+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Risalei nur manevi tefsir nedir açıklayınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Risalei nur manevi tefsir nedir açıklayınız?

  Reklam
  Sual: Risalei nur manevi tefsir nedir açıklayınız? manevi tefsir ne anlama gelmektedir bilgiler verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: risalei nur: manevi tefsir nedir açıklayınız?


  Reklam  Cevap: bütün tefsirler manevi yada ne demek istediğini anlamadım

 3. Abdullatif
  seyyah
  Tefsîrciler, ötedenberi tefsîr çeşitlerini genellikle "rivâyet tefsîri" ve "dirâyet tefsîri" olmak üzere iki ana bölümde ele almışlardır. (Kâfiyeci, 54; Bilmen 1973, 1/107; Sofuoğlu 1981, 263) Bunlardan birincisi Kur’ân-ı Kerim, Resûlüllah'ın (s.a.s.) sünneti, Sahabe ve Tâbiûn sözlerine dayanan tefsîrdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre "rivâyet tefsîri" denildiği gibi, "naklî tefsîr" veya "me'sûr tefsîr" de denilir.

  İkincisi yani "dirâyet tefsîri" ise, Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müsbet ilimlere dayanan tefsîrdir. Bu usûl ile yapılan tefsîre de "dirâyet tefsîri" veya "rey ile tefsîr" ya da "ma'kûl tefsîr" denir.

  Bu nokta da Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'un bir Kur'an tefsiri olduğuna bir cümlesinde şöyle temas eder: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanıdır (delilidir). (1. Şua)"

  Tefsirlerin bütün Kur'an ayetlerini tefsir etmiş olmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Mesela meşhur Elmalılı Tefsiri incelendiğinde pek çok ayetlerin tefsir edilmemiş olduğu görülür. Bu yönden Risale-i Nur da özellikle bu asır insanlarının en çok muhtaç oldukları ayetlerin hakikatlerini tefsir eden bir dirayet tefsiri sayılabilir.

  -alıntıdır-

+ Yorum Gönder