+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu
İslamda Kuran ve Kuran Meali Kategorisinden Hüvallahüllezi (haşr süresinin son üç ayeti) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Gölge AdaM
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hüvallahüllezi (haşr süresinin son üç ayeti)

  Reklam

  Hüvallahüllezi (haşr süresinin son üç ayeti) Mumsema
  HÜVALLAHÜLLEZİ, haşr süresinin son üç ayetidir.

  Hadisi şerifte:

  Kim sabahladığında üç kere " EÜZÜ BİLLAHİS-SEMİİL ALİMİ MİNEŞ-ŞEYTANİRRACİM " (ALLAH'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım) diyerek haşr süresinin son üç ayetini okursa, ALLAH ona akşama kadar YETMİŞ BİN MELEĞİ - salevat getirmek, istigfar etmek üzere -müvekkel kılar.
  O gün kişi ölürse ŞEHİTLİK sevabına yakın bir sevap kazanır.

  Akşam okunup yatıldığında sabaha kadar, sabah okunduğunda akşama kadar aynı sevap verilir.


  HÜVALLAHÜLLEZİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH, HÜVERRAHMANÜRRAHİM.

  HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜMİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR, SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.
  HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA, YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM.  ANLAMI:

  O, ÖYLE BİR ALLAH'TIR Kİ, ONDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. GÖRÜLMEYENİ VE GÖRÜLENİ BİLENDİR. O, RAHMAN VE RAHİMDİR. O. ÖYLE BİR ALLAH' TIR Kİ, KENDİSİNDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH YOKTUR. O, MALİK VE SAHİPTİR, MÜNEZZEHTİR, SELAMET VERENDİR, EMNİYETE KAVUŞTURANDIR, GÖZETİP KORUYANDIR, ÜSTÜNDÜR, İSTEDİĞİNİ ZORLA YAPTIRAN, BÜYÜKLÜKTE EŞİ OLMAYANDIR. ALLAH MÜŞRİKLERİN ORTAK KOŞTUKLARI ŞEYDEN MÜNEZZEHTİR. O, YARATAN, VAR EDEN, VARLIKLARA ŞEKİL VEREN ALLAH'TIR. EN GÜZEL İSİMLER ONUNDUR. GÖKLERDE VE YERDE OLANLAR ONU TESBİH ETMEKTE VE ŞANINI YÜCELTMEKTEDİRLER. O, GALİP OLAN, HERŞEYİ HİKMETİ UYARINCA YAPANDIR. 2. 2
  mavera21
  Üye

  --->: Hüvallahüllezi


  Reklam


  mükemmel, müthiş Allah Razı olsun.

  huvallahullezi.jpg

 3. 3
  Efdal
  Kıdemli Üye
  Allah c.c. razı olsun insanın dinledikce dinleyesi geliyor

 4. 4
  d_e_n_i_z
  Üye
  Allah bin kere razi olsun sagolasin paylastigin icin. Bu dua cok etkiliyicidir. Turkiye geldigimde gecen sene hacet duasi kitabi almistim yusuf tavaslidan ve ayni bi hazine insanda oyle kitaplar oyle dualar olduktan sonra biz dunyanin en zengin insanlariyiz bence

 5. 5
  mavera21
  Üye
  selamun aleykümbu parçayı kim seslendiriyormp3 olarak bulabilir miyiz?Allah (c.c) Razı Olsun

 6. 6
  ravzanur
  Devamlı Üye
  ve aleykümselam.mustafa demirci ve mehmet emin ay seslendirmişler kardeş

 7. 7
  eregli_42
  Üye
  hüvallahüllezi.jpg

  22.O,Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.23.O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.24.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir

 8. 8
  duacı91
  Üye
  allah hepinizden rezı olsun bilmiyordum sayenizde ezberledim

 9. 9
  Abdullatif
  seyyah
  Çok önemli çokkk.
  "Malik b. Yesâr'dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî'il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi'nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir" (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 22; Müsned, V/26; Ayrıca Darimî, Beyhakî ve Taberani'de rivayet etmişlerdir.)

  Tıkla ve Ahmet el acemi den dinle ve düşün ==> 10. 10
  hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ
  her defasında titreterek dinletiyor Allah cc razı olsun çoook güzel

 11. 11
  imamhatipli42
  Moderatör
  Okumasını da dinlemesini de en çok sevdiğim aşır, Huvellahüllezi ayetleridir.

  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
  Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).


 12. 12
  mumsema
  Administrator

  Reklam


  Hüvallahüllezi - Haşr süresinin son üç ayetin TEFSİRİ

  22. Şanı yüce olan O Allah, gerçek ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah ve rab yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Kulların göremediği ve görüp bildikleri şeyleri O bilir. O Yüce Allah, dünyada da âhirette de geniş rahmet sa*hibidir. [64]

  23. Yüce Allah, tevhîd işine çok önem verdiği için lafzı tekrarladı. Yani, O'ndan başka hiçbir ilah ve rab yoktur.
  O, bütün mahlûkâtm sahibidir. Emirler ve yasaklar koyarak, vücuda getirip yok ederek kullan üzerinde tasarrufta bulunandır.
  Çirkin şeylerden ve sonradan olanların sıfatlarından uzaktır. ibn Cüzey şöyle der: Kuddûs, takdisten türemiştir. Takdis ise, mahlukatın sıfatlarından ve hertürlü eksiklik ve ayıptan uzak olmaktır. Bu vezin gibi mübalağa ifade eden kiplerdendir.[65] Hadiste, meleklerin teşbih ederk*en şöyle dedikleri bildirilmiştir: "O, noksan sıfatlardan çok uzaktır, mukad*destir, meleklerin ve ruh'un Rabbidir"[66]
  O, mahlûkâtm, cezasından selâmet bulduğu ve zulmünden emîn olduğu kimsedir: "Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez"[67] Beyzâvî şöyle der: Yani, her türlü eksiklik ve âfetten selâmette olandır. Bu kelime mas*tardır, mübalağa ifade etmesi için sıfat olarak kullanılmıştır.[68]
  Peygamberlerin eliyle mucizeler göstermek suretiyle onları tas*dik edendir.
  Herşeyi gözetleyip koruyandır. İbn Abbas şöyle der: Kullarını amelleri ile birlikte görüp kendisine hiçbir şey gizli kalmayandır.[69]
  Güçlü, kuvvetli, mağlup edilemeyen ve kendisine zillet gelme*yendir.
  Kudretli, âlicenâb, kendisinden aşağıda olanların boyun eğdiği kimsedir. İbn Abbas şöyle der: O, birşey istediğinde yapan yüce varlıktır. Allah'ın cebbar olmasından maksat, azametidir.[70]
  Gerçekten büyüklüğe layık olandır. Büyüklük Ondan başkasına layık olmaz. Kudsî hadiste şöyle buyrulmuştur:' "Azamet Benim izarım, kibriyâ da ridâmdır. Kim bu iki sıfatta Benimle boy ölçüşmeye kalkışırsa hiç aldırmadan belini kırarım"[71] Fahreddin Râzî şöyle der: Bil ki, insanları ni*telerken kullanılan "mütekebbir" kelimesi, yerme sıfatıdır. Çünkü mütekebbir, kendinden kibir ortaya koyandır. Mahlûkât hakkında bu bir noksan*lıktır. Çünkü onun ne büyüklüğü vardır, ne de yüceliği, Aksine zillet ve meskenetten başka bir şeyi yoktur. Üstünlük gösterince yalancı durumuna düşer. Bu ise, insanlar hakkında yerilen bir şeydir. Yüce Allah'a gelince, O, her türlü yücelik ve büyüklük O'nundur. O büyüklük gösterince, kendi aza*meti ve yüceliğini tanıma yolunu kullara göstermiş olur. Bu sıfat, Yüce Allah hakkında son derece övme sıfatıdır.[72] Bunun içindir ki Yüce Allah âyetin sonunda şöyle buyurdu:
  Azamet ve yüceliği içersinde Allah, müşriklerin kendisine koştukları ortaklar ve benzerlerden münezzeh ve mukaddestir. [73]

  24. Yüce Allah herşeyi yaratan, yoktan vücuda getiren ve yaratarak ortaya koyandır.
  Dilediği gibi şekil verendir: "Rahimlerde sizi dilediği gibi şe*killendiren O'dur'[74] Hâzin şöyle der: Yani, mahlûkâta istediği şekilde suret verendir.[75]
  Güzel mânâları gösteren yüce isimler de O'nundur. Kâinattaki herşey, hal veya söz diliyle, Yüce Allah'ı acizlik ve noksanlık sıfatlarından tenzih eder. Sâvî şöyle der: Yüce Allah, tesbih'in en yüce gaye olduğuna, başlangıç ve sonun o olduğuna ve Allah'ı tanımaktan gayenin, O'nun azametinin, akılların düşünebildiği şeylerden uzak tutmak olduğuna işaret etmek için, başladığı gibi sûreyi yine teşbihle bitirdi.[76]
  O, mülkünde güçlü, yaptığı ve yarattığında hikmet sa*hibidir.

  __________________
  Kaynak: Tefsirlerin Özü

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu

haşr suresi

hüvallahüllezi

huvallahullezihasr suresihaşr suresinin son 3 ayetihaşr suresi son 3 ayetihaşr suresi son üç ayeti