+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Kadınlar Forumu Kategorisinden Karım Hamile Kalmasın Diye Cinsel Ilişkide Meniyi Dışarıya Boşaltmak Günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Karım Hamile Kalmasın Diye Cinsel Ilişkide Meniyi Dışarıya Boşaltmak Günah mı?

  Reklam

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Karım Hamile Kalmasın Diye Cinsel Ilişkide Meniyi Dışarıya Boşaltmak Günah mı?


  Reklam  Cevap: Azil yapmak caizmidir?

  Câbir (r.a.)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

  "Bizim cariyelerimiz vardı ve onlardan azil yapıyorduk. Yahudiler, 'İşte küçük mev'ûde yani çocuğu diri diri toprağa gömme budur.' dediler. Bunun üzerine mesele Resulullah (s.a.s.)'a soruldu: 'Yahudiler yalan söylemiş, eğer Allah onu yaratmak istese onu sen reddedemezdin.' buyurdular." (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48; Nesaî, Nikâh, 55; Ahmed b. Hanbel, III/22, 49, 51)

  Ebû Saîd el-Hudrî ve Enes b. Mâlik'ten de aynı nitelikte hadisler nakledilmiştir. Yine Câbir (r.a.) şöyle demiştir:

  "Biz Resulullah (s.a.s.) devrinde Kur'an inerken azil yapıyorduk. Eğer ondan bir şey yasak edilecek olsa bizi Kur'an nehyederdi." (Buhârî, Kader, 4),

  Müslim'in rivayetinde "Bu, Resulullah'ın kulağına vardı, fakat bizi ondan nehyetmedi." ilâvesi vardır.

  İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu bu hadislere dayanarak, bir erkeğin eşinin izni ile, azil yapmasının câiz olduğunu söylemişlerdir.


+ Yorum Gönder