+ Yorum Gönder
İslamda Kuran ve Kur'an ile ilgi Bilgiler Kategorisinden Tecvid Dersleri: Idğamı Mütekaribeyn Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hoca
  erimeye devam...
  Reklam

  Tecvid Dersleri: Idğamı Mütekaribeyn

  Reklam

  Tecvid Dersleri: Idğamı Mütekaribeyn Mumsema idgamı mütekaribeyn ve örnekleri


  İDĞAMI MÜTEKARİBEYN:
  Mahrecinde ( çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğrarsa İdğamı Mütekaribeyn olur. İdğamı Mütekaribeynin harflerini de iki başlık altında inceleyebiliriz:
  1) “Lam “ ve “Ra” harfleridir. Bu harflerden “Lam “ harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin , “Ra” harfi
  harekeli olur. Ve lam harfi “Ra” harfine çevrilerek okunur. Örnekle görelim:

  Her iki örnekte de “Lam” harfinin “ra” harfine dönüştüğünü açık olarak görüyorsunuz.Sağda ki bölüm Kur’ani Kerim’de yazılı olan bölüm, ok işaretinin solunda ki bölüm ise tecvitli okuduğumuzda uymamız gereken kuraldır.
  2) “Kaf” ve “Kef” harfleridir. Bu harflerden de “Kaf” harfi “ Kef “ harfinden önce gelir. Bütün idğamlarda
  olduğu gibi birincisi sakindir. İkincisi ise harekelidir. Sakin olan ilk harf daima ikinci harfe idğam (katılarak, çevrilerek) okunur.Bu bölümde de “Kaf” harfi “Kef “ harfine çevrilerek okunacaktır. Örnekle görelim:
  Gördüğünüz gibi “kaf” harfi tecvitli okunurken, ok işaretinin solunda şeddeli bir “kef “ harfine dönüşmüştür. Burada bir noktaya çok dikkat etmek lazım. İDĞAMLARDA KALKALE yapılmaz. Mesela yukarda ki örnekte sakin olan “ kaf “ harfinde kalkale olmaz. Neden ? Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazım.

  ÖRNEKLER


 2. Candle
  Devamlı Üye

  Cevap: Tecvid Dersleri: Idğamı Mütekaribeyn


  Reklam


  TECVÎD  İDGÂM-I MÜTEGÂRİBEYN
  Mahrecinde veya sıfatında birbirlerine yakınlığı olan iki harften birincisi sâkin ikicisi harekeli olarak gelirse birincisinin ikincisine katılıp ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idgâm-ı mütegâribeyn denir. Hükmü vâciptir.
  Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir ve iki gruba ayrılırlar:a)رل،(ل önce gelmelidir): (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ، قُلْ رَبِّ)
  b)قك(ق önce gelmelidir ve ق kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur): اَلَمْنَخْلُقْكُمْİdgamın olduğu yer de kalkale yapılmaz.

 3. @hmet
  Üye
  idgamı mütekaribeyn örnekleri,
  idğam ı mütekaribeyn ne demek kısaca


  İDĞAM-I MÜTEKARİBEYN
  “Mahreç veya sıfatları, yahut hem mahreçleri hem de sıfatları bakımından birbirleriyle yakınlığı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikinci harfe idğam edilmesine “İdğam-ı mütekaribeyn” denir.”

  A) Lâm ( ل )ve Râ ( ر ) Harflerinin İdğâmı: Herhangi bir kelimenin son harfi sâkin bir lâm, hemen arkasından gelen ikinci kelimenin ilk başındaki harf de harekeli bir râ olursa, lâm harfi, râ harfine tam bir idğâm ile idğâm olunur. Hükmü ittifakla vacip’tir.

  وَ قُلْ رَبِّ = وَ قُرَّبِّ ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ = بَرَّفَعَهُ اللَّهُ

  B) Kaf ( ق )ve Kef( ك ) Harflerinin İdğâmı: Kaf harfi sâkin, kendisinden sonra harekeli bir kef gelirse olur. Tam veya nakıs olarak yapılması caizdir. Kur’ân’da tek örneği vardır:

  ( أَلَمْ نَخْلُكُّمْ ) : أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

 4. Misafir
  Örneklerin başına besmelemi yazdınız eğer öyleyse hemen onu düzeltin çok hatalı yazılmış

+ Yorum Gönder