+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Nefsin kademeleri hakkında bilgi almak istiyorum. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nefsin kademeleri hakkında bilgi almak istiyorum.

  Reklam
  Sual: Nefsin kademeleri neler olduğu hakkında bilgi ve Nefsin kademeleri ile ilgili birer cümle ile açıklayabilir misiniz? ? 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: Nefsin kademeleri hakkında bilgi almak istiyorum.


  Reklam  Cevap: Nefs-i Emmâre:Kötülüğü emr eden nefs.


  Nefs-i Levvâme: Kötü işlerden dolayı dâimâ kendini kınayan ve ayıplayan nefs.

  Nefs-i Marziyye (mardiyye) : Kusurlarını bilen, kendisinden râzı olunan nefs. Rabbinin indinde, makbûl olan nefs.


  Nefs-i Mutmainne: Îmân etmiş nefs. Allahü teâlâyı anmakla huzûra eren, İslâmiyet'in emirlerini yapmak kendisine zor, ağır gelmeyen nefs.


  Nefs-i Mülhime: Gerektiği zaman Allahü teâlâ tarafından kendisine hakîkatler ilhâm edilen, kötülüklerden arınmış nefs


  Nefs-i Râdiye: Rabbinden râzı ve hoşnûd olan nefs. Nefs-i Kâmile: Nefsin en son mertebesi... Nefs-i kâmile, tezkiye neticesinde arınmış, saf, berrak, ulvî ve olgun nefstir

  Detaylı bilgi için tıkla  Nefs ve Mertebeleri

+ Yorum Gönder