+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Surelerin ismlerini kim koydu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Surelerin ismlerini kim koydu?

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Surelerin ismlerini kim koydu?


  Reklam  Cevap: Kuran-ı Kerimde bulunan sure isimleri ne zaman kimler tarafından verilmiştir?

  Bu konuda iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre surelerin isimleri Allah (celle celaluhu) tarafından verilmiştir. Cebrail (a.s.), surelerin isimlerini Efendimiz’e (s.a.s.) indirmiş, Efendimiz de (s.a.s.) bu isimleri sahabeye bildirmiştir. Diğer bir görüş ise -Suyutî’nin “itkan” adlı eserinde geçtiği üzere - Efendimiz (s.a.s.), surenin ismini koymuş vahiy de daha sonra Efendimiz’in (s.a.s.) koymuş olduğu bu ismi takrir etmiştir. Her iki durumda da konulmuş olan isimler, bugün bildiğimiz meşhur isimlerdir.


  Bununla beraber, Kur’an’daki bazı surelerin birden fazla ismi vardır. Bu konuyu açıklama sadedinde âlimlerimiz sadece Efendimiz’in (s.a.s.) değil Sahabe Efendilerimizin hatta Tabiîn imamlarının da surelere isim verdiğini söylemişlerdir. Ancak bugün meşhur isimleriyle bildiğimiz sureler, ya bizzat Allah (celle celaluhu) tarafından isimlendirilmiş ya da Efendimiz (s.a.s.) tarafından isimleri konup daha sonra Allah katından bu isimler teyid edilmiştir.

 3. Yuzarsif
  YAKIŞIKLI

  Surelerin ismini kim koymuştur?

  Hadislerden anlaşıldığına göre, bir kısım surelerin isimleri bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından verildiği kesindir. Efendimiz (asm) tarafından verilen bu isimlerle sureler arasındaki münasebetlere bakılarak, geri kalanların isimleri de sahabeler tarafından verilmiş olabilir.

  Ancak bazı alimlere göre, bütün surelerin ismi Hz. Peygamber (asm) tarafından verilmiştir. Bu alimlere göre; Kur'an'ın sûrelere bölünmesi ve sûrelerine isim verilmesi de bizzat vahiy sahibi tarafından yapılmıştır. Hadîsi Şeriflerde sûrelerin adları zikrolunur. Fatiha sûresi, İhlâs sûresi, Yâsin sûresi, Kevser sûresi gibi...  Sûrelerin bölünmesi ve onlara ad verilmesi Peygamber Efendimiz (asm) tarafından yapılmıştır. Filan sûrenin şu ve şu âyetleri diye sûrelerin isimleri bir çok rivayetlerde geçer.  İmâm Buhari rivayet ediyor: Abdullah İbni Mes'ud bir gün namaz kılarken Enfal sûresinin kırk âyetini okumuştur. Fethül-Bari(H. 852/M. 1448), İbni Mes'ud'un hangi âyetten başlayarak hangi âyette bitirdiğini anlatır. Demek sûrelerin adları ve âyetlerin sayıları ve tertipleri belli imiş. Buna benzer rivayetler, "namazda şu sûrenin, şu âyetleri okundu" kabilinden nakiller pek çoktur. Demek sûrelerin âyetlerinin tertibi ve isimleri Peygamber Efendimiz (asm) tarafındandır. (bk. Osman Keskioğlu, Kur’an- Kerim bilgileri, s.111).
  Bu görüşü destekleyen bir kısım hadisler şöyledir: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:  “Zehraveyni, yani Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyun.”(Müslim; Müsafirin,h.no: 252).  Abdullah b. Mesut anlatıyor: “Hz. Peygamber (asm), Beni İsrail / İsra; Kehf, Meryem, Ta Ha ve Enbiya sureleri için ‘Bunlar ilk inen, vahiy olarak ilk aldığım surelerdendir.’ buyurdu.” (Buharî, Tefsir; 17/1; 21/1; Fedailu’l-Kur’an, 6). Hamimler, Kaf, Mülk, İhlas, Felak, Nas, gibi daha bir çok sureyle ilgili rivayetler vardır.  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder