+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden İbadet ile ilgili ayetler (meal) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadet ile ilgili ayetler (meal)

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: ibadet ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: ibadet hakkında ayetler


  39. Sure (Zümer Suresi), 66. Ayet
  Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

  41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet
  Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

  41. Sure (Fussilet Suresi), 38. Ayet
  Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 26. Ayet
  Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: "Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım."

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 27. Ayet
  "Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir."

  114. Sure (Nâs Suresi), 1. Ayet
  De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

+ Yorum Gönder
ibadet ile ilgili ayetler