Konusunu Oylayın.: HİCR SURESİ Hakkında Bilgi

5 üzerinden 4.73 | Toplam : 15 kişi
HİCR SURESİ Hakkında Bilgi
 1. 06.Mart.2012, 21:43
  1
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,352
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  HİCR SURESİ Hakkında Bilgi


  HİCR SURESİ Hakkında Bilgi Mumsema HİCR SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, 80. ayetteki Hicr kelimesinden almıştır. Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır. Hicr, Medine ile Şam arasında bir vadidir. Hicr suresi 99 ayettir. Sure Mekke'de, Yusuf suresinden sonra inmiştir. Surenin 87. ayetinin Medine'de indiği rivayeti de vardır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 15., iniş sırasına göre ise 54. suredir.


  Surenin temel konuları


  Hz. Nuh'dan başlayarak peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.)'e kadar peygamberleri ve peygamberlerin getirdiği mucizeleri yalanlayan müşrik ve kâfirlerle yapılan münakaşalar,
  Yer ve göklerin yaratılması, insanın yaratılışı, aşı yapan rüzgârların durumu, hayat ve ölüm, haşir (mahşer yerinde toplanma) ve amel defterlerinin dağıtılması gibi konular,
  Varlıkların yaratılış hikmeti olan Allah'a kulluk, adalet ilkesinin yerine getirilmesi gibi temel konular,
  Kur'an'ın nitelikleri,
  İblisin ve meleklerin Hz. Adem'in yaratılışı karşısındaki tutumları,
  İblisin insanların açık bir düşmanı olduğu,
  Cennetliklerin ve cehennemliklerin durumlarının tasviri,
  Hz. İbrahim ve Hz. Lut'un hayatından kesitler,
  Lut kavminin bozuk ahlâk yapısı ve bu bozuk ahlâk yapısından dolayı helak edilişi,
  Eyke halkının başına gelenler,
  Hicr halkının yaşadığı felaketlerin tasviri,
  Hz. Muhammed'e görevi konusunda Allah'ın öğütleri ve uyarıları.
  Özet olarak Hicr suresi; tevhidin delilleri, kıyamet halleri, mutlu ve mutsuzla¬rın sıfatları, bazı peygamberlerin kıssaları, Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed (s.a.)'e lütufları konularını ihtiva etmektedir.


  Surenin temel mesajları


  İnkarcıların bu dünyadaki yaşantılarına gıpta edilmemelidir. Çünkü bu yaşantının sonu felakettir.


  Her toplumun bir süresi vardır.


  Kur'an, Hz. Muhammed'in sözü değil, Allah kelamıdır.


  Şüpheciler ve inkarcılar zihinsel durumlarından dolayı Kur'an'a inanmakta sıkıntı çekerler.


  Her şeyin yaratıcısı ve hakimi Allah'tır. Onun gücünü aşan hiçbir şey yoktur. Onun gücünden asla şüphe edilmemelidir.


  Allah'ın rahmetinden ve yardımından ümit kesilmemelidir.


  Kibirlenmek şeytani bir özelliktir ve insanı felakete götürür. İnsan, şeytani dürtü ve duygulara kapılmamalıdır.
  Şeytan Allah'a gerçekten inananlara zarar veremez.


  Allah'ın merhameti geniştir, fakat zalimler için gazabı da şiddetlidir.


  Allah murad etmedikçe hiç kimse hidayete eremez. Peygamberler dahi bazı yakınlarını hidayete erdirememişlerdir.


  İnsanlar geçmiş toplulukların başlarına gelenlerden ibret almalıdırlar. Lut kavmi, Eyke halkı ve Hicr halkı bu konuda örnek topluluklardır.


  Dipnotlar
  Vehbe ez-Züheyli, et-Tefsirü'l-Münir, Risale Yayınları, 7/235.

  Hasenat programından alınmıştır.


 2. 06.Mart.2012, 21:43
  1
  âb ü kil  HİCR SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, 80. ayetteki Hicr kelimesinden almıştır. Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır. Hicr, Medine ile Şam arasında bir vadidir. Hicr suresi 99 ayettir. Sure Mekke'de, Yusuf suresinden sonra inmiştir. Surenin 87. ayetinin Medine'de indiği rivayeti de vardır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 15., iniş sırasına göre ise 54. suredir.


  Surenin temel konuları


  Hz. Nuh'dan başlayarak peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.)'e kadar peygamberleri ve peygamberlerin getirdiği mucizeleri yalanlayan müşrik ve kâfirlerle yapılan münakaşalar,
  Yer ve göklerin yaratılması, insanın yaratılışı, aşı yapan rüzgârların durumu, hayat ve ölüm, haşir (mahşer yerinde toplanma) ve amel defterlerinin dağıtılması gibi konular,
  Varlıkların yaratılış hikmeti olan Allah'a kulluk, adalet ilkesinin yerine getirilmesi gibi temel konular,
  Kur'an'ın nitelikleri,
  İblisin ve meleklerin Hz. Adem'in yaratılışı karşısındaki tutumları,
  İblisin insanların açık bir düşmanı olduğu,
  Cennetliklerin ve cehennemliklerin durumlarının tasviri,
  Hz. İbrahim ve Hz. Lut'un hayatından kesitler,
  Lut kavminin bozuk ahlâk yapısı ve bu bozuk ahlâk yapısından dolayı helak edilişi,
  Eyke halkının başına gelenler,
  Hicr halkının yaşadığı felaketlerin tasviri,
  Hz. Muhammed'e görevi konusunda Allah'ın öğütleri ve uyarıları.
  Özet olarak Hicr suresi; tevhidin delilleri, kıyamet halleri, mutlu ve mutsuzla¬rın sıfatları, bazı peygamberlerin kıssaları, Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed (s.a.)'e lütufları konularını ihtiva etmektedir.


  Surenin temel mesajları


  İnkarcıların bu dünyadaki yaşantılarına gıpta edilmemelidir. Çünkü bu yaşantının sonu felakettir.


  Her toplumun bir süresi vardır.


  Kur'an, Hz. Muhammed'in sözü değil, Allah kelamıdır.


  Şüpheciler ve inkarcılar zihinsel durumlarından dolayı Kur'an'a inanmakta sıkıntı çekerler.


  Her şeyin yaratıcısı ve hakimi Allah'tır. Onun gücünü aşan hiçbir şey yoktur. Onun gücünden asla şüphe edilmemelidir.


  Allah'ın rahmetinden ve yardımından ümit kesilmemelidir.


  Kibirlenmek şeytani bir özelliktir ve insanı felakete götürür. İnsan, şeytani dürtü ve duygulara kapılmamalıdır.
  Şeytan Allah'a gerçekten inananlara zarar veremez.


  Allah'ın merhameti geniştir, fakat zalimler için gazabı da şiddetlidir.


  Allah murad etmedikçe hiç kimse hidayete eremez. Peygamberler dahi bazı yakınlarını hidayete erdirememişlerdir.


  İnsanlar geçmiş toplulukların başlarına gelenlerden ibret almalıdırlar. Lut kavmi, Eyke halkı ve Hicr halkı bu konuda örnek topluluklardır.


  Dipnotlar
  Vehbe ez-Züheyli, et-Tefsirü'l-Münir, Risale Yayınları, 7/235.

  Hasenat programından alınmıştır.

 3. 19.Mayıs.2015, 13:29
  2
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,986
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Kısaca hicr suresi hakkinda bilgi
  hicr suresi ile ilgili bilgiler kısaca

  HICR SURESİ


  Surenin İsmi:


  Bu surede Hıcr Vadisi Ashabı olan Semûd Kavmi zikredildiği için "Hıcr suresi" ismi verilmiştir. Hıcr, Medine ile Şam arasında bir vadidir.  Surenin Muhtevası:


  Bu sure, Mekkî surelerde beyan olunan ana hedefleri; Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme, amellerin karşılığının verilmesi, Allah'ın yüce rasullerini yalanlayanların ve tağutların akıbetlerinin hatırlatılması ko*nularını paylaşır.
  Bundan dolayı bu sure korkutma, tehdit, tedhiş ve ihtar ifadesiyle başla*maktadır: "Kâfirler kıyamet günü keşke (dünyada iken) müslüman olsaydık te*mennisinde bulunurlar (Ey peygamber!) Onları kendi hallerine bırak. Yesinler, eğlensinler ve boş umutları onları oyalaya dursun. Onlar (kötü sonucu) yakında bileceklerdir." (Hicr, 2-3).
  Sure şu hususları ihtiva etmektedir:
  1- İnsanlığın ikinci babası Hz. Nuh (a.s.)'dan başlayarak peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.)'e kadar peygamberleri ve peygamberle*rin getirdiği mucizeleri yalanlayan müşrik ve kâfirlerle yapılan münakaşa.
  2- Yer ve göklerin yaratılması, insanın yaratılışı, aşı yapan rüzgârların du*rumu, hayat ve ölüm, haşir (mahşer yerinde toplanma) ve neşr (amel defterle*rinin dağıtılması) gibi Allah Tealâ'nm varlığına delâlet eden delil ve burhanla*rın ortaya konulması:
  "Şüphesiz biz semada burçlar (yıldız kümeleri) yarattık. Bakıp ibret alan*lar için onu süsledik. "(Hicr, 16).
  'Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık." (Hicr, 19).
  "Şüphesiz biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık." (Hicr, 26).
  "Biz, rüzgârları aşılama vasıtaları olarak gönderdik." (Hicr, 22).
  "Şüphesiz Rabbin onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, hüküm ve hik*met sahibidir, her şeyi en iyi bilendir." (Hicr, 25).
  Ayrıca varlıkların yaratılış hikmeti olan Allah'a kulluk, adaleti ikame et*mek, hayattaki nizamın ana sütunlarını yerli yerine koymak hususlarının be*yan edilmesi...
  3- Peygamber (s.a.)'e gelen vahyin sadık olduğunun ispat edilmesi: "Biz melekleri ancak "Hak" ile göndeririz... Kuranı, biz indirdik biz. O'nun koruyu*cusu da şüphesiz ki biziz" (Hicr, 8-9).
  4- Gökyüzünün karanlık olduğu şeklindeki teoriye işaret edilmesi: "Onla*ra gökten bir kapı açsak, oradan yukarı durmadan çıksalar, gözlerimiz perde*lendi, daha doğrusu büyülendik, derler." (Hicr, 14-15).
  5- Allah'ın, Adem'e secde etmeleri ve ona ta'zimde bulunmaları emrine meleklerin uymak suretiyle itaat etmeleri, şeytana verdiği Âdem'e secde etme*si emrine şeytanın isyan etmek suretiyle isyan etmesini zikreden Hz. Âdem (a.s.) ve İblis kıssasının anlatılması: "Onun için secdeye kapanın (denildi). Bu*nun üzerine bütün melekler topluca secde ettiler. Ancak İblis secde edenlerle bir*likte olmaktan geri durdu." (Hicr, 29-31).
  6- Bedbaht olan cehennem ehli ile saîd olan takva ve cennet ehlinin vasıflarının beyan edilmesi (Hicr, 42-48).
  7- Rasulullah (s.a.)'a Hz. Lut, Şuayb ve Salih peygamberlerin Allah'ın he*lak ettiği kavimleriyle, ümitsizlik ve çaresizliğe düşmesini engellemek için te*selli verilmesi.
  - Lut Ailesi Kıssası: Hicr, 58-77
  - Eyke Ashabı (Şuayb Kavmi): Hicr, 78-79
  - Hicr Vadisi Ashabı (Semud Kavmi): Hicr, 80-84
  8- Allah'ın peygamberine ihsan ettiği Kur'anm indirilmesi lutfu (Hicr, 87). Kendisiyle alay eden düşmanlarını helak etmesi lutfu (Hicr, 95). Allah'ın ona kâfirlerin dünyadan istifade etmelerinden fitneye düşmemelerini emretmesi, ayrıca yine ona müminlere tevazu göstermesini emretmesi (Hicr, 88). Açıktan İslama davet edilmesi emri (Hicr, 94). Müşriklerin alay etmeleri şeklinde sıkın*tı vermelerine karşı sabır, teşbih ve ölünceye kadar ibadet etmekle emrolunma-sı (Hicr, 97-99).
  Özetle: Hicr Suresi tevhidin delilleri, kıyamet ahvali, mutlu ve mutsuzla*rın sıfatları, bazı peygamberlerin kıssaları, Allah'ın peygamberi Mustafa (s.a.)'ya lütufları konularını ihtiva etmektedir.


 4. 19.Mayıs.2015, 13:29
  2
  mum
  Administrator  hicr suresi ile ilgili bilgiler kısaca

  HICR SURESİ


  Surenin İsmi:


  Bu surede Hıcr Vadisi Ashabı olan Semûd Kavmi zikredildiği için "Hıcr suresi" ismi verilmiştir. Hıcr, Medine ile Şam arasında bir vadidir.  Surenin Muhtevası:


  Bu sure, Mekkî surelerde beyan olunan ana hedefleri; Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme, amellerin karşılığının verilmesi, Allah'ın yüce rasullerini yalanlayanların ve tağutların akıbetlerinin hatırlatılması ko*nularını paylaşır.
  Bundan dolayı bu sure korkutma, tehdit, tedhiş ve ihtar ifadesiyle başla*maktadır: "Kâfirler kıyamet günü keşke (dünyada iken) müslüman olsaydık te*mennisinde bulunurlar (Ey peygamber!) Onları kendi hallerine bırak. Yesinler, eğlensinler ve boş umutları onları oyalaya dursun. Onlar (kötü sonucu) yakında bileceklerdir." (Hicr, 2-3).
  Sure şu hususları ihtiva etmektedir:
  1- İnsanlığın ikinci babası Hz. Nuh (a.s.)'dan başlayarak peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.)'e kadar peygamberleri ve peygamberle*rin getirdiği mucizeleri yalanlayan müşrik ve kâfirlerle yapılan münakaşa.
  2- Yer ve göklerin yaratılması, insanın yaratılışı, aşı yapan rüzgârların du*rumu, hayat ve ölüm, haşir (mahşer yerinde toplanma) ve neşr (amel defterle*rinin dağıtılması) gibi Allah Tealâ'nm varlığına delâlet eden delil ve burhanla*rın ortaya konulması:
  "Şüphesiz biz semada burçlar (yıldız kümeleri) yarattık. Bakıp ibret alan*lar için onu süsledik. "(Hicr, 16).
  'Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık." (Hicr, 19).
  "Şüphesiz biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık." (Hicr, 26).
  "Biz, rüzgârları aşılama vasıtaları olarak gönderdik." (Hicr, 22).
  "Şüphesiz Rabbin onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, hüküm ve hik*met sahibidir, her şeyi en iyi bilendir." (Hicr, 25).
  Ayrıca varlıkların yaratılış hikmeti olan Allah'a kulluk, adaleti ikame et*mek, hayattaki nizamın ana sütunlarını yerli yerine koymak hususlarının be*yan edilmesi...
  3- Peygamber (s.a.)'e gelen vahyin sadık olduğunun ispat edilmesi: "Biz melekleri ancak "Hak" ile göndeririz... Kuranı, biz indirdik biz. O'nun koruyu*cusu da şüphesiz ki biziz" (Hicr, 8-9).
  4- Gökyüzünün karanlık olduğu şeklindeki teoriye işaret edilmesi: "Onla*ra gökten bir kapı açsak, oradan yukarı durmadan çıksalar, gözlerimiz perde*lendi, daha doğrusu büyülendik, derler." (Hicr, 14-15).
  5- Allah'ın, Adem'e secde etmeleri ve ona ta'zimde bulunmaları emrine meleklerin uymak suretiyle itaat etmeleri, şeytana verdiği Âdem'e secde etme*si emrine şeytanın isyan etmek suretiyle isyan etmesini zikreden Hz. Âdem (a.s.) ve İblis kıssasının anlatılması: "Onun için secdeye kapanın (denildi). Bu*nun üzerine bütün melekler topluca secde ettiler. Ancak İblis secde edenlerle bir*likte olmaktan geri durdu." (Hicr, 29-31).
  6- Bedbaht olan cehennem ehli ile saîd olan takva ve cennet ehlinin vasıflarının beyan edilmesi (Hicr, 42-48).
  7- Rasulullah (s.a.)'a Hz. Lut, Şuayb ve Salih peygamberlerin Allah'ın he*lak ettiği kavimleriyle, ümitsizlik ve çaresizliğe düşmesini engellemek için te*selli verilmesi.
  - Lut Ailesi Kıssası: Hicr, 58-77
  - Eyke Ashabı (Şuayb Kavmi): Hicr, 78-79
  - Hicr Vadisi Ashabı (Semud Kavmi): Hicr, 80-84
  8- Allah'ın peygamberine ihsan ettiği Kur'anm indirilmesi lutfu (Hicr, 87). Kendisiyle alay eden düşmanlarını helak etmesi lutfu (Hicr, 95). Allah'ın ona kâfirlerin dünyadan istifade etmelerinden fitneye düşmemelerini emretmesi, ayrıca yine ona müminlere tevazu göstermesini emretmesi (Hicr, 88). Açıktan İslama davet edilmesi emri (Hicr, 94). Müşriklerin alay etmeleri şeklinde sıkın*tı vermelerine karşı sabır, teşbih ve ölünceye kadar ibadet etmekle emrolunma-sı (Hicr, 97-99).
  Özetle: Hicr Suresi tevhidin delilleri, kıyamet ahvali, mutlu ve mutsuzla*rın sıfatları, bazı peygamberlerin kıssaları, Allah'ın peygamberi Mustafa (s.a.)'ya lütufları konularını ihtiva etmektedir.

 5. 20.Mayıs.2015, 20:16
  3
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Eylül.2014
  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 1,410
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15
  Bulunduğu yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  Cevap: HİCR SURESİ Hakkında Bilgi

  Hicr suresinin ana konusu insandır . Bu nedenledir ki insanın elementer kökenine ilişkin Kuran'da ender kullanılan terimler bu surede yoğunlaşmıştır . (26, 28, 33 ) Surenin girişide esasen bu ana konunun bir uzantısıdır . Sure inkarda direnenleri uyararak söze girer . Zira alemlerin Rabbi olan Allah , insanın kendi kendisini zayi etmesine razı olmamaktadır . İnsan Allah'ın şaheseridir .İlahi bir şaheser olan insanın kendini harcaması , esasen Allah 'ın emeğini heba etmesidir .Surenin girişindeki ayetler , bu gözle okunduğunda , ilahi şefkat ve merhametin bir ifadesi olup çıkmaktadır .


  Surede işlenen konular şöyle özetlenebilir . Emasali sureler gibi meydan okuyan bir uslupla vahiy, beşeri boyutu sürekli vurgulanan nübüvvet , insanlığın kollektif bilincini oluşturan tarih , insanın ebedi istikbali olan ahiret i bir kitap olarak takdim edilen tabiat ve insanın esas duruşu olan tevhid . Verdiği helak olmuş uygarlık örnekleriyle , muhattaplarının hafızasını tazeleyen surenin konularından birisi de peygamberlik kurumudur 6. 20.Mayıs.2015, 20:16
  3
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Hicr suresinin ana konusu insandır . Bu nedenledir ki insanın elementer kökenine ilişkin Kuran'da ender kullanılan terimler bu surede yoğunlaşmıştır . (26, 28, 33 ) Surenin girişide esasen bu ana konunun bir uzantısıdır . Sure inkarda direnenleri uyararak söze girer . Zira alemlerin Rabbi olan Allah , insanın kendi kendisini zayi etmesine razı olmamaktadır . İnsan Allah'ın şaheseridir .İlahi bir şaheser olan insanın kendini harcaması , esasen Allah 'ın emeğini heba etmesidir .Surenin girişindeki ayetler , bu gözle okunduğunda , ilahi şefkat ve merhametin bir ifadesi olup çıkmaktadır .


  Surede işlenen konular şöyle özetlenebilir . Emasali sureler gibi meydan okuyan bir uslupla vahiy, beşeri boyutu sürekli vurgulanan nübüvvet , insanlığın kollektif bilincini oluşturan tarih , insanın ebedi istikbali olan ahiret i bir kitap olarak takdim edilen tabiat ve insanın esas duruşu olan tevhid . Verdiği helak olmuş uygarlık örnekleriyle , muhattaplarının hafızasını tazeleyen surenin konularından birisi de peygamberlik kurumudur


 7. 26.Mayıs.2016, 03:45
  4
  Misafir

  Cevap: HİCR SURESİ Hakkında Bilgi

  Muhattab; Odunla/sopayla dövülmuş demek.
  Muhâtab olacak o kelimenin dogrusu.
  Hitâb kelimesiyle ayni kokten geliyor.


 8. 26.Mayıs.2016, 03:45
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Muhattab; Odunla/sopayla dövülmuş demek.
  Muhâtab olacak o kelimenin dogrusu.
  Hitâb kelimesiyle ayni kokten geliyor.
+ Yorum Gönder