+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Kandil Geceleri Kategorisinden Kadir gecesi intihar edenin ahiretteki durumu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadir gecesi intihar edenin ahiretteki durumu?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kadir gecesi intihar edenin ahiretteki durumu?


  Reklam  Cevap: Kadir gecesi kesin olarak bilinmediği için, her intihar büyük günahlardandır ve hükmü aynıdır.

  İSLAMDA İNTİHAR NEDİR?

  İnsanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini
  öldürmesine "intihar" denir. İntihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu
  yüzden de büyük günahlardandır. İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya
  yetkili olan da odur.

  İntihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet
  ve hadislerle sabittir.

  Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler,
  mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç,
  batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok
  merhametlidir" (en-Nisa', 4/29). Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında,
  Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının
  mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını
  mahvetmek anlamı da vardır (İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azim, İstanbul 1985,
  II, 235).

  Amr b.
  el-As (r.a), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için,
  su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır.
  Durumunu Hz. Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş
  ve Resulullah (s.a.s) Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre,
  124; Ahmed b. Hanbel, IV, 203).

  Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici
  günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu:
  Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak,
  iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî,
  Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144).

  İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır. Cündüb b.
  Abdullah'tan Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden
  önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir
  bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun
  üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti
  haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50).

+ Yorum Gönder