+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Kandil Geceleri Kategorisinden Şaban ayı hakkında hutbe Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şaban ayı hakkında hutbe

  Reklam
  Sual: Şaban ayı hakkında cuma hutbesi örneğine ihtiyacım var bana bir örnek paylaşabilir misiniz ? ? 2. Ebu Ducane
  Üye

  Cevap: şaban ayı hakkında hutbe


  Reklam  Cevap: استعيذ بالله :اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ {سورة الشورى}
  الحديث:َ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
  Muhterem Müminler!
  Hutbemiz, Şaban-ı Şerif ayının fazileti hakkında olacaktır.
  Günler; geçip gitmiş olan dün, amel günü olan bugün ve ona erişebilir miyiz, bunu dahi bilemediğimiz yarından ibarettir. Aylar da böyledir. Birisi Receb-i şeriftir ki, geçip gitmiştir. Birisi Ramazan-ı Şeriftir, o da beklenmektedir. Ona erişip erişemeyeceğimiz mâlum değildir. Diğeri ise Şaban ayıdır ki, bu gece itibariyle ganimet bilmemiz icabeden, amel meydanıdır.
  Şaban lügatte; ayrılan, dağıtılan şey manasına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ashabına sorar: “Bu aya Şaban isminin verilmesinin sebebini bileniniz var mı?” Ashab-ı kiram: “Allah ve Rasülü daha iyi bilir.” derler. Bunun üzerine Rasülüllah S.AV: “Bu aya Şaban denilmesinin sebebi, dağıtılan hayrın çokluğundandır.”buyururlar.[1]
  Yine bir hadis-i şerifte, Şaban-ı şerifin bereket ve hayırlarından şöyle
  bahsedilir: “ Kim ki Şaban-ı Şerife hürmet eder, Allah’tan korkar ve Allah’a itaat edip nefsini günah işlemekten korursa, Hz. Allah günahlarını mağfiret eder. O sene içinde gelecek bela ve musibetlerden emin kılar ”[1]
  Muhterem Müminler!
  “Receb-i şerif, Allah’ın; Şaban-ı Şerif benim, Ramazan-ı Şerif de ümmetimin ayıdır.”[2]buyrulduğu üzere, Şaban-ı Şerif Rasülüllah Efendimize mahsus bir aydır. Bu itibarla bu ayda çokça salevât-ı şerife okunmalıdır.
  Şaban-ı şerif ayı amellerin Cenab-ı Hakk’a arzedildiği bir aydır. Peygamber Efendimizin, Ramazan-ı şeriften sonra oruç tutmaya en fazla ehemmiyet verdiği ay, bu aydır. Peygamber Efendimiz S.A.V hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: “Şaban, Recep ve Ramazan arasında bir aydır. İnsanlar ise ondan gâfildir. Halbuki Şabanda, kulların amelleri Rabbül aleminin dergahına yükseltilir. Şabanda, ben oruçlu olduğum halde amelimin yükselmesini arzu ediyorum.”4
  Öyleyse Aziz Müminler!
  İdrak ve şuur sahibi her mü’mine düşen vazife, ibadetlerimize biraz daha hız vererek, salevât-ı şerifeyi çoğaltarak, bu ayın feyzinden, bereketinden istifade ederek Rasülullah(sav) Efendimiz’in “benim ayım” diye övdüğü bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret etmektir.
  Ne mutlu Şaban-ı Şerif’i ihyâya çalışıp, şükür vazifesini îfâ eden mü’minlere…

  [1]Zübdetül Vaizin Sh.206[2] Nüzhetül Mecalis c.1 s.156
  4 Terğib ve’t Terhib C.2 s.467

  [1] Nüzhetül Mecalis c.1 s.156

+ Yorum Gönder