+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Kandil Geceleri Kategorisinden Receb Ayı İle İlgili Kıssadan Hisse Hikaye Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Receb Ayı İle İlgili Kıssadan Hisse Hikaye

  Reklam
  Sual: Receb Ayı İle İlgili Kıssadan Hisse Hikaye Örneklerine ihtiyacım var bana Receb Ayı hakkında hikaye verir misiniz ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Receb Ayı İle İlgili Kıssadan Hisse Hikaye


  Reklam  Cevap: Receb Ayı İle İlgili Kıssadan Hisse Hikaye
  Eshab-ı Kiramdan Su’ban Radiyallahü anh şöyle rivayet ediyor:
  Resûlüllah Sallallah-ü aleyhi vesellem ile beraber gidiyorduk. Yolumuz bir kabristana uğradı. Efendimiz kabristanın önünde durup ağlamaya başladılar. Gözlerinden dökülen yaşlar göğüsünü ıslatıyordu. Yanına yaklaşıp:
  -Ya Resûlallah, anam, babam, nefsim, sana feda olsun, niçin ağlıyorsunuz? Vahiy mi nazil oldu? diye sordum.
  -Yâ Su’ban! (R.A.) burada yatanlar; yani bu kabristanda bulunan mevtalar azab-ı kabre düçar olmuşlar, onların haline ağlıyorum.
  Diye cevap verdi ilave buyurdular:
  -Eğer, bunlar Recep ayının günlerinden bir gün oruçlu olup gecesinde Allaha ibadet etmiş olsalardı; bu azabı görmezlerdi, dediler.
  Yine Resûlullah Sallahü aleyhi ve sellemden söyle rivayet edildi:
  << Bir kimse, Recep ayının ilk gecesini ibadet-i taat ile ihya buyurursa; kalbler öldüğü vakit, o kimsenin kalbi ölmez. Allah (celle celâlühü) o kulunu rahmetine garkeder de, anasından doğğduu gün nasıl günahsız ise; öylece günahlardan temizler. O gecenin rahmetinden, cehenneme girmesi lazım gelen yetmiş kişiye şefaat etmeye kendisine izin verilir.>>
  Mü’minler!… Buradaki lutf-ü keremi düşünün… Hem kendisi afvolunuyor; hem de yetmiş kişiye şefaata izin veriliyor. Bu ne lûtuf; bu ne kerem; bu ne mubarek gece. Bu akşamın kadr-ü kıymetini bilemeyip, Allaha isyan edenlere ve gayri yollara gidenlere, bu ömrü azizlerini havaya savurup kıymetini bilmeyenlere ne diyelim!…
  Mü’minler!… Bir kimse altınını, elmasını denize savurup atsa, oturduğu evi yıksa; eşyalarını yaksa; bu kimseye bizler(Her halde zavallı adam aklını zayi etti) diye acırız, acımakta da haklıyız. Kaldı ki bu zatın tekrar çalışıp, kazanıp bu malara sahip olaması ihtimali mevcuttur. Halbuki; giden ömür ne para ile; ne çalışmakla geri gelir. Ömürlerini yok yere sarf edenler, hattâ isyan ile geçirenler, ölüm geldiği vakit tekrar hayat dönmenin imkânı var mıdır? Tabiî yoktur. Öyle ise Ömrü aziziniz altınlardan, zümrütlerden ve herşeyden kıymetlidir. Ömr-ü azizlerini havaya verenlere ne isim verileceğini, siz okurlarımın ve dinleyenlerimin idrâkine bırakıyorum.
  Resûlullah Sallallahü aleyhi ve sellemden şöyle rivayet edildi:<<Ümmetim!... dikkat edin şehrullahı (yani Receb ayını) ganimet bilin. Receb ayı muhakkak şehrullahdır. Yâni Allah'ın ayıdır. Bir kimse sevabını Allahdan ümit ederek bir gün oruç tutsa; o kula cennet vacip olur. Mutlaka cennete girer. İki gün oruç tutarsa, o kulun Allah indindeki mevkiini semâ ve arz ve dünya ehli vâsfetmekten acizdirler. Eğer üç gün oruç tutsa; dünya belâlarından ve ahiret azabından ve cûnün (yâni; deli olmaktan) cüzzam ve baras illetine uğramaktan, kötü kişilerin fitnesinden emin olur. Bir kimse Receb ayında yedi gün oruç tutsa, cehennemin yedi kapısı bu kişi için kapanır. Sekiz gün Allah rızası için oruç tutarsa, sekiz cennetin kapısı onun için açılır. On gün oruç tutarsa, Allahdan ne isterse isteği verilir. On beş gün oruç tutarsa geçmiş günahları afvolduğu gibi günahları, hasenâta tedbil olur. Kim ki, on beşten ziyade oruç tutarsa; Allah onun ecrini ziyade kılar

+ Yorum Gönder