+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Amenerrasülü Türkçe okunuşu ve mealini verirmisiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasülü Türkçe okunuşu ve mealini verirmisiniz?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Amenerrasülü Türkçe okunuşu ve mealini verirmisiniz?


  Reklam  Cevap: AMENERRASULÜ'NÜN OKUNUŞU:

  285 Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

  286 La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


  AMENERRASULÜ'NÜN MEALİ:

  285 O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı."Onun (Allah'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler.

  286 Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."


  AMENERRASULÜ'NÜN FAZİLETİ:

  Bu ayeti kerimeler hakkında Resulü Ekrem buyurdu:

  "Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti (ayetel kürsi, amenerrasulü) bana indirdi. Allah mahlukatı yaratmazdan iki bin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Kim gece yatsı namazından sonra o iki ayeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir."
  Resulü Ekrem yine bu iki ayetin faziletine dair buyurdu:
  "Kim Sure-i Bakara'nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar, ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder."
  "Cenab-ı Ecelli Ala, Sure-i Bakara'yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz, çünkü bunlar hem salattır, hem Kur'an'dır."
  "Sure-i Bakara'nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazineden verildi.
  Onlar benden evvel hiç bir nebiye verilmemiştir."
  "Bir insan bu ayetleri geceleyin okursa bir muradına kifayet eder. O gece o eve şeytan giremez."
  Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece gerek gündüz olsun devam edilmelidir. Bu ayetler hakkında Cenab-ı Peygamber Efendimizin çok müjdeleri vardır.


+ Yorum Gönder
amenerrasulü türkçe okunuşu,  amenerrasulü okunuşu,  amenerrasulü okunuşu türkçe,  amenerrasulü,  amenerrasulu,  amenerrasulü yazılışı