Konusunu Oylayın.: Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi
Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.
 1. 28.Mayıs.2008, 21:17
  1
  Engin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2007
  Üye No: 15
  Mesaj Sayısı: 226
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.


  Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir. Mumsema Cevap 1 : “Allah yedi kimseyi, kendi zıllinden başka sığınak olmayan haşir meydanında (kıyamet gününde), zılli (gölgesi) altında himaye buyuracaktır.

  1- âdil imam
  2-ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç
  3- mescidlere kalbi bağlı olan kimse
  4- Allah için sevişip, Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan herbiri
  5- makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında (nefsine başkaldırıp) “ben Allah’tan korkarım” diyen adam
  6-solundakine infak ettiği şeyden, sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden
  7- yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan.” (1)

  İşte, her biri insan iradesi açısından başlı başına birer önem arzeden yukarıdaki hususlar ki, bunların bazısı, îfası çok zor ve çetin işler, bazısı da ruha ciddî birer çelme sayılan ağlardır. İnsan bu ağların bazılarından kurtulsa da, her an diğerlerine takılma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ancak Allah’ın himaye ve inayetiyle aşılabilecek olan bu öldürücü tuzaklardan sıyrılabilme ve insan takatini zorlayan hatta bazen onu aşan bu çetin sorumlulukları başarıyla yerine getirebilme de, yine o inayet ve himayeyi celbin en güçlü, en makbul vesilesi sayılan, iradenin hakkını verme ve Allah’la sımsıkı irtibatta bulunma dinamikleri olsa gerek...

  İşte, yukarıya aldığımız Peygamber sözü bize, her zaman iradesiyle var olabilmiş ve Allah’la irtibattaki gücü ortaya koymuş kudsîler cemaatinden böyle bir kesitle, ötedenberi ütopyalarda aranan, aranıp da bir türlü bulunamayan vicdan topluluğunu sunmakta ve onları yakalama mevzûunda içlerimizi arzu ile doldurup gönüllerimizi şahlandırmakta...

  Evet, güneşin bulutların yerini alıp her yanı kavurduğu, beyinlerin kaynayıp terlerin gırtlağa ulaştığı ve sebeblerin bütün bütün iflas edip her şeyin insanın aleyhine döndüğü o gün, Hakk’ın himaye ve inâyetinden başka gölge olmayacak ve olamaz da. Bu gölgenin arş gölgesi veya başka bir şey olması önemli değil, önemli olan bildiğimiz düzenin değişmiş, kıstasların altüst olmuş, arz u semânın başkalaşmış olmasıdır.

  Bu müthiş günde, kimsenin kimseye destek olamayacağı, himaye ve iltimasların hiçbir işe yaramayacağı muhakkak. Seslerin kesildiği, canların gelip gırtlaklara dayandığı, başların dönüp bakışların bulandığı o gün, kim kimi koruyabilir ki..?

  Evet, işte böyle bir günde tek sığınak vardır; o da Allah’ın himâyesinin gölgesidir ve bu gölgeden yararlanacak olanlar da:

  1) Dünyada sorumluluğunun şuurunda olan ve uhdesine aldığı emânetlere riâyetle hak, adalet ve istikâmeti temsil eden lider ve devlet reisi.

  2) Nefsânîliğin en azgın olduğu dönemlerde, bedenî ve cismanî arzularına rağmen, kendini Hakk’a kulluğa adamış delikanlı.

  3) Kulluk arzusu ve neşvesi, cismânî isteklerinin önünde ve kalbi sürekli mescidlerde atan ibâdet eri.

  4) Birbirlerini Allah için seven; bir araya geldiklerinde Allah için bir araya gelen, ayrılırken de Allah için ayrılan, Hak rızasını, Hak sevgisini mihrâb edinmiş muhabbet fedâileri.

  5) Hayatını hep “mehâfetullah” ve “mehâbetullah” kuşağında sürdürebilen, iffet ve ismetini muhafazada fevkalâde hassas, şehevânî isteklerine karşı alabildiğine kararlı ve nefsin fena tekliflerini, “ben Allah’tan korkarım”düşünce ve çığlıklarıyla savabilen babayiğit.

  6) Allah’a karşı sadâkat ve vefâsının remzi olarak, dişinden, tırnağından artırıp, Hak rızâsı için infak ettiği malını, kıskançlığa varan bir ruh hâletiyle, Allah’tan başka kimsenin bilmesini arzu etmeyen, hem öyle etmeyen ki, sağına infak ettiğini solundakinden saklamaya çalışan ihlâs ve civanmertlik kahramânı.

  7) Yalnızlık anlarını tefekkür ve murâkabe ile buudlaştıran, yer yer gönlünde bestelediği duygularını gözyaşlarıyla seslendiren, her zaman irâde gücünü Allah’tan alan ve bu bir dalgakıran mahiyetindeki o müthiş irâdesiyle mâsiyet arzularını kırıp darmadağınık eden his ve gönül erleridir.

  Evet, başka hadîslerde de ifade edildiği gibi, adâletle hükmeden hâkimin ötede nurdan minberler üzerine kurulup Hakk’ın ard arda gelen iltifatlarını yudumlaması; (2) gençliğinde, gençliğini aşmış delikanlının Hakk’ın hoşnutluğu ile mükâfatlandırılması; hayatını mescid-ev-iş yeri arasında bir dantela gibi örmeye muvaffak olmuş ibâdet erinin ilâhî himayeye alınması; kâinata "mehd-i uhuvvet” nazarıyla bakıp ömürlerini, Allah için severek, sevilerek geçirenlerin mahşerde İlâhî muhabbetle mükâfatlandırılmaları; dünya hayatını mehâbet ve mehâfet atkıları üzerinde örgüleyen gönül insanının ötede korktuğundan emin bulunması; sadakasını, sadâkat nişanesi ölçüsünde te’diye eden vefâ erinin, o en vefâlıdan tasavvurlar üstü mukâbeleye mazhar olması, nihayet, zâhiri mânâlı, bâtını derin, âlemin kendisini bildiği yanlarıyla onlara en mükemmel örnek, dostla halvetinde de gözyaşlarıyla O’na içini dökebilen o duygu ve gönül insanının, bütün bâdireleri aşıp umduklarına nâil olması gibi, uhrevî öüllendirmeleri ifâde etmenin yanında aynı zamanda, ideal bir toplumun kesiti sayılan böyle bir tablo ile mükemmel bir millet olmanın çerçevesi verilmekte ve insanları ona taşıyacak esaslar gösterilmektedir.

  Bilmem, artık böyle ciltlerle anlatılabilecek derin bir muhtevânın birkaç satıra sıkıştırılarak, âdeta deryânın damla ile ifadelendirildiğini tekrar etmemize gerek var mı..?

  (1) Buharî, Ezan, 36; Müslîm, Zekat, 91; Tirmizi, Zühd, 53
  (2) Müslim, İmare, 18; Nesâi, Kudat, 1; Müsned, 2/159.

  Selam ve dua ile...


 2. 28.Mayıs.2008, 21:17
  1
  Devamlı Üye  Cevap 1 : “Allah yedi kimseyi, kendi zıllinden başka sığınak olmayan haşir meydanında (kıyamet gününde), zılli (gölgesi) altında himaye buyuracaktır.

  1- âdil imam
  2-ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç
  3- mescidlere kalbi bağlı olan kimse
  4- Allah için sevişip, Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan herbiri
  5- makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında (nefsine başkaldırıp) “ben Allah’tan korkarım” diyen adam
  6-solundakine infak ettiği şeyden, sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden
  7- yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan.” (1)

  İşte, her biri insan iradesi açısından başlı başına birer önem arzeden yukarıdaki hususlar ki, bunların bazısı, îfası çok zor ve çetin işler, bazısı da ruha ciddî birer çelme sayılan ağlardır. İnsan bu ağların bazılarından kurtulsa da, her an diğerlerine takılma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ancak Allah’ın himaye ve inayetiyle aşılabilecek olan bu öldürücü tuzaklardan sıyrılabilme ve insan takatini zorlayan hatta bazen onu aşan bu çetin sorumlulukları başarıyla yerine getirebilme de, yine o inayet ve himayeyi celbin en güçlü, en makbul vesilesi sayılan, iradenin hakkını verme ve Allah’la sımsıkı irtibatta bulunma dinamikleri olsa gerek...

