Konusunu Oylayın.: YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi

5 üzerinden 4.97 | Toplam : 35 kişi
YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi
 1. 14.Mart.2012, 01:17
  1
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi


  YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi Mumsema YÂSÎN SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure ismini, iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Bu sureye "Kalbü'l-Kur'an" (Kur'an'ın kalbi), "el-Azıme" (Büyük, yüce sure), "el-Muımme (dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran), "el-Müdâfi'a" (dünya ve ahiret sıkıntılarını, korku ve kötülükleri uzaklaştıran), "el-Kadıye" (istek ve ihtiyaçları yerine getiren) isimleri de verilmiştir. "Yâ-sîn", huruf-ı mukatta'adandır. Bunların gerçek anlamını Allah bilir. Ancak "Yâsîn"in Arap dilinin Tayy kabilesi lehçesinde ("ya enis"in kısaltılmışı olarak) "ey insan!" anlamına geldiği ve bununla Hz. Peygamber'e hitap edilmiş olduğu genellikle kabul edilir.1 Yâsîn suresi 83 ayettir. Mekke'de, Cin suresinden sonra inmiştir. 45. ayetinin Medine'de indiğine dair rivayet vardır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 36., iniş tarihine göre ise 41. suredir. Yâsîn suresi Kur'ân'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir özellik kazanmıştır. Bu surenin faziletiyle ilgili birçok hadis nakledilmiştir. Bunların bazılarında Peygamberimiz (s.a.), Yâsîn okuyanın çok sevap kazanacağını, mağfiret olunacağını, sabahleyin bu sureyi okuyana kolaylık verileceğini, gece okuyanın bağışlanmış olarak sabahlayacağını bildirmiştir. Başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: "Yâsîn, Kur'an'ın kalbidir. Sadece Allah'ı ve ahiret yurdunu isteyerek onu okuyan kimseyi Allah mağfiret eder. Ölmüşlerinize Yasin okuyunuz."2 Bilginlerden bazıları da, bu tür hadislerin ışığında, herhangi bir zor iş için Yâsîn okunursa, Allah'ın o işi kolaylaştıracağını; ölünün başında okunursa, üzerine mağfiret ve rahmet ineceğini, ölmekte olan kimsenin ruhunun alınmasını kolaylaştıracağını söylemişlerdir. Fazileti hakkındaki bu hadislerden dolayı Yâsîn, hastalara, can çekişme halinde bulunanlara okunur. Belirtmek gerekir ki, Kur'an veya herhangi bir suresinin faziletleri ile ilgili açıklamaları değerlendirirken, bu konudaki temel ilkenin göz önünde tutulması gerekir; bu ilke şudur: Kur'an okumaktaki asıl maksat, bir takım maddi sonuçlar beklemek veya manevi tasarruflarda bulunmayı ummak değil, onu anlamak ve gereğini yapmaktır.


  Surenin temel konuları


  Bu surede, Peygamberimizin gerçek bir peygamber olduğu ve Kur'an'ın Yüce Allah tarafından indirildiği bildirilmekte, bu gerçekleri kabul etmeyen inkarcılar şiddetle kınanmaktadır.
  Peygamberimizi ve müminleri teselli etmek ve bir ibret olmak üzere, bir davet (imana çağrı) öyküsü de anlatılmaktadır.
  Ayrıca, Yüce Allah'ın kudretine işaret etmek ve bunu delillendirmek amacıyla, göklerdeki ve yerdeki varlıklara ve olaylara dikkat çekilmekte, Cenab-ı Hakk'ın yegâne ilah ve kâinatın hükümranı olduğu ve öldükten sonra dirilmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirtilmektedir.


  Surenin temel mesajları


  Hz. Muhammed, dosdoğru bir yol üzerinde bulunan ve insanları uyarmak üzere gönderilen gerçek Allah elçisidir.


  Kur'an, Allah tarafından indirilmiş ilahî bir kitaptır. O bir şiir değildir; dirileri, akıl sahiplerini uyarmak üzere gönderilmiş apaçık bir kitaptır.


