+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Ahkam tefsiri ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ahkam tefsiri ne demektir?

  Reklam
  Sual: Ahkam tefsiri Nedir Ahkam tefsiri ne anlama gelmektedir Ahkam tefsiri hakkında bilgi verir misiniz? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ahkam tefsiri ne demektir?


  Reklam  Cevap: Fıkhî Tefsîr
  Fıkhî tefsîr, Kur’ân-ı Kerim'in amel yani ibâdât ve muamelât yönleri ile meşgul olan, bu konu ile ilgili bulunan âyetleri açıklayan ve onlardan hükümler çıkarmaya çalışan bir tefsîr koludur. Bu nevi tefsîrin gayesi, İslâm'ın ilk temel kaynağı olan Kur’ân'ın ihtiva ettiği amelî hükümleri, kâide ve prensipleri ortaya çıkarıp onları açıklamak ve onların nasıl uygulanacaklarını göstererek, insanlara dünya ve âhiret saadetini temin etmektir. Fıkhî Tefsîr, Kur’ân'ın inzâli ile beraber başlamıştır. (Güngör 1996, 51-52) Genellikle Kur’ân-ı Kerim tefsîrlerinde az veya çok olarak, Kur’ân'ın ahkâmına taalluk eden âyetlere temâs edilir. Fakat onun sırf bu yönüne temas eden müstakil fıkhî tefsîrler de yazılmıştır. (Zehebî, 2/432-473; Ebû Huzeyfe 1988, 49-52) Bu tefsîrleri de, "Ahkâmu'l-Kur’ân", "Fıkhu'l-Kur’ân", "Tefsîru Âyâti'l-Ahkâm" adları altında görmemiz mümkündür. Bütün bunlar, isimleri değişik olsalar da, Kur’ân âyetlerinin fıkhî yönden yapılmış tefsîrleridir.

  Fıkhî tefsîr sahasında yazılan eserlerin bazıları:

  1.eş-Şâfiî, Ahkâmu'l-Kur’ân;
  2.Ebû Bekir el-Cassâs, Ahkâmu'l-Kur’ân;
  3.Ebû Bekr ibn Arabî, Ahkâmu'l-Kur’ân;
  4. el-Kurtubî, el-Câmi'u li Ahkâmi'l-Kur’ân.

+ Yorum Gönder
ahkam tefsiri nedir,  ahkam tefsiri,  ahkam tefsirleri,  ahkam ne demek,  fıkhi tefsir nedir,  ahkam tefsiri ne demektir,  ahkam tefsiri ne demek