  İşte, yukarıya aldığımız Peygamber sözü bize, her zaman iradesiyle var olabilmiş ve Allah’la irtibattaki gücü ortaya koymuş kudsîler cemaatinden böyle bir kesitle, ötedenberi ütopyalarda aranan, aranıp da bir türlü bulunamayan vicdan topluluğunu sunmakta ve onları yakalama mevzûunda içlerimizi arzu ile doldurup gönüllerimizi şahlandırmakta...

  Evet, güneşin bulutların yerini alıp her yanı kavurduğu, beyinlerin kaynayıp terlerin gırtlağa ulaştığı ve sebeblerin bütün bütün iflas edip her şeyin insanın aleyhine döndüğü o gün, Hakk’ın himaye ve inâyetinden başka gölge olmayacak ve olamaz da. Bu gölgenin arş gölgesi veya başka bir şey olması önemli değil, önemli olan bildiğimiz düzenin değişmiş, kıstasların altüst olmuş, arz u semânın başkalaşmış olmasıdır.

  Bu müthiş günde, kimsenin kimseye destek olamayacağı, himaye ve iltimasların hiçbir işe yaramayacağı muhakkak. Seslerin kesildiği, canların gelip gırtlaklara dayandığı, başların dönüp bakışların bulandığı o gün, kim kimi koruyabilir ki..?

  Evet, işte böyle bir günde tek sığınak vardır; o da Allah’ın himâyesinin gölgesidir ve bu gölgeden yararlanacak olanlar da:

  1) Dünyada sorumluluğunun şuurunda olan ve uhdesine aldığı emânetlere riâyetle hak, adalet ve istikâmeti temsil eden lider ve devlet reisi.

  2) Nefsânîliğin en azgın olduğu dönemlerde, bedenî ve cismanî arzularına rağmen, kendini Hakk’a kulluğa adamış delikanlı.

  3) Kulluk arzusu ve neşvesi, cismânî isteklerinin önünde ve kalbi sürekli mescidlerde atan ibâdet eri.

  4) Birbirlerini Allah için seven; bir araya geldiklerinde Allah için bir araya gelen, ayrılırken de Allah için ayrılan, Hak rızasını, Hak sevgisini mihrâb edinmiş muhabbet fedâileri.

  5) Hayatını hep “mehâfetullah” ve “mehâbetullah” kuşağında sürdürebilen, iffet ve ismetini muhafazada fevkalâde hassas, şehevânî isteklerine karşı alabildiğine kararlı ve nefsin fena tekliflerini, “ben Allah’tan korkarım”düşünce ve çığlıklarıyla savabilen babayiğit.

  6) Allah’a karşı sadâkat ve vefâsının remzi olarak, dişinden, tırnağından artırıp, Hak rızâsı için infak ettiği malını, kıskançlığa varan bir ruh hâletiyle, Allah’tan başka kimsenin bilmesini arzu etmeyen, hem öyle etmeyen ki, sağına infak ettiğini solundakinden saklamaya çalışan ihlâs ve civanmertlik kahramânı.

  7) Yalnızlık anlarını tefekkür ve murâkabe ile buudlaştıran, yer yer gönlünde bestelediği duygularını gözyaşlarıyla seslendiren, her zaman irâde gücünü Allah’tan alan ve bu bir dalgakıran mahiyetindeki o müthiş irâdesiyle mâsiyet arzularını kırıp darmadağınık eden his ve gönül erleridir.

  Evet, başka hadîslerde de ifade edildiği gibi, adâletle hükmeden hâkimin ötede nurdan minberler üzerine kurulup Hakk’ın ard arda gelen iltifatlarını yudumlaması; (2) gençliğinde, gençliğini aşmış delikanlının Hakk’ın hoşnutluğu ile mükâfatlandırılması; hayatını mescid-ev-iş yeri arasında bir dantela gibi örmeye muvaffak olmuş ibâdet erinin ilâhî himayeye alınması; kâinata "mehd-i uhuvvet” nazarıyla bakıp ömürlerini, Allah için severek, sevilerek geçirenlerin mahşerde İlâhî muhabbetle mükâfatlandırılmaları; dünya hayatını mehâbet ve mehâfet atkıları üzerinde örgüleyen gönül insanının ötede korktuğundan emin bulunması; sadakasını, sadâkat nişanesi ölçüsünde te’diye eden vefâ erinin, o en vefâlıdan tasavvurlar üstü mukâbeleye mazhar olması, nihayet, zâhiri mânâlı, bâtını derin, âlemin kendisini bildiği yanlarıyla onlara en mükemmel örnek, dostla halvetinde de gözyaşlarıyla O’na içini dökebilen o duygu ve gönül insanının, bütün bâdireleri aşıp umduklarına nâil olması gibi, uhrevî öüllendirmeleri ifâde etmenin yanında aynı zamanda, ideal bir toplumun kesiti sayılan böyle bir tablo ile mükemmel bir millet olmanın çerçevesi verilmekte ve insanları ona taşıyacak esaslar gösterilmektedir.

  Bilmem, artık böyle ciltlerle anlatılabilecek derin bir muhtevânın birkaç satıra sıkıştırılarak, âdeta deryânın damla ile ifadelendirildiğini tekrar etmemize gerek var mı..?

  (1) Buharî, Ezan, 36; Müslîm, Zekat, 91; Tirmizi, Zühd, 53
  (2) Müslim, İmare, 18; Nesâi, Kudat, 1; Müsned, 2/159.

  Selam ve dua ile...


  Benzer Konular

  - Sabah namazının iki rekat farzını kılan insan ne kadar ayakta duruyorsa elli bin sene sürecek mahşer

  - Kıyamet günü ile Mahşer günü aynı gün müdür ?

  - Mahşer günü 7. sınıf insan arşın gölgesinde gölgelenecek?

  - Kıyamet Günü Allah'ın Gölgesinde Gölgelenmeyi Hakeden Yedi Sınıf İnsan

  - Mahşer günü arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kısım insanlar kimlerdir ?

 3. 08.Ocak.2016, 15:25
  2
  HADİE
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Aralık.2015
  Üye No: 107408
  Mesaj Sayısı: 1,499
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15

  Cevap: Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.
  ömrünü ibadetle geçiren,nefsi duygularını yenen,mescidlerden çıkmayan,allah sevgisi için biraraya gelenler,sadaka verenler ,allah için ağlayanlar,adil iman sahipleri mahşer günü allahın gölgelendirdikleri olacaktır


 4. 08.Ocak.2016, 15:25
  2
  Kıdemli Üye  ömrünü ibadetle geçiren,nefsi duygularını yenen,mescidlerden çıkmayan,allah sevgisi için biraraya gelenler,sadaka verenler ,allah için ağlayanlar,adil iman sahipleri mahşer günü allahın gölgelendirdikleri olacaktır


 5. 02.Kasım.2016, 15:00
  3
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 6,303
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.

  Arşın altında gölgelenecek 7 sınıf insan hadisi

  Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sav şöyle buyurdu:

  "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

  Adil devlet başkanı,

  Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

  Kalbi mescidlere bağlı müslüman,

  Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

  Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,

  Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

  Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."


 6. 02.Kasım.2016, 15:00
  3
  mum
  Administrator
  Arşın altında gölgelenecek 7 sınıf insan hadisi

  Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sav şöyle buyurdu:

  "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

  Adil devlet başkanı,

  Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

  Kalbi mescidlere bağlı müslüman,

  Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

  Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,

  Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

  Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."


 7. 11.Temmuz.2017, 18:45
  4
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 2,903
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 31
  Bulunduğu yer: dünya

  Yorum: Mahşer günü güneş yaklaştırldığında Allah'ın gölgelendirdiği 7 sınıf insan kimlerdir.

  1. ve 5. madde hariç diğer beş maddeye talibim Rabbim bana tüm istekli olanlara yardım etsin


 8. 11.Temmuz.2017, 18:45
  4
  YÖNETİCİ
  1. ve 5. madde hariç diğer beş maddeye talibim Rabbim bana tüm istekli olanlara yardım etsin

+ Yorum Gönder