  Kur'an'a Allah korkusu taşıyan iyi niyetli kimseler uyar. Onlar için Allah'tan mağfiret ve mükâfat vardır.

  Çıkarlarına düşkün kibirli kimseler ise inkâr ederler ve bu yüzden onlar azabı hak etmişlerdir.


  İnkarda inat edenlerin Allah basiretlerini bağlar. Bu kişilere uyarı fayda vermez.


  Allah, ölüleri diriltecek ve hesaplarını soracaktır. Allah iyi ve kötü bütün yapılanları tespit etmektedir.


  Geçmişte, kendilerine elçiler gönderilen fakat bunlara karşı çıkıp inkarda direnen ve bu yüzden korkunç bir çığlıkla helak edilen şehir halkı önemli bir ibret örneğidir.


  Allah, bir toplumu cezalandırmak isterse, gökten ordu indirmesine gerek yoktur. Bir çığlık, bir deprem, bir felaket, onların işini bitirmeye yeter. Bundan ders alınmalıdır.


  İnsanların, kupkuru topraktan nice bitki ve meyvelerin bitmesinden, yerden çıkan sulardan, çift çift yaratılan canlılardan, gece ve gündüzden, güneş ve aydan, suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlerde yüzmesinden ibret alıp Allah'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaları gerekir. Bunlardan ibret alıp inanmayanların davranışları akılsızcadır.


  Ay ve güneş için Allah tarafından bir yörünge tayin edilmiştir. Bu ikisi kendi yörüngelerinde döner durur.
  Allah, yarattıklarına rahmetle muamele etmektedir.


  İnkarcılar, inatçı ve cimri kimselerdir. Kendi hallerine bakmayıp, inananları şaşkınlıkla suçlamakta ve başlarına gelecek azabın bir an önce gelmesini istemektedirler. Örnek verilen şehir halkı gibi, korkunç bir çığlık onların işini bitirmeye yeterlidir.


  Sura üflendikten sonra, herkes dirilip Yüce Allah'ın huzuruna getirilince, inkarcılar dünyada yaptıklarından ötürü büyük bir pişmanlık duyacaklardır. O gün ağızlar mühürlenecek ve vücudun diğer organları yaptıklarını bir bir anlatacaktır. Müminler, nimet dolu cennetlere, inkarcılar ise cehenneme atılacak ve kimseye zerre kadar zulmedilmeyecektir.


  Allah dileseydi, inkarcıları daha dünyada iken cezalandırırdı; onları insan kılığından çıkarıp perişan ederdi.
  İnsanlar, aralarındaki yaşlı kimselere bakıp insanın nasıl geriye, çocukluk çağındaki konumuna doğru bir seyir takip ettiğini incelemeli ve bundan ders almalıdırlar.


  Dipnotlar


  Abdurrahman Çetin, "Yasin Suresi", İslam'da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, V/477.
  Ebu Davud, Cenaiz, 24; ibn Mace, Cenaiz, 4.
  Abdurrahman Çetin, "Yasin Suresi", İslam'da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, V/477.

  Hasenat Programından alınmıştır.


 2. 14.Mart.2012, 01:17
  1
  âb ü kil  YÂSÎN SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure ismini, iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Bu sureye "Kalbü'l-Kur'an" (Kur'an'ın kalbi), "el-Azıme" (Büyük, yüce sure), "el-Muımme (dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran), "el-Müdâfi'a" (dünya ve ahiret sıkıntılarını, korku ve kötülükleri uzaklaştıran), "el-Kadıye" (istek ve ihtiyaçları yerine getiren) isimleri de verilmiştir. "Yâ-sîn", huruf-ı mukatta'adandır. Bunların gerçek anlamını Allah bilir. Ancak "Yâsîn"in Arap dilinin Tayy kabilesi lehçesinde ("ya enis"in kısaltılmışı olarak) "ey insan!" anlamına geldiği ve bununla Hz. Peygamber'e hitap edilmiş olduğu genellikle kabul edilir.1 Yâsîn suresi 83 ayettir. Mekke'de, Cin suresinden sonra inmiştir. 45. ayetinin Medine'de indiğine dair rivayet vardır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 36., iniş tarihine göre ise 41. suredir. Yâsîn suresi Kur'ân'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir özellik kazanmıştır. Bu surenin faziletiyle ilgili birçok hadis nakledilmiştir. Bunların bazılarında Peygamberimiz (s.a.), Yâsîn okuyanın çok sevap kazanacağını, mağfiret olunacağını, sabahleyin bu sureyi okuyana kolaylık verileceğini, gece okuyanın bağışlanmış olarak sabahlayacağını bildirmiştir. Başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: "Yâsîn, Kur'an'ın kalbidir. Sadece Allah'ı ve ahiret yurdunu isteyerek onu okuyan kimseyi Allah mağfiret eder. Ölmüşlerinize Yasin okuyunuz."2 Bilginlerden bazıları da, bu tür hadislerin ışığında, herhangi bir zor iş için Yâsîn okunursa, Allah'ın o işi kolaylaştıracağını; ölünün başında okunursa, üzerine mağfiret ve rahmet ineceğini, ölmekte olan kimsenin ruhunun alınmasını kolaylaştıracağını söylemişlerdir. Fazileti hakkındaki bu hadislerden dolayı Yâsîn, hastalara, can çekişme halinde bulunanlara okunur. Belirtmek gerekir ki, Kur'an veya herhangi bir suresinin faziletleri ile ilgili açıklamaları değerlendirirken, bu konudaki temel ilkenin göz önünde tutulması gerekir; bu ilke şudur: Kur'an okumaktaki asıl maksat, bir takım maddi sonuçlar beklemek veya manevi tasarruflarda bulunmayı ummak değil, onu anlamak ve gereğini yapmaktır.


  Surenin temel konuları


  Bu surede, Peygamberimizin gerçek bir peygamber olduğu ve Kur'an'ın Yüce Allah tarafından indirildiği bildirilmekte, bu gerçekleri kabul etmeyen inkarcılar şiddetle kınanmaktadır.
  Peygamberimizi ve müminleri teselli etmek ve bir ibret olmak üzere, bir davet (imana çağrı) öyküsü de anlatılmaktadır.
  Ayrıca, Yüce Allah'ın kudretine işaret etmek ve bunu delillendirmek amacıyla, göklerdeki ve yerdeki varlıklara ve olaylara dikkat çekilmekte, Cenab-ı Hakk'ın yegâne ilah ve kâinatın hükümranı olduğu ve öldükten sonra dirilmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirtilmektedir.


  Surenin temel mesajları


  Hz. Muhammed, dosdoğru bir yol üzerinde bulunan ve insanları uyarmak üzere gönderilen gerçek Allah elçisidir.


  Kur'an, Allah tarafından indirilmiş ilahî bir kitaptır. O bir şiir değildir; dirileri, akıl sahiplerini uyarmak üzere gönderilmiş apaçık bir kitaptır.


  Kur'an'a Allah korkusu taşıyan iyi niyetli kimseler uyar. Onlar için Allah'tan mağfiret ve mükâfat vardır.

  Çıkarlarına düşkün kibirli kimseler ise inkâr ederler ve bu yüzden onlar azabı hak etmişlerdir.


  İnkarda inat edenlerin Allah basiretlerini bağlar. Bu kişilere uyarı fayda vermez.


  Allah, ölüleri diriltecek ve hesaplarını soracaktır. Allah iyi ve kötü bütün yapılanları tespit etmektedir.


  Geçmişte, kendilerine elçiler gönderilen fakat bunlara karşı çıkıp inkarda direnen ve bu yüzden korkunç bir çığlıkla helak edilen şehir halkı önemli bir ibret örneğidir.


  Allah, bir toplumu cezalandırmak isterse, gökten ordu indirmesine gerek yoktur. Bir çığlık, bir deprem, bir felaket, onların işini bitirmeye yeter. Bundan ders alınmalıdır.


