Konusunu Oylayın.: Hz. Muhammed Abdest alışı hakkında bilgi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Hz. Muhammed Abdest alışı hakkında bilgi
 1. 06.Mayıs.2013, 00:41
  1
  Misafir

  Hz. Muhammed Abdest alışı hakkında bilgi


  Hz. Muhammed Abdest alışı hakkında bilgi Mumsema Hz. Muhammed (a.s ) Abdest alışı hakkında bilgilere ihtiyacım var Peygamber Efendimizin abdest alışı hakkında bilgiler yazar mısınız ?


 2. 06.Mayıs.2013, 00:41
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hz. Muhammed (a.s ) Abdest alışı hakkında bilgilere ihtiyacım var Peygamber Efendimizin abdest alışı hakkında bilgiler yazar mısınız ?

 3. 15.Mayıs.2013, 21:38
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Hz. Muhammed (sav ) Abdest alışı hakkında bilgi
  Hz. Muhammed (sav ) Abdest alışı hakkında bilgi


  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) genellikle her namaz için abdest alırdı. Bazan birden çok namazı bir abdestle kıldığıda olurdu (1). Bazan müd (2), bazen bir müddün üçte ikisi, bazanda daha fazla oranda su ile abdest alırdı.
  Bu da Şam ukiyyesine göre dört, üç yada iki ukiyye demektir. En az abdest suyu harcayan O idi. Ümmeti abdest alırken çok su kullanıp israf etmekten sakınırdı.
  Ümmeti arasında temizlikte aşırılığa kaçacak kimselerin çıkacağını haber verdi.(3)
  Buyurdu ki;" Abdeste musallat olan Velehan adında bir şeytan vardır. Siz suyun şüphe vereninden kaçının."
  Bir keresinde Sa'd'ın yanına uğradı. Sa'd abdest alıyordu, Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam): " Suyu israf etme" buyurdu.
  Sa'd;" Suda israf olurmu?" dedi.
  Bunun üzerine
  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam); " Evet akarsu kenarında olsanda." buyurdu (4).

  Abdest uzuvlarını kah birer, kah ikişer, kah üçer kere yıkayarak abdest aldığı sahih olarak rivayet edilmiştir. Bazan bir, bazan iki, bazan da üç avuç su alarak ağzını ve burnunu yıkardı. Ağza ve burna birlikte su alır. bir avuç suyun yarısını ağzına alır, yarısınıda burnuna çekerdi. Zaten bir avuç suylada ancak böyle yapılır.
  Hz.Peygamberin (aleyhisselatu vesselam) adeti ağza ve burna birlikte su vermek şeklindeydi. Sağ eliyle burnuna su alır sol eli ile sümkürürdü.
  Başının tamamını meshederdi.
  Bazan ellerini öne arkaya götürerek başını meshederdi. Başını iki kere meshetti hadisi buna yorumlanmalıdır. Doğru olan, başını meshetme işlemini yenilemediğidir.
  Her abdest alışında mutlaka ağzını ve burnunu yıkamıştır. Bu adetini tek bir kere bile olsa elden bıraktığı bilinmemektedir.
  Abdest uzuvlarını sıra ile peşipeşine yıkayarak alır, yine bunu bir kere olsa asla elden bırakmazdı.
  Bazan başına, bazan sarığına bazanda hem kakülüne hemde sarığına birlikte meshederdi.
  Mes ve çorap giymediği zamanlarda ayaklarını yıkardı. Mes yada çorap giydiği zamanlarda onlar üzerine meshederdi (5).
  Başı ile beraber kulaklarının içini ve dışınıda meshederdi. Kulaklarını meshetmek için yeniden su aldığına dair ondan nakledilmiş sabit bir rivayet yoksa da Ibn Ömer'in böyle yaptığına dair sahih bir rivayet mevcuttur (6).
  Boynu meshetme konusunda hiçbir sahih hadis nakledilmemiştir.

  Abdestten önce (ve abdest esnasında) besmeleden başka herhangi birşey okuduğu bilinmemektedir.
  Abdestte okunan zikirler hakkında naklolunan her hadis yalan ve uydurmadır.
  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) onlardan hiçbirini okumamış ve ümmetine öğretmemiştir. Ondan bize ulaşan abdestin başında besmele çekmekten başka sağlam bir rivayet yoktur (7).

  Şu duayı abdestin sonunda okurdu; " Eşhedu ella ilahe ilallahu vahdehula şerikeleh, Ve Eşhedu enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu