+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Kuranda adalet-adil olmak ayetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranda adalet-adil olmak ayetleri

  Reklam

 2. imam
  Üye

  Cevap: Kuranda adalet-adil olmak ayetleri


  Reklam  Cevap: Kuranda adalet-adil olmak ayetleri

  • 38. Sure (Sâd Suresi), 26. Ayet
   Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır."
  • 42. Sure (Şûrâ Suresi), 15. Ayet
   (Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: "Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır."
  • 57. Sure (Hadîd Suresi), 25. Ayet
   Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resüllerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
  • 60. Sure (Mümtehine Suresi), 8. Ayet
   Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.


+ Yorum Gönder