  İnsanların, kupkuru topraktan nice bitki ve meyvelerin bitmesinden, yerden çıkan sulardan, çift çift yaratılan canlılardan, gece ve gündüzden, güneş ve aydan, suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlerde yüzmesinden ibret alıp Allah'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaları gerekir. Bunlardan ibret alıp inanmayanların davranışları akılsızcadır.


  Ay ve güneş için Allah tarafından bir yörünge tayin edilmiştir. Bu ikisi kendi yörüngelerinde döner durur.
  Allah, yarattıklarına rahmetle muamele etmektedir.


  İnkarcılar, inatçı ve cimri kimselerdir. Kendi hallerine bakmayıp, inananları şaşkınlıkla suçlamakta ve başlarına gelecek azabın bir an önce gelmesini istemektedirler. Örnek verilen şehir halkı gibi, korkunç bir çığlık onların işini bitirmeye yeterlidir.


  Sura üflendikten sonra, herkes dirilip Yüce Allah'ın huzuruna getirilince, inkarcılar dünyada yaptıklarından ötürü büyük bir pişmanlık duyacaklardır. O gün ağızlar mühürlenecek ve vücudun diğer organları yaptıklarını bir bir anlatacaktır. Müminler, nimet dolu cennetlere, inkarcılar ise cehenneme atılacak ve kimseye zerre kadar zulmedilmeyecektir.


  Allah dileseydi, inkarcıları daha dünyada iken cezalandırırdı; onları insan kılığından çıkarıp perişan ederdi.
  İnsanlar, aralarındaki yaşlı kimselere bakıp insanın nasıl geriye, çocukluk çağındaki konumuna doğru bir seyir takip ettiğini incelemeli ve bundan ders almalıdırlar.


  Dipnotlar


  Abdurrahman Çetin, "Yasin Suresi", İslam'da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, V/477.
  Ebu Davud, Cenaiz, 24; ibn Mace, Cenaiz, 4.
  Abdurrahman Çetin, "Yasin Suresi", İslam'da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, V/477.

  Hasenat Programından alınmıştır.

 3. 14.Şubat.2014, 21:04
  2
  Misafir

  Cevap: YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi
  Gerçekten harikasınız!!
  Hiçbir site böyle açıklayamamış bir sürü siteden toplayabildiğin bilginin tümünü burada buldum,ödevimee çok yardımcı oldu teşekkürler...


 4. 14.Şubat.2014, 21:04
  2
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Gerçekten harikasınız!!
  Hiçbir site böyle açıklayamamış bir sürü siteden toplayabildiğin bilginin tümünü burada buldum,ödevimee çok yardımcı oldu teşekkürler...

 5. 28.Mayıs.2018, 20:03
  3
  Misafir

  Yorum: YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi

  çok teşekkür ederim sayenizde performans ödevim 100 6. 28.Mayıs.2018, 20:03
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  çok teşekkür ederim sayenizde performans ödevim 100


 7. 16.Eylül.2018, 14:20
  4
  Misafir

  Yorum: YÂSÎN SURESİ Hakkında Bilgi

  Bu gun dedem icin okunan yasinin anlamini merak ettim internetten acip anlamina baktim sonra kendimi bu sayfada buldum bu aciklama icin tesekkur ederiz. Kuran-i anlamak icin zamanindaki tarihi de anlamamiz gerekiyormus bunu anlamadim. Aydinlattigini icin tesekkur ederim Allah razi olsun.


 8. 16.Eylül.2018, 14:20
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu gun dedem icin okunan yasinin anlamini merak ettim internetten acip anlamina baktim sonra kendimi bu sayfada buldum bu aciklama icin tesekkur ederiz. Kuran-i anlamak icin zamanindaki tarihi de anlamamiz gerekiyormus bunu anlamadim. Aydinlattigini icin tesekkur ederim Allah razi olsun.
+ Yorum Gönder