine göre olmamıştır.

  Nüzul sırlamasına göre kuranı kerim sureleri:

  1. Alak (96)
  2. Kalem (68)
  3. Müzemmil (73)
  4. Müdessir (74)
  5. Fatiha (1)
  6. Tebbet (111)
  7. Tekvir (81)
  8. A'la (87)
  9. Leyl (92)
  10. Fecr (89)
  11. Duha (93)
  12. Insirah (94)
  13. Asr (103)
  14. Adiyat (100)
  15. Kevser (108)
  16. Tekasür (102)
  17. Maun (107)
  18. Kafirun (109)
  19. Fil (105)
  20. Felak (113)
  21. Nas (114)
  22. Ihlas (112)
  23. Necm (53)
  24. Abese (80)
  25. Kadr (97)
  26. Sems (91)
  27. Büruc (85)
  28. Tin (95)
  29. Kureys (106)
  30. Karia (101)
  31. Kiyame (75)
  32. Hümeze (104)
  33. Mürselat (77)
  34. Kaf (50)
  35. Beled (90)
  36. Tarik (86)
  37. Kamer (54)
  38. Sad (38)
  39. A'raf (7)
  40. Cin (72)
  41. Yasin (36)
  42. Furkan (25)
  43. Fatir (35)
  44. Meryem (19)
  45. Taha (20)
  46. Vakia (56)
  47. Suara (26)
  48. Neml (27)
  49. Kasas (28)
  50. Isra (17)
  51. Yunus (10)
  52. Hud (11)
  53. Yusuf (12)
  54. Hicr (15)
  55. En'am (6)
  56. Saffat (37)
  57. Lokman (31)
  58. Sebe (34)
  59. Zümer (39)
  60. Mü'min (40)
  61. Fussilet (41)
  62. Sura (42)
  63. Zuhruf (43)
  64. Duhan (44)
  65. Casiye (45)
  66. Ahkaf (46)
  67. Zariyat (51)
  68. Gasiye (88)
  69. Kehf (18)
  70. Nahl (16)
  71. Nuh (71)
  72. Ibrahim (14)
  73. Enbiya (21)
  74. Mü'minun (23)
  75. Secde (32)
  76. Tur (52)
  77. Mülk (67)
  78. Hakka (69)
  79. Mearic (70)
  80. Nebe (78)
  81. Naziat (79)
  82. Infitar (82)
  83. Insikak (84)
  84. Rum (30)
  85. Ankebut (29)
  86. Mutaffifin (83)
  87. Ra'd (13)
  88. Hac (22)
  89. Rahman (55)
  90. Insan (76)
  91. Zizal (99)
  92. Bakara (2)
  93. Enfal (8)
  94. Al-i Imran (3)
  95. Hasr (59)
  96. Cum'a (62)
  97. Ahzab (33)
  98. Nisa (4)
  99. Muhammed (47)
  100. Talak (65)
  101. Beyyine (98)
  102. Nur (24)
  103. Münafikun (63)
  104. Mücadele (58)
  105. Hucurat (49)
  106. Tahrim (66)
  107. Tagabün (64)
  108. Saff (61)
  109. Fetih (48)
  110. Maide (5)
  111. Mümtehine (60)
  112. Hadid (57)
  113. Tevbe (9)
  114. Nasr (110)

+ Yorum Gönder