Konusunu Oylayın.: İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi

5 üzerinden 4.84 | Toplam : 19 kişi
İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi
 1. 08.Mart.2012, 00:23
  1
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,352
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi


  İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi Mumsema İSRÂ SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, "gece yürümek" anlamına gelen ve birinci ayette geçen "isrâ" kelimesinden alır. Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu surede anlatıldığından, sure "İsrâ" adını almıştır. Bu sureye "Süphân" ve "Beni İsrâil" suresi de denir. Çünkü bu sure, fesat çıkarmaları sebebiyle İsrailoğulları'nın yeryüzünde iki defa sürgün edilmelerinden de söz etmektedir. Mekke'de, Kasas suresinden sonra inmiştir. 26, 32, 33, 57 ve 73-80. ayetlerinin Medine'de indiği rivayeti vardır. Sure 111 ayettir. Mushafta resmi sırası itibarıyla 17., iniş sırasına göre ise 50. suredir. Surenin fazileti hakkında Ahmed, Tirmizî, Neseî ve başkaları Hz. Aişe'den şöyle dediğini rivayet etmektedirler: "Peygamber (a.s.) her gece Beni İsrail ile Zümer surelerini okurdu." Buharî ve İbni Merdüveyh de İbni Mes'ud'un, Benî İsrail -yani bu sure ile Kehf, Meryem, Tâ-Hâ ve Enbiyâ sureleri hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bu sureler ilk nazil olmuş eski surelerdendir ve bunlar benim eskiden beri bildiğim sureler arasındadır." Yani bu sureler hepsi de erken dönemlerde Mekke'de inmiş olması ve çeşitli kıssaları ihtiva etmesi gibi ortak özelliklere sahiptirler. 1


  Surenin temel konuları


  Surenin başlıca konusu, peygamberlerin ve resullerin sonuncusunun başından geçen İsrâ mucizesidir. Sure değinilen diğer konular ise şunlardır:
  İsrailoğullarının fıtratı. Allah'a karşı tutum ve davranışları; isyan edip fitne çıkarmaları dolayısıyla iki defa sürgüne gönderilmeleri,
  Yüce Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine dair deliller,
  Bazı temel ahlâk ilkeleri,
  Müşriklerin batıl inançları,
  Kur'an'ın eşsizliği ve özellikleri,
  Hz.Muhammed'in peygamberliği,
  Hz. Musa'nın kıssasından kesitler ve onun mucizeleri,
  Mucizelerin amacı ve hikmeti,
  Hz. Adem kıssasından kesitler,
  Bazı emir ve yasaklar; öğütler,
  İnananların ve inkârcıların bu ve öteki dünyadaki durumları,
  İnsanın bazı psikolojik özellikleri; insanın fıtratına dair tespitler,
  Namaz kılmanın ve duanın önemi.


  Surenin temel mesajları


  Hz. Muhammed'in yaşadığı miraç olayı gerçektir.


  İsrailoğulları isyanları sebebiyle cezalandırılmıştır; aynı davranışı gösteren topluluklar benzer cezalarla karşılaşacaktır.


  Kibir, insanın başına felaket getiren bir özelliktir. İsrailoğulları kibirleri yüzünden felaketlere maruz kalmışlardır.


  Kur'an, müminler için şifa ve rahmettir. İnkârcı zalimler için ise felakettir.


  Kur'an eşsiz bir kitaptır; bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini oluşturamazlar.


  Kur'an, insanlar okusunlar ve anlasınlar diye indirilmiştir.


  Hak karşısında batıl eninde sonunda etkisiz kalacaktır.


  İnsan nankördür; insana bir nimet verildiğinde sırt çevirir ve yan çizer; bir şer dokunduğu zaman da umutsuzluğa kapılır.


  Herkes fıtratına göre davranır; davranışlarda fıtrat belirleyicidir.


  Ruh hakkında bilgi Allah'a aittir. Ruhla ilgili meselelerle uğraşmak beyhudedir.


  İnatçı inkarcıları mucizeler bile ikna edemez.


  Peygamber, insanüstü bir varlık değildir.


