+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden İlk Kuran meali ne zaman yapılmıştır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlk Kuran meali ne zaman yapılmıştır?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: İlk Kuran meali ne zaman yapılmıştır?


  Reklam  Cevap: İlk Kuran meali ne zaman yapılmıştır? Eğer ilk Kuran meali geç yapılmışsa o zamanki müslümanlarca anlamını bilmedikleri bir mukaddes kitaba imanları nasıl oluyordu?

  Bize göre Kuran'ın Arapça olması ve kelimelerin ifade ettiği anlam son derece önemlidir. Ayetler sadece anlamları ile var denilse, bu Kur'an-ı Kerim'e sembolik bir kitap olarak bakmayı getirir ki bu da onun yalın mesajını onlarca anlama sahip bir metin gibi algılanmaya götürür. Muhkem olan ayetlerinin dil yapısını Kitabımızı tefsir edenler dikkate almışlar ve ayetleri anlama çabalarını onun bu yönüne dayandırmışlardır. Öyle olmasaydı, müfessirlerimiz örneğin, harfi cerleri dikkate alarak sonuçlara varmaz ve kaideler çıkarmaya çalışmazlardı. Bu nedenle elimizdeki mealler sadece birer tercüme olmaktan öteye gidemezler. Kuran Arapça olarak indirilmiş olan Kitaptır. Onun birçok anlama gelebilecek salt anlam merkezli bir Kitap olduğunu ileri sürmek onun aynı zamanda hiçbir anlama gelmediğini iddia etmektir.

  Kuranı Kerimin anlaşılması için bizzat Peygamberimiz tarafından sahabelere anlatılmaktadır. Peygamberimizden sonra da sahabeler bölgelere yayılarak Kuranı Kerimin hakikatlarını insanlara anlatmışlardır.

  Kuran-ı Kerimin Farsça'ya çevrilmesi İslam'ın ilk dönemlerinde gerçekleşmiştir.

  Kur'an-ı Kerim mealleri birçok dilde mevcuttur. Muhammed Hamidullah'ın verdiği bilgiye göre, Avrupa'da ilk Meal çalışmaları 1141'de başlamış ve Kuran bu tarihlerde Latince'ye çevrilmiştir. İtalyanca'ya 1513, Almanca'ya 1616, Fransızca'ya 1647 ve İngilizce'ye de 1648'de tercüme edilmiştir. Bugün için, yaklaşık olarak Almanca'da 47, İngilizce'de 51, Fransızca'da 31, Latince'de 36, Urduca'da 100'e yakın ve Farsça'da 100'ün üstünde meal bulunmaktadır. Türkçe'de 65 civarında Meal olduğu söylenebilir.
  İlave bilgi için tıklayınız:

  Neden Kur'an Dili Arapça'dır? Bunu milliyetçilik olarak düşünenlere ne denilebilir? Kuran'ı tercümesinden okusak daha iyi olmaz mı?
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder