+ Yorum Gönder
Dualar ve Kur'anda Dua Kategorisinden Bedi'üzzaman'ın (r.a) az bilinen münacatı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mavera43
  Üye
  Reklam

  Bedi'üzzaman'ın (r.a) az bilinen münacatı

  Reklam

  Bedi'üzzaman'ın (r.a) az bilinen münacatı Mumsema BEDΒÜZZAMAN HAZRETLERİNİN AZ BİLİNEN MÜNÂCATI


  İlâhî!
  Bana gereken odur ki , dünya da ,ukba da elimden gitse veya bütün kâinat benim olsa, yine de hiç aldırmamalıyım.
  Çünkü sen, benim Rabbimsin,Yaratıcımsın ve ve Îlahımsın ya!
  Ve ben de senin mahlûkun ve eserinim ya!
  Nihayetsiz isyanım ve nihayetsiz uzaklığım,kereminle aramda bağ bırakmamış olsada,seninle hâlâ bir bağım ve sana bağlılığım var:
  Evet, senin mahlûkun ve kulun olmam lisaniyle yalvarıyorum:
  Ey yaradanım,ey Rabbim, ey rızkımı veren, ey Malik’im, ey beni şekillendiren, yâ ilahî!
  Sonsuz güzel isimlerin ve İsm-i A’zam’ın hürmetine,baştan sona hikmet dolu ve doğruyu yanlıştan, hakkı bâtıldan ayıran Kur’an hürmetine, Arş-ı Âzam’ın hürmetine, bin kere bin Kul Hüve’llahü Ehad hürmetine senden istiyorum…
  Yâ Âllah, yâ Rahmân, yâ Hannân yarattıklarını sonsuz şefkatle gözeten) yâ Mennân ( eşsiz ve sonsuz iyilik sahibi )
  Yâ Deyyân (mutlak hâkim; iyiliğin de ,affa uğramamış kötülüğün de karşılığını veren:
  Bağışla beni ey Ğaffâr, (bağışlaması pek bol)
  Ey Settâr,(ayıp ve kusurları örten )
  Ey Tevvâb (tevbeleri cömertçe kabul eden )
  Ey Vehhâb (karşılıksız pek bol veren )
  Günahlarımı ,hatalarımı ,affediver ey Vedûd (sonsuz seven ve sevilen )
  Ey Raûf (acıması ve merhameti pek çok )
  Ey Afûv (günahları ,hataları affediveren )
  Ey Gafûr (günahları ,hataları bağışlayan)!
  Bana lütfunla muamelede bulun ey Lâtîf(sonsuz lütuf sahibi)
  Yâ Hâbîr,(her şeyden hakkıyla haberdar olan)
  Yâ Semî’ (her şeyi hakkıyla işiten)
  Yâ Basîr,(her şeyi hakkıyla gören)
  Günahlarımdan,hatalarımdan geçiver yâ Halîm(cezalandırmada hiç acele etmeyen)
  Yâ Alîm(her şeyi hakkıyla bilen)
  yâ Kerîm (keremi,ihsanı sınırsız )
  yâ Rahîm(hususi rahmetide sonsuz)
  Beni sırat-ı müstakîme hidayet buyur yâ Rab,
  Yâ Samed(kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp ,her varlık kendisine muhtaç olan)
  Yâ Hâdî, bana karşılıksız cömertlikte bulun,
  yâ Bedî(yaratması da ,ihsanı da eşsiz ve misilsiz)
  yâ Bâkî(ezelden ebede kesintisiz var olan)
  yâ Adl(mutlak adalet sahibi,her şeyi tam yerinde ve dengede yapan)
  yâ Hû (ve ancak o, kendisi olan)!
  İman ve Kur’an’ın nuruyla kalbimide,kabrimi de aydınlat yâ Nûr,yâ Hakk,yâ Hayy, yâ Kayyûm(varlığı hem kendinden ,hem kendi kendine ve başka her şeyin varlığıda O’nunla kâim olan)
  Yâ Mâlike’l-mülk(mülkün, mâlikiyetin mutlak sahibi)
  Ey Celâl ve İkrâm sahibi,
  Ey sonu gelmeyen Âhir,
  Ey en görünmezliği içinde en açık Zâhir,
  Ey en açık oluşu içinde,en gizli Bâtın,
  Yâ Kavîyy,yâ Kâdir,ey Mevlâm,yâ Ğafir (günahları bağışlayan)
  Yâ Erhame’r-Râhimîn(eşsiz ve mukayesesiz Rahmet sahibi)!
  Kur’an daki İsm-i Âzam hürmetine,kâinat kitabındaki en büyük sırrın olan Hz.Muhammed (s.a.v) hürmetine ne olur lütfet..
  Lütfet de bu sonsuz güzel isimlerinden kalbime ve kalıbıma,kabirde ruhuma İsm-i Âzamın nurlarını yansıtıp yayacak bir perde aç…
  Aç da ,bu sahife kabrimin tavanı gibi ve bu isimler hakikat güneşinin şuâlarını ruhuma yansıtan bir pencere gibi olsun!
  İlâhi!Diliyor ve dileniyorum ki;ebedi bir dilim bulunsun ve onunla kıyamete kadar isimlerinle sana sesleneyim!Bu nakışları dilim sustuktan sonra da,susmaz bil dil olarak benden kabul buyur…
  Allah’ım,Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) öyle salât ve selâm eyle ki,onunla bizi bütün felâketlerden ve âfetlerden koru,bütün ihtiyaçlarımızı gider,bizi bütün kötülüklerimizin kirlerinden arındır ve bütün günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla!
  Ya Allah, ey duaları kabûl buyuran! Hayatım boyunca ve ölümümden sonra her ânım için benden efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.), Âli'ne, Ashâbı'na, Ensârı'na ve tâbilerine milyon kere milyon salât ve selâm eyle. Ve her bir salât, ömrüm boyunca alıp verdiğim âsî nefeslerim adedince artsın! Ve her bir salât hürmetine, ya Erhame'r-Rahimîn, eşsiz ve sonsuz rahmetinle beni bağışla ve bana merhamet et! Âmîn!


  BEDİ'ÜZZAMAN SAÎD NURSÎ (Rahmetullahi aleyh)

 2. İZGEN
  Bayan Üye

  Cevap: Bedi'üzzaman'ın (r.a) az bilinen münacatı


  Reklam


  bediüzzaman radiyallahu an gelmiş geçmiş en iyi müslüman alimlerinden biridir,Allaha olan inancı tevekkülü anlatılmakla bitirilemez ,büyük alim de duaların en güzelini yapar Allaha olan sevgisini her daim dile getirirdi

+ Yorum Gönder