Konusunu Oylayın.: Alevi ile evlilik caiz mi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Alevi ile evlilik caiz mi?
 1. 04.Haziran.2008, 19:08
  1
  Engin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2007
  Üye No: 15
  Mesaj Sayısı: 226
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Alevi ile evlilik caiz mi?


  Alevi ile evlilik caiz mi? Mumsema Müslüman bir hanım ancak müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur. Bunun adı ister sünni olsun, ister alevi olsun.

  Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 119)

  Bu konuda bir süreden beri sualler so-rulmakta, cevaplar beklenmektedir. Önce bir hususa işarette bulunmak istiyorum.

  Biz Alevî-Sünnî ihtilafını körükleyip ayrılık gayrıhk meydana getirmeye taraftar değiliz. Birlik ve beraberlikten yanayız. İh-tilâfları körüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi bozmaktan hiç kim-seye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böyle biliyor, böyle de inanıyoruz.

  Aslında bir Müslüman’ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder.

  Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

  Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım.

  Önce Alevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hü-küm vermekte isabet edelim. Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmek uygundur, yahut da değildir" diye cevap verebiliriz. Ne var ki, ülkemizdeki Alevîlik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevî temsilcilerinin Alevîlik anlayışları-nı dinledim Samanyolu Televizyonu'nda...

  Şayet Alevîlik böyleyse dinen evlen-mek de isabetli, akraba olmakla da fayda vardır. Tanışırız, anlaşırız. Bu dedeler diyorlar ki:

  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa... bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu bir yuva kur-maları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkün olmadığı gibi naklen de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanla-rın bile huzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde ayrı kültürde olanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sür-düreceklerini sanmak, ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyorum ki: “Alevîliği taraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!”

  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını Örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

  Alevîliği İslâm'ın içinde yorumlayan din (kardeşimiz), dışında anlayan da (vatandaşımız)dır. Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içinde yaşamak isteriz. Bu, bizim Müslü-manlığımızın da gereğidir.

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

  Ahmet Şahin, Aile İlmihali, Cihan Yayınları
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


 2. 04.Haziran.2008, 19:08
  1
  Devamlı Üye  Müslüman bir hanım ancak müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur. Bunun adı ister sünni olsun, ister alevi olsun.

  Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 119)

  Bu konuda bir süreden beri sualler so-rulmakta, cevaplar beklenmektedir. Önce bir hususa işarette bulunmak istiyorum.

  Biz Alevî-Sünnî ihtilafını körükleyip ayrılık gayrıhk meydana getirmeye taraftar değiliz. Birlik ve beraberlikten yanayız. İh-tilâfları körüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi bozmaktan hiç kim-seye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böyle biliyor, böyle de inanıyoruz.

  Aslında bir Müslüman’ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder.

  Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

  Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım.

  Önce Alevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hü-küm vermekte isabet edelim. Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmek uygundur, yahut da değildir" diye cevap verebiliriz. Ne var ki, ülkemizdeki Alevîlik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevî temsilcilerinin Alevîlik anlayışları-nı dinledim Samanyolu Televizyonu'nda...

  Şayet Alevîlik böyleyse dinen evlen-mek de isabetli, akraba olmakla da fayda vardır. Tanışırız, anlaşırız. Bu dedeler diyorlar ki:

  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa... bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu bir yuva kur-maları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkün olmadığı gibi naklen de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanla-rın bile huzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde ayrı kültürde olanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sür-düreceklerini sanmak, ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyorum ki: “Alevîliği taraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!”

  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını Örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

  Alevîliği İslâm'ın içinde yorumlayan din (kardeşimiz), dışında anlayan da (vatandaşımız)dır. Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içinde yaşamak isteriz. Bu, bizim Müslü-manlığımızın da gereğidir.

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

  Ahmet Şahin, Aile İlmihali, Cihan Yayınları
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör

 3. 30.Mayıs.2011, 21:25
  2
  cannas
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Mayıs.2011
  Üye No: 87685
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 33

  Cevap: Alevi ile evlilik caiz mi?
  Bir Alevi olarak kendimizi ifade etmek istiyorum.
  Öncelikle Alevilik bir din değildir. Ne yazık ki müslümanlara bu böyle empoze edilmiş durumda. Hatta forumda başka bir konuda alevilerin peygamber olarak Hz. Ali'ye inandıkları yazılmış. Haşaa... Hz. Muhammed Efendimiz peygamberimizdir. Çünkü biz başka bir dine mensup insanlar değiliz. Bunu böyle bilmeniz çok önemli.
  Alevilerle ilgili genel bir yanılgı da şudur. Müslümanlığı reddetmiyoruz ama çoğunluğu namaz kılmıyor yada oruç tutmuyor. Bunun sebebi tamamen tembellik ve üşengeçliktir. Zaten ibadet etmek isteyen bir insan nasıl olursa olsun ibadet eder. Fakat bizim alevi vatandaşlarımız başka türlü de ibadet etmiyorlar. Cemevi'nde yapılanlar bir ayindir ibadet değildir. Çoğumuz böyleyiz. Ama aramızda bazı insanlar var onlar da bizim cahillerimiz. İnancımızın esasında zaten insanlara saygı göstermek vardır. Bir insana saygı gösterirken onun düşüncelerine ve inanışlarına da saygı göstereceksin. Eğer bir alevi bir sunni vatandaşın namazı ve orucuna yada kutsal olgularına dil uzatıyosa o adam kesinlikle bir alevi değildir. Ya kafirdir , ya da ateist.
  Bir de şöyle bir sıkıntı var. Alevi federasyonlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasından şikayetçi. Bu konuda kendilerini ifade edemedikleri için yanlış anlaşılıyorlar.Çünkü alevilik inanışına mensup insanların sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden bu insanların inanışlarınında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde anlatılması gerekir. Bir çocuk bunu okulda değil de dışarıdaki hurafecilerden öğrenmeye devam ettikçe de aramızda birlik sağlamakta zorlanırız.
  Allah'ın selamı üzerinize olsun...


 4. 30.Mayıs.2011, 21:25
  2
  cannas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Bir Alevi olarak kendimizi ifade etmek istiyorum.
  Öncelikle Alevilik bir din değildir. Ne yazık ki müslümanlara bu böyle empoze edilmiş durumda. Hatta forumda başka bir konuda alevilerin peygamber olarak Hz. Ali'ye inandıkları yazılmış. Haşaa... Hz. Muhammed Efendimiz peygamberimizdir. Çünkü biz başka bir dine mensup insanlar değiliz. Bunu böyle bilmeniz çok önemli.
  Alevilerle ilgili genel bir yanılgı da şudur. Müslümanlığı reddetmiyoruz ama çoğunluğu namaz kılmıyor yada oruç tutmuyor. Bunun sebebi tamamen tembellik ve üşengeçliktir. Zaten ibadet etmek isteyen bir insan nasıl olursa olsun ibadet eder. Fakat bizim alevi vatandaşlarımız başka türlü de ibadet etmiyorlar. Cemevi'nde yapılanlar bir ayindir ibadet değildir. Çoğumuz böyleyiz. Ama aramızda bazı insanlar var onlar da bizim cahillerimiz. İnancımızın esasında zaten insanlara saygı göstermek vardır. Bir insana saygı gösterirken onun düşüncelerine ve inanışlarına da saygı göstereceksin. Eğer bir alevi bir sunni vatandaşın namazı ve orucuna yada kutsal olgularına dil uzatıyosa o adam kesinlikle bir alevi değildir. Ya kafirdir , ya da ateist.
  Bir de şöyle bir sıkıntı var. Alevi federasyonlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasından şikayetçi. Bu konuda kendilerini ifade edemedikleri için yanlış anlaşılıyorlar.Çünkü alevilik inanışına mensup insanların sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden bu insanların inanışlarınında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde anlatılması gerekir. Bir çocuk bunu okulda değil de dışarıdaki hurafecilerden öğrenmeye devam ettikçe de aramızda birlik sağlamakta zorlanırız.
  Allah'ın selamı üzerinize olsun...

 5. 30.Mayıs.2011, 22:33
  3
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,888
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Alıntı
  Bir Alevi olarak kendimizi ifade etmek istiyorum.
  Öncelikle Alevilik bir din değildir. Ne yazık ki müslümanlara bu böyle empoze edilmiş durumda. Hatta forumda başka bir konuda alevilerin peygamber olarak Hz. Ali'ye inandıkları yazılmış. Haşaa... Hz. Muhammed Efendimiz peygamberimizdir. Çünkü biz başka bir dine mensup insanlar değiliz. Bunu böyle bilmeniz çok önemli.
  Alevilerle ilgili genel bir yanılgı da şudur. Müslümanlığı reddetmiyoruz ama çoğunluğu namaz kılmıyor yada oruç tutmuyor. Bunun sebebi tamamen tembellik ve üşengeçliktir. Zaten ibadet etmek isteyen bir insan nasıl olursa olsun ibadet eder. Fakat bizim alevi vatandaşlarımız başka türlü de ibadet etmiyorlar. Cemevi'nde yapılanlar bir ayindir ibadet değildir. Çoğumuz böyleyiz. Ama aramızda bazı insanlar var onlar da bizim cahillerimiz. İnancımızın esasında zaten insanlara saygı göstermek vardır. Bir insana saygı gösterirken onun düşüncelerine ve inanışlarına da saygı göstereceksin. Eğer bir alevi bir sunni vatandaşın namazı ve orucuna yada kutsal olgularına dil uzatıyosa o adam kesinlikle bir alevi değildir. Ya kafirdir , ya da ateist.
  Bir de şöyle bir sıkıntı var. Alevi federasyonlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasından şikayetçi. Bu konuda kendilerini ifade edemedikleri için yanlış anlaşılıyorlar.Çünkü alevilik inanışına mensup insanların sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden bu insanların inanışlarınında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde anlatılması gerekir. Bir çocuk bunu okulda değil de dışarıdaki hurafecilerden öğrenmeye devam ettikçe de aramızda birlik sağlamakta zorlanırız.
  Allah'ın selamı üzerinize olsun...
  Alevilik din değildir evet ama Din Kültürü ve ahlak bilgisinde islama (Aleviliğe-Sünniliğe) ters bir şey varmıydı ki karşı çıkıldı??
  O zaman her tarikat yada oluşum kendi fikirlerini yaymak istemez mi?


 6. 30.Mayıs.2011, 22:33
  3
  Üye
  Alıntı
  Bir Alevi olarak kendimizi ifade etmek istiyorum.
  Öncelikle Alevilik bir din değildir. Ne yazık ki müslümanlara bu böyle empoze edilmiş durumda. Hatta forumda başka bir konuda alevilerin peygamber olarak Hz. Ali'ye inandıkları yazılmış. Haşaa... Hz. Muhammed Efendimiz peygamberimizdir. Çünkü biz başka bir dine mensup insanlar değiliz. Bunu böyle bilmeniz çok önemli.
  Alevilerle ilgili genel bir yanılgı da şudur. Müslümanlığı reddetmiyoruz ama çoğunluğu namaz kılmıyor yada oruç tutmuyor. Bunun sebebi tamamen tembellik ve üşengeçliktir. Zaten ibadet etmek isteyen bir insan nasıl olursa olsun ibadet eder. Fakat bizim alevi vatandaşlarımız başka türlü de ibadet etmiyorlar. Cemevi'nde yapılanlar bir ayindir ibadet değildir. Çoğumuz böyleyiz. Ama aramızda bazı insanlar var onlar da bizim cahillerimiz. İnancımızın esasında zaten insanlara saygı göstermek vardır. Bir insana saygı gösterirken onun düşüncelerine ve inanışlarına da saygı göstereceksin. Eğer bir alevi bir sunni vatandaşın namazı ve orucuna yada kutsal olgularına dil uzatıyosa o adam kesinlikle bir alevi değildir. Ya kafirdir , ya da ateist.
  Bir de şöyle bir sıkıntı var. Alevi federasyonlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasından şikayetçi. Bu konuda kendilerini ifade edemedikleri için yanlış anlaşılıyorlar.Çünkü alevilik inanışına mensup insanların sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden bu insanların inanışlarınında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde anlatılması gerekir. Bir çocuk bunu okulda değil de dışarıdaki hurafecilerden öğrenmeye devam ettikçe de aramızda birlik sağlamakta zorlanırız.
  Allah'ın selamı üzerinize olsun...
  Alevilik din değildir evet ama Din Kültürü ve ahlak bilgisinde islama (Aleviliğe-Sünniliğe) ters bir şey varmıydı ki karşı çıkıldı??
  O zaman her tarikat yada oluşum kendi fikirlerini yaymak istemez mi?

 7. 02.Haziran.2011, 23:15
  4
  cannas
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Mayıs.2011
  Üye No: 87685
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 33
  alevilikle ilgili hiçbirşey yok din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatında karşı çıkmamızın sebebi budur sayın imam

  biz fikirlerimizi yaymak istemiyoruz. sadece doğru anlaşılıp hakaretlere mağruz kalmak istemiyoruz. yani din kültürüne giriş amacımız fikirlerimizi yaymak değil. sadece bizlere hakarete varan davranışlarda bulunmamanız


 8. 02.Haziran.2011, 23:15
  4
  cannas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  alevilikle ilgili hiçbirşey yok din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatında karşı çıkmamızın sebebi budur sayın imam

  biz fikirlerimizi yaymak istemiyoruz. sadece doğru anlaşılıp hakaretlere mağruz kalmak istemiyoruz. yani din kültürüne giriş amacımız fikirlerimizi yaymak değil. sadece bizlere hakarete varan davranışlarda bulunmamanız

 9. 02.Haziran.2011, 23:41
  5
  haldandoz
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Mayıs.2008
  Üye No: 21490
  Mesaj Sayısı: 318
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Zaten başımıza gelen sıkıntıların çoğu "Allah'ın indirdiği Din'e" uymak yerine, "Din"i kendimize uydurmaya çalışmamızdan kaynaklanmıyor mu?

  Rabbim bizleri 'sırat-ı mustakîm'den ayırmasın inşaAllah.. (Amin)


 10. 02.Haziran.2011, 23:41
  5
  haldandoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Zaten başımıza gelen sıkıntıların çoğu "Allah'ın indirdiği Din'e" uymak yerine, "Din"i kendimize uydurmaya çalışmamızdan kaynaklanmıyor mu?

  Rabbim bizleri 'sırat-ı mustakîm'den ayırmasın inşaAllah.. (Amin)

 11. 29.Haziran.2016, 19:06
  6
  Misafir

  Cevap: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Ben mardin arabiyim sevdiğim erkek alevi ama namaz kılıyor ve oruç kuran okuyorlar abdest tüm alıyorlar ailem aleviye karşı ayrilmam mi gerek


 12. 29.Haziran.2016, 19:06
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben mardin arabiyim sevdiğim erkek alevi ama namaz kılıyor ve oruç kuran okuyorlar abdest tüm alıyorlar ailem aleviye karşı ayrilmam mi gerek

 13. 07.Temmuz.2016, 21:49
  7
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,791
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Alevi dediğiniz kişi ile evlilik olması için Allah ve peygamberinin bütün emir ve yasaklarına iman etmesi şarttır. Yani kuran ve sünnette ne varsa inanıyorsa o kişi zaten müslümandır. Aileni ya razı etmelisin yada ayrılman daha doğru olur.


 14. 07.Temmuz.2016, 21:49
  7
  Yönetici
  Alevi dediğiniz kişi ile evlilik olması için Allah ve peygamberinin bütün emir ve yasaklarına iman etmesi şarttır. Yani kuran ve sünnette ne varsa inanıyorsa o kişi zaten müslümandır. Aileni ya razı etmelisin yada ayrılman daha doğru olur.

 15. 28.Ağustos.2017, 09:41
  8
  Misafir

  Yorum: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Evlenmek istediğim kişi alevi 12 imam a inandıklarını söylüyor o orucu tuttuklarını söylüyorAllah'a inandıklarını ve hepimiz ALLAH'ın kuluyuz diyor bu kişi ile evlenmem caizmidir


 16. 28.Ağustos.2017, 09:41
  8
  Makbule vural - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Makbule vural
  Misafir
  Evlenmek istediğim kişi alevi 12 imam a inandıklarını söylüyor o orucu tuttuklarını söylüyorAllah'a inandıklarını ve hepimiz ALLAH'ın kuluyuz diyor bu kişi ile evlenmem caizmidir

 17. 28.Ağustos.2017, 21:28
  9
  biyolog26
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Mayıs.2007
  Üye No: 522
  Mesaj Sayısı: 30
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 40

  Yorum: Alevi ile evlilik caiz mi?

  Yahudilerde Allah'a inanıp Allah'ın kulu olduğunu söylüyorlar zaten. İslamın şartlarını kabul edip yerine getiriyorsa hiç bir sorun yok. Bu beş şartı yerine getirdiğinden emin ol.


 18. 28.Ağustos.2017, 21:28
  9
  biyolog26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Yahudilerde Allah'a inanıp Allah'ın kulu olduğunu söylüyorlar zaten. İslamın şartlarını kabul edip yerine getiriyorsa hiç bir sorun yok. Bu beş şartı yerine getirdiğinden emin ol.
+ Yorum Gönder