+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Kandil Geceleri Kategorisinden Kutlu doğum ile ilgili ayetler hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kutlu doğum ile ilgili ayetler hadisler

  Reklam

 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Kutlu doğum ile ilgili ayetler hadisler


  Reklam  Cevap: Kutlu doğumla ilgili ayetler (Diyanet meali)


  Duhan:58 (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.


  Ahkaf:35 (Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.


  Muhammed:2 İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.


  Muhammed:13 (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.


  Fetih:8 (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.


  Fetih:29 Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.


  Hucurat:4 (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.


  Hucurat:16 (Ey Muhammed!) De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."


  Kaf:41 (Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.


  Zariyat:10-11 Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun!


  Zariyat:24 (Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?


  Tur:29 (Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Kutlu doğumla ilgili hadisler

  1.) HADİS-İ ŞERİF;

  Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."

  Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.

  2.) HADİS-İ ŞERİF;

  Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."

  El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.

  3.) HADİS-İ ŞERİF;

  EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."

  Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.

+ Yorum Gönder
kutlu doğum haftası ile ilgili ayetler ve hadisler,  kutlu doğumla ilgili hadisler,  kutlu doğum haftası ile ilgili hadisler,  kutlu doğumla ilgili ayet ve hadisler,  kutlu doğumla ilgili ayetler,  kutlu doğum ile ilgili hadisler,  kutlu dogumla ilgili hadisler