+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Kuran meali nedir ? Güvenilir Kuran mealleri hangileridir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran meali nedir ? Güvenilir Kuran mealleri hangileridir ?

  Reklam

 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Kuran meali nedir ? Güvenilir Kuran mealleri hangileridir ?


  Reklam  Cevap: Kuran meali nedir ? Güvenilir Kuran mealleri hangileridir ?  Kuran meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.
  Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.[1]
  Kur'anın tercüme edilebilir olup olmadığı uzun tartışmaların konusu olmuştur. Meal yazarları, birebir tercümedeki metne değişik zorunluluklar (cümlelerdeki anlatım bozukluklarının giderilmesi, kapalı anlatımlar, cümle düşüklükleri, kelimelerin tam karşılığının meal yapılan dilde bulunmaması veya olduğu gibi tercümenin yazar tarafından sakıncalı bulunması, ayetlere mucizevi anlamlar yüklenmek veya anlamların zenginleştirilmek istenmesi vb.) sebebiyle veya kendi anlayışını (mezhep, tarikat, cemaat) dikte etmek amacıyla parantez içerisinde ilaveler yaparlar veya kelimelerin anlamlarını değiştirerek verirler. Bu şekilde ancak uzman olanların anlayabileceği saptırmalar dini metinler içerisine yerleşmiştir. Örnekler Zariyat Suresi 7 ve 47. ayetlerinde, Vakıa Suresinde, namaz vakitleri, tesettür, Allah'ın isimleri, ve mut'a ile ilgili nisa 24. ayetlerinin meallerinde görülebilir. Uygulanan diğer bir yöntem etimolojik veya rutin hayatta kullanılan olağan anlamlarının bir kenara bırakılarak kelimelere yeni anlamlar verilmesi ve tercümelerin bu anlamlar üzerinden yapılmasıdır.
  Sad suresi 10. ve 32 ayetlerinin mealleri, Arapça aslında hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek net ve basit ifadeler yer aldığı halde, meal konusuna keyfi yaklaşımlara örnek olarak verilebilecek türden, birbirleriyle tamamen zıt anlamlara gelen meallerin görülebildiği örneklerdendir. Bu meallerde 10 ayette istifham-ı inkari görmezden gelinmekte, 32 ayette ise Süleyman peygambere yakıştırılamayan bir ifade yer almaktadır.

  Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Dr. Muzaffer Şahin tarafından hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'anı Kerim Meali

  Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN, Prof. Dr. Ali ÖZEK, Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Prof. Dr. Sadrettin GÜMÜŞ, Doç. Dr. Ali TURGUT tarafından hazırlanan Türkiye Diyanet Vakfı Meali

  Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş tarafından hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali

  Muhammed Hamdi Yazır tarafından hazırlanan orjinal Elmalılı Hamdi Yazır Meali

  yeralmaktadır.


+ Yorum Gönder
kuran meali nedir,  meal nedir,  kuranda meal nedir,  kuranı kerim meali nedir,  Meal ne demek,  kuranda meal ne demek,  meali ne demek