  Hidayet Allah'ın izniyle gerçekleşir.


  Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O çocuk edinmez ve edinmemiştir.


  İnsanın her yaptığı iş kaydedilmektedir.


  Allah, suçsuz yere cezalandırmaz.


  Önderlerin iyi seçilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü herkes tabi olduğu önderin önderliğinde Allah katına çıkacaktır.


  Kişi, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı şeyin ardına düşmemelidir; çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.


  Mümin,
  Allah'a ibadet etmeli,
  ana babayı iyi davranmalı,
  akrabaya, yoksula, yolcuya yardımcı olmalıdır.

  İsraftan kaçınmalı, cimri de olmamalıdır.

  Fakirlik korkusuyla çocuğunu yetiştirmekten sakınmamalıdır.

  Zinadan uzak durmalı, kimsenin canını kastetmemeli, yetim malı yememeli, verdiği sözde durmalıdır.

  Ölçü ve tartıda hile yapmamalıdır.

  Alçak gönüllü olmalı ve kibirlenmemelidir.

  Konuşurken yumuşak olmalı, incitici söz söylemekten kaçınmalıdır.

  Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeli, namazlarını zamanında kılmalıdır.
  Bunlar, mümin için temel davranış kurallarıdır.


  Dipnotlar


  Vehbe Zuheyli, et-Tefsîru'l-Münîr, Risale Yayınları, 8/7-8.


 2. 08.Mart.2012, 00:23
  1
  âb ü kil  İSRÂ SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, "gece yürümek" anlamına gelen ve birinci ayette geçen "isrâ" kelimesinden alır. Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu surede anlatıldığından, sure "İsrâ" adını almıştır. Bu sureye "Süphân" ve "Beni İsrâil" suresi de denir. Çünkü bu sure, fesat çıkarmaları sebebiyle İsrailoğulları'nın yeryüzünde iki defa sürgün edilmelerinden de söz etmektedir. Mekke'de, Kasas suresinden sonra inmiştir. 26, 32, 33, 57 ve 73-80. ayetlerinin Medine'de indiği rivayeti vardır. Sure 111 ayettir. Mushafta resmi sırası itibarıyla 17., iniş sırasına göre ise 50. suredir. Surenin fazileti hakkında Ahmed, Tirmizî, Neseî ve başkaları Hz. Aişe'den şöyle dediğini rivayet etmektedirler: "Peygamber (a.s.) her gece Beni İsrail ile Zümer surelerini okurdu." Buharî ve İbni Merdüveyh de İbni Mes'ud'un, Benî İsrail -yani bu sure ile Kehf, Meryem, Tâ-Hâ ve Enbiyâ sureleri hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bu sureler ilk nazil olmuş eski surelerdendir ve bunlar benim eskiden beri bildiğim sureler arasındadır." Yani bu sureler hepsi de erken dönemlerde Mekke'de inmiş olması ve çeşitli kıssaları ihtiva etmesi gibi ortak özelliklere sahiptirler. 1


  Surenin temel konuları


  Surenin başlıca konusu, peygamberlerin ve resullerin sonuncusunun başından geçen İsrâ mucizesidir. Sure değinilen diğer konular ise şunlardır:
  İsrailoğullarının fıtratı. Allah'a karşı tutum ve davranışları; isyan edip fitne çıkarmaları dolayısıyla iki defa sürgüne gönderilmeleri,
  Yüce Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine dair deliller,
  Bazı temel ahlâk ilkeleri,
  Müşriklerin batıl inançları,
  Kur'an'ın eşsizliği ve özellikleri,
  Hz.Muhammed'in peygamberliği,
  Hz. Musa'nın kıssasından kesitler ve onun mucizeleri,
  Mucizelerin amacı ve hikmeti,
  Hz. Adem kıssasından kesitler,
  Bazı emir ve yasaklar; öğütler,
  İnananların ve inkârcıların bu ve öteki dünyadaki durumları,
  İnsanın bazı psikolojik özellikleri; insanın fıtratına dair tespitler,
  Namaz kılmanın ve duanın önemi.


  Surenin temel mesajları


  Hz. Muhammed'in yaşadığı miraç olayı gerçektir.


  İsrailoğulları isyanları sebebiyle cezalandırılmıştır; aynı davranışı gösteren topluluklar benzer cezalarla karşılaşacaktır.


  Kibir, insanın başına felaket getiren bir özelliktir. İsrailoğulları kibirleri yüzünden felaketlere maruz kalmışlardır.


  Kur'an, müminler için şifa ve rahmettir. İnkârcı zalimler için ise felakettir.


  Kur'an eşsiz bir kitaptır; bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini oluşturamazlar.


  Kur'an, insanlar okusunlar ve anlasınlar diye indirilmiştir.


  Hak karşısında batıl eninde sonunda etkisiz kalacaktır.


  İnsan nankördür; insana bir nimet verildiğinde sırt çevirir ve yan çizer; bir şer dokunduğu zaman da umutsuzluğa kapılır.


  Herkes fıtratına göre davranır; davranışlarda fıtrat belirleyicidir.


  Ruh hakkında bilgi Allah'a aittir. Ruhla ilgili meselelerle uğraşmak beyhudedir.


  İnatçı inkarcıları mucizeler bile ikna edemez.


  Peygamber, insanüstü bir varlık değildir.


  Hidayet Allah'ın izniyle gerçekleşir.


  Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O çocuk edinmez ve edinmemiştir.


  İnsanın her yaptığı iş kaydedilmektedir.


  Allah, suçsuz yere cezalandırmaz.


  Önderlerin iyi seçilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü herkes tabi olduğu önderin önderliğinde Allah katına çıkacaktır.


  Kişi, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı şeyin ardına düşmemelidir; çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.


  Mümin,
  Allah'a ibadet etmeli,
  ana babayı iyi davranmalı,
  akrabaya, yoksula, yolcuya yardımcı olmalıdır.

  İsraftan kaçınmalı, cimri de olmamalıdır.

  Fakirlik korkusuyla çocuğunu yetiştirmekten sakınmamalıdır.

  Zinadan uzak durmalı, kimsenin canını kastetmemeli, yetim malı yememeli, verdiği sözde durmalıdır.

  Ölçü ve tartıda hile yapmamalıdır.

  Alçak gönüllü olmalı ve kibirlenmemelidir.

  Konuşurken yumuşak olmalı, incitici söz söylemekten kaçınmalıdır.

  Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeli, namazlarını zamanında kılmalıdır.
  Bunlar, mümin için temel davranış kurallarıdır.


  Dipnotlar


  Vehbe Zuheyli, et-Tefsîru'l-Münîr, Risale Yayınları, 8/7-8.

 3. 09.Mayıs.2014, 11:45
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,669
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi
  İsrâ Sûresi 17

  İndiği Yer : Mekke

  İniş Sırası : 50

  Ayet sayısı :111

  Nüzulü

  Mushaftaki sıralamada (in yedinci, iniş sırasına göre ellinci sûredir. Kasas sû*resinden sonra, Yûnus sûresinden önce Mekke döneminde inmiştir. 26,32-33,60, 73-74, 80, 107-111. âyetlerle diğer bazılarının Medine'de indiği yolunda değişik rivayetler varsa da, büyük ihtimalle tamamı Mekke'de nazil olmuştur. İbn Âşûr, bu rivayetlerin, süz konusu âyetlerin içerdiği hükümlerin Medine dönemindekile-rin muhtevasını hatırlatmasından ileri gelmiş olabileceğini, fakat bunun sağlam bir gerekçe olmadığını ifade eder.[1]

  Adı

  Sûre ismini birinci âyetten almıştır. 2-8. âyetlerinde İsrâîloğullan'ndan bah*sedildiği için ashab döneminde "Benî İsrail sûresi" diye de anılırdı. Nitekim Bu-hârî ve Tİrmizî'de, hadis mecmualarının tefsir bölümlerinde bu sûre ile ilgili bab "Benî İsrail" başlığını taşır. Ayrıca ilk kelimesinden dolayı "Sübhân sûresi" diye de anılmıştır.[2]

  Konusu

  İsrâ olayı, İsrâiloğullan'mn kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, önemli bir kısmı Kur'ân-ı Kerîm'den önceki ilâhî kitaplarda da bulunan temel dinî ve ahlâkî buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve âhiiet so*rumluluğu, Allah'ın kuşatıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblîs'in isyanı, insanın seç*kin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz, Kur'an'in önemi, müşriklerin İnatçılığı, mü*minlerin itaafkârlığı sûrenin başlıca konularıdır. [3]

  Fazileti

  İbn Hanbel, Tirmizî ve Nesâî gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre Hz. Âişe Peygamber efendimizin, genellikle geceleri Benî İsrail (İsrâ) ve Zümer sûrelerini okuduğunu bildirmiştir. [4]

  Meali

  Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 1. Bir gece, kendisine bazı âyet*lerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haranı'dan çevresini mübarek kıl*dığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, ger*çekten işitendir, görendir. [5]

  Tefsiri

  1. Hz. Peygamberin Mekke'deki Mescid-İ Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin nıasdan olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamı*na gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yük*seltilme" safhasının da dahil olduğu tamamı İse ''yükselme, yukarı tırmanma" an*lamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" mânasına gelen nıi'râc kelimesiyle ifade edilir.

  Hz. Muhamtned'in peygamber olmasıyla birlikte putperestlerin müslümanlar üzerinde kurduğu baskılar, muhtemelen risâletin 6. yılından itibaren Peygamber ai*lesiyle az sayıdaki miislümantara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralık*larla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebû Talib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla hüzün yılı denildi. Bu acılı olayların ardından Allah Teâlâ, bir bakıma resulünü, sa*bır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bu*nun için genellikle mi'rac diye anılan büyük mucizevî olayı gerçekleştirdi.


 4. 09.Mayıs.2014, 11:45
  2
  الله اكبر  İsrâ Sûresi 17

  İndiği Yer : Mekke

  İniş Sırası : 50

  Ayet sayısı :111

  Nüzulü

  Mushaftaki sıralamada (in yedinci, iniş sırasına göre ellinci sûredir. Kasas sû*resinden sonra, Yûnus sûresinden önce Mekke döneminde inmiştir. 26,32-33,60, 73-74, 80, 107-111. âyetlerle diğer bazılarının Medine'de indiği yolunda değişik rivayetler varsa da, büyük ihtimalle tamamı Mekke'de nazil olmuştur. İbn Âşûr, bu rivayetlerin, süz konusu âyetlerin içerdiği hükümlerin Medine dönemindekile-rin muhtevasını hatırlatmasından ileri gelmiş olabileceğini, fakat bunun sağlam bir gerekçe olmadığını ifade eder.[1]

  Adı

  Sûre ismini birinci âyetten almıştır. 2-8. âyetlerinde İsrâîloğullan'ndan bah*sedildiği için ashab döneminde "Benî İsrail sûresi" diye de anılırdı. Nitekim Bu-hârî ve Tİrmizî'de, hadis mecmualarının tefsir bölümlerinde bu sûre ile ilgili bab "Benî İsrail" başlığını taşır. Ayrıca ilk kelimesinden dolayı "Sübhân sûresi" diye de anılmıştır.[2]

  Konusu

  İsrâ olayı, İsrâiloğullan'mn kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, önemli bir kısmı Kur'ân-ı Kerîm'den önceki ilâhî kitaplarda da bulunan temel dinî ve ahlâkî buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve âhiiet so*rumluluğu, Allah'ın kuşatıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblîs'in isyanı, insanın seç*kin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz, Kur'an'in önemi, müşriklerin İnatçılığı, mü*minlerin itaafkârlığı sûrenin başlıca konularıdır. [3]

  Fazileti

  İbn Hanbel, Tirmizî ve Nesâî gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre Hz. Âişe Peygamber efendimizin, genellikle geceleri Benî İsrail (İsrâ) ve Zümer sûrelerini okuduğunu bildirmiştir. [4]

  Meali

  Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 1. Bir gece, kendisine bazı âyet*lerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haranı'dan çevresini mübarek kıl*dığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, ger*çekten işitendir, görendir. [5]

  Tefsiri

  1. Hz. Peygamberin Mekke'deki Mescid-İ Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin nıasdan olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamı*na gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yük*seltilme" safhasının da dahil olduğu tamamı İse ''yükselme, yukarı tırmanma" an*lamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" mânasına gelen nıi'râc kelimesiyle ifade edilir.

  Hz. Muhamtned'in peygamber olmasıyla birlikte putperestlerin müslümanlar üzerinde kurduğu baskılar, muhtemelen risâletin 6. yılından itibaren Peygamber ai*lesiyle az sayıdaki miislümantara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralık*larla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebû Talib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla hüzün yılı denildi. Bu acılı olayların ardından Allah Teâlâ, bir bakıma resulünü, sa*bır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bu*nun için genellikle mi'rac diye anılan büyük mucizevî olayı gerçekleştirdi.

 5. 19.Mayıs.2015, 14:28
  3
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,998
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  isra hakkında bilgi, isra suresinin özellikleri kısaca

  isra suresi ile ilgili bilgiler

  ISRA SURESİ

  Surenin İsmi:

  Bu sureye İsra suresi adının verilmesi Peygamber Efendimizin geceleyin Mekke'den Medine'ye götürülmesi demek olan İsra mucizesini söz konusu etmekle başlamasındandır. Aynı zamanda bu sureye Beni İsrail Suresi adı da verilmektedir. Çünkü bu sure fesat çıkarmaları sebebiyle İsrailoğulları'nm yeryüzünde iki defa sürgün edilmelerinden: "İsrailoğulları 'na Kitap'ta hükmet*tik ki..." (4-8. ayetler) diye söz etmektedir.

  Surenin Fazileti:

  Ahmed, Tirmizî, Neseî ve başkaları Hz. Aişe'den şöyle dediğini rivayet etmektedirler: "Peygamber (a.s.) her gece Beni İsrail ile Zümer surelerini okur*du."

  Buharî ve İbni Merdüveyh de İbni Mes'ud'dan Benî İsrail -yani bu sure ile Kehf, Meryem, Tâ-Hâ ve Enbiyâ sureleri hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bu sureler ilk nazil olmuş eski surelerdendir ve bunlar benim eskiden beri bildiğim sureler arasındadır." Yani bu sureler hepsi de erken dönemlerde Mekke'de inmiş olması ve çeşitli kıssaları ihtiva etmesi gibi ortak özelliklere sahiptirler.

  Surenin Ele Aldığı Konular maddeler halinde:


  1- Bu surede, peygamberlerin ve rasullerin sonuncusunun başından geçen büyük bir olay ve bir mucize haber verilmektedir. Bu, Mekke'den Mescid-i Aksâ'ya gecenin bir bölümünde gerçekleşen İsra mucizesidir. Bu mucize hem Aziz ve Celil olan Allah'ın göz kamaştırıcı kudretine, hem de bu son peygam*bere ihsan olunan ilâhi lütuf ve şerefine bir delildir.

  2- İsrailoğulları'nın salâh ve fesat hallerindeki kıssalarını haber vermek*tedir. İstikamet üzere oldukları vakit aziz ve güçlü kılınıp mal ve çocuk ihsan edilmişlerdir. Buna karşılık isyan edip fesat çıkarttıkları zaman yeryüzünde iki defa darmadağın edilip mescitlerinin de tahrip edildiğini; arkasından Peygamber (a.s.)'i memleketinden Medine'den çıkartmak istemekle tekrar fesa*da dönüşlerini söz konusu etmektedir: "Yakında seni bu yerden çıkarmak için herhalde rahatsız edeceklerdir..." (76. ayet)

  3- Yüce Allah'ın kudretine, azametine ve birliğine dair kâinattaki birtakım delilleri açıklamaktadır. "Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık..." (12. ayet)

  4- Bu şerefli ahlâk ve üstün hasletler ile bezenmek esasları üzerinde kuru*lu toplumsal hayatın esaslarını da ortaya koymaktadır: "Rabbin hükmetti ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz.." (23-39. ayetler)

  5- Müşriklerin, melekleri kız çocukları kabul ederek, bunları Allah'a nis-bet etmelerini tenkit etmektedir: "Yoksa Rabbiniz sizlere oğullar vererek ayrıcalık tanıdı da meleklerden kızlar mı edindi? Muhakkak siz büyük bir söz söylüyorsunuz." (40. ayet) Daha sonra onların Allah ile birlikte başka ilahların bulunduğu şeklindeki iddialarını (41-44. ayetler) redd etmekte, ardından öldükten sonra dirilmeyi, amel defterlerinin verilmesini reddetmeleri şeklinde-müşriklere karşı sakmdırmaktadır (73-76. ayetler).

  6- Peygamber (a.s.)'in doğruluğuna delâlet eden maddi delilleri indirmemenin sebeplerini açıklamaktadır (59. ayet). Diğer taraftan müşrik*lerin Kur'ân'm dışında Peygamber Efendimiz'e indirilmesini teklif ettikleri bir*takım ayetler (mucizeler) hususunda işi nasıl yokuşa sürmek istediklerini de açıklamaktadır. Çünkü onlar yerden nehirlerin fışkırtılması, Mekke'nin bağlık, bahçelik bir şekle sokulması, semadan parçaların düşürülmesi, meleklerin kafileler halinde gelmesi, altından bir evin yaratılması, semâya yükselinmesi gibi şeyler istemişlerdi (89-97. ayetler).

  7- Kur'ân-ı Kerim'in görevinin kutsallığını ve amaçlarının yüceliğini de bildirmektedir: "Şüphesiz ki bu Kur'ân en doğru olana iletir." (9. ayet); "Kur'ân'dan müminler için şifa ve rahmet olanı indiririz." (82. ayet). Ayrıca Kur'ân-ı Kerim'in i'câzma delil olan hususlardan birisi olarak insanların ve cinlerin de onun benzerini meydana getirmekten âciz olduklarını (88. ayet) bildirmektedir.

  ifade ederek insanın üstün kılınması ilkesini (61-65. ayetler), Ademoğullarının üstün kılınması ve Allah'ın onları güzel ve temiz şeylerle rızıklandırmasını ilân etmektedir (70. ayet).

  9- Yüce Allah'ın kulları üzerindeki üstün ve değerli birtakım nimetlerini sayıp dökmekte, (12-17. ayetler) şükretmediği için de insanı kınamaktadır: "İnsana nimet verdiğimiz vakit yüz çevirir..." (84. ayet). Bu nimetlerin en özel olan*larından birisi de insana hayatın ve ruhun bağışlanmış olmasıdır (85. ayet).

  10- Dünya hayatını isteyen ile baki olan ahiret hayatını isteyen arasında bir karşılaştırma yapmaktadır (18-21. ayetler).

  11- Rasulullah (a.s.)'a namaz kılması ve geceleyin teheccüdde bulunması emrini vermekte, (78-79. ayetler) Medine'ye gitmesini ve Mekke'den çıkmasını da söz konusu etmektedir (80. ayet).

  12- Hz. Musa'nın Firavun ve İsrailoğulları ile başından geçen kıssanın bir parçasına da işaret etmektedir (101-104. ayetler).

  13- Kur'an-ı Kerim'in kısım kısım (olay, vakıa ve ilişkilere göre parça parça) indirilme hikmetini de açıklamaktadır (105-106. ayetler).

  14- Yüce Allah'ı ortaktan, çocuktan, yardımcı ve destekten tenzih etmekte, onun güzel isimlerini zikrederek Allah'a dua etme yolunu bize göstermektedir (110-111. ayetler).

  Kısacası bu sure, diğer Mekkî surelerde görüldüğü gibi akide ve dinin esaslarını daha bir sağlamlaştırmaya önem vermektedir. Bu esaslar ise tevhidin, Allah rasulünün şahsiyetinin açıklığa kavuşturulması, doğruluğuna delâlet etmesi için yeterli mucizeler ile desteklenmesi ve müşriklerin bir çok şüphesinin çürütülm


 6. 19.Mayıs.2015, 14:28
  3
  mum
  Administrator
  isra suresi ile ilgili bilgiler

  ISRA SURESİ

  Surenin İsmi:

  Bu sureye İsra suresi adının verilmesi Peygamber Efendimizin geceleyin Mekke'den Medine'ye götürülmesi demek olan İsra mucizesini söz konusu etmekle başlamasındandır. Aynı zamanda bu sureye Beni İsrail Suresi adı da verilmektedir. Çünkü bu sure fesat çıkarmaları sebebiyle İsrailoğulları'nm yeryüzünde iki defa sürgün edilmelerinden: "İsrailoğulları 'na Kitap'ta hükmet*tik ki..." (4-8. ayetler) diye söz etmektedir.

  Surenin Fazileti:

  Ahmed, Tirmizî, Neseî ve başkaları Hz. Aişe'den şöyle dediğini rivayet etmektedirler: "Peygamber (a.s.) her gece Beni İsrail ile Zümer surelerini okur*du."

  Buharî ve İbni Merdüveyh de İbni Mes'ud'dan Benî İsrail -yani bu sure ile Kehf, Meryem, Tâ-Hâ ve Enbiyâ sureleri hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bu sureler ilk nazil olmuş eski surelerdendir ve bunlar benim eskiden beri bildiğim sureler arasındadır." Yani bu sureler hepsi de erken dönemlerde Mekke'de inmiş olması ve çeşitli kıssaları ihtiva etmesi gibi ortak özelliklere sahiptirler.

  Surenin Ele Aldığı Konular maddeler halinde:


  1- Bu surede, peygamberlerin ve rasullerin sonuncusunun başından geçen büyük bir olay ve bir mucize haber verilmektedir. Bu, Mekke'den Mescid-i Aksâ'ya gecenin bir bölümünde gerçekleşen İsra mucizesidir. Bu mucize hem Aziz ve Celil olan Allah'ın göz kamaştırıcı kudretine, hem de bu son peygam*bere ihsan olunan ilâhi lütuf ve şerefine bir delildir.

  2- İsrailoğulları'nın salâh ve fesat hallerindeki kıssalarını haber vermek*tedir. İstikamet üzere oldukları vakit aziz ve güçlü kılınıp mal ve çocuk ihsan edilmişlerdir. Buna karşılık isyan edip fesat çıkarttıkları zaman yeryüzünde iki defa darmadağın edilip mescitlerinin de tahrip edildiğini; arkasından Peygamber (a.s.)'i memleketinden Medine'den çıkartmak istemekle tekrar fesa*da dönüşlerini söz konusu etmektedir: "Yakında seni bu yerden çıkarmak için herhalde rahatsız edeceklerdir..." (76. ayet)

  3- Yüce Allah'ın kudretine, azametine ve birliğine dair kâinattaki birtakım delilleri açıklamaktadır. "Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık..." (12. ayet)

  4- Bu şerefli ahlâk ve üstün hasletler ile bezenmek esasları üzerinde kuru*lu toplumsal hayatın esaslarını da ortaya koymaktadır: "Rabbin hükmetti ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz.." (23-39. ayetler)

  5- Müşriklerin, melekleri kız çocukları kabul ederek, bunları Allah'a nis-bet etmelerini tenkit etmektedir: "Yoksa Rabbiniz sizlere oğullar vererek ayrıcalık tanıdı da meleklerden kızlar mı edindi? Muhakkak siz büyük bir söz söylüyorsunuz." (40. ayet) Daha sonra onların Allah ile birlikte başka ilahların bulunduğu şeklindeki iddialarını (41-44. ayetler) redd etmekte, ardından öldükten sonra dirilmeyi, amel defterlerinin verilmesini reddetmeleri şeklinde-müşriklere karşı sakmdırmaktadır (73-76. ayetler).

  6- Peygamber (a.s.)'in doğruluğuna delâlet eden maddi delilleri indirmemenin sebeplerini açıklamaktadır (59. ayet). Diğer taraftan müşrik*lerin Kur'ân'm dışında Peygamber Efendimiz'e indirilmesini teklif ettikleri bir*takım ayetler (mucizeler) hususunda işi nasıl yokuşa sürmek istediklerini de açıklamaktadır. Çünkü onlar yerden nehirlerin fışkırtılması, Mekke'nin bağlık, bahçelik bir şekle sokulması, semadan parçaların düşürülmesi, meleklerin kafileler halinde gelmesi, altından bir evin yaratılması, semâya yükselinmesi gibi şeyler istemişlerdi (89-97. ayetler).

  7- Kur'ân-ı Kerim'in görevinin kutsallığını ve amaçlarının yüceliğini de bildirmektedir: "Şüphesiz ki bu Kur'ân en doğru olana iletir." (9. ayet); "Kur'ân'dan müminler için şifa ve rahmet olanı indiririz." (82. ayet). Ayrıca Kur'ân-ı Kerim'in i'câzma delil olan hususlardan birisi olarak insanların ve cinlerin de onun benzerini meydana getirmekten âciz olduklarını (88. ayet) bildirmektedir.

  ifade ederek insanın üstün kılınması ilkesini (61-65. ayetler), Ademoğullarının üstün kılınması ve Allah'ın onları güzel ve temiz şeylerle rızıklandırmasını ilân etmektedir (70. ayet).

  9- Yüce Allah'ın kulları üzerindeki üstün ve değerli birtakım nimetlerini sayıp dökmekte, (12-17. ayetler) şükretmediği için de insanı kınamaktadır: "İnsana nimet verdiğimiz vakit yüz çevirir..." (84. ayet). Bu nimetlerin en özel olan*larından birisi de insana hayatın ve ruhun bağışlanmış olmasıdır (85. ayet).

  10- Dünya hayatını isteyen ile baki olan ahiret hayatını isteyen arasında bir karşılaştırma yapmaktadır (18-21. ayetler).

  11- Rasulullah (a.s.)'a namaz kılması ve geceleyin teheccüdde bulunması emrini vermekte, (78-79. ayetler) Medine'ye gitmesini ve Mekke'den çıkmasını da söz konusu etmektedir (80. ayet).

  12- Hz. Musa'nın Firavun ve İsrailoğulları ile başından geçen kıssanın bir parçasına da işaret etmektedir (101-104. ayetler).

  13- Kur'an-ı Kerim'in kısım kısım (olay, vakıa ve ilişkilere göre parça parça) indirilme hikmetini de açıklamaktadır (105-106. ayetler).

  14- Yüce Allah'ı ortaktan, çocuktan, yardımcı ve destekten tenzih etmekte, onun güzel isimlerini zikrederek Allah'a dua etme yolunu bize göstermektedir (110-111. ayetler).

  Kısacası bu sure, diğer Mekkî surelerde görüldüğü gibi akide ve dinin esaslarını daha bir sağlamlaştırmaya önem vermektedir. Bu esaslar ise tevhidin, Allah rasulünün şahsiyetinin açıklığa kavuşturulması, doğruluğuna delâlet etmesi için yeterli mucizeler ile desteklenmesi ve müşriklerin bir çok şüphesinin çürütülm

 7. 03.Kasım.2016, 20:18
  4
  Misafir

  Yorum: İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi

  20 surenin bilgilerini aldim gercekten cok guzel keserek yazdim dib nota sitenin adini yazicam çalinti olmasin tesekkurler :*


 8. 03.Kasım.2016, 20:18
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  20 surenin bilgilerini aldim gercekten cok guzel keserek yazdim dib nota sitenin adini yazicam çalinti olmasin tesekkurler :*

 9. 13.Nisan.2018, 18:37
  5
  Misafir

  Yorum: İSRÂ SURESİ Hakkında Bilgi

  Bende çok. Teşekkür ederim sizin sayenizde ödevimi hemen yaptım çok güzel bir site. ..


 10. 13.Nisan.2018, 18:37
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bende çok. Teşekkür ederim sizin sayenizde ödevimi hemen yaptım çok güzel bir site. ..
+ Yorum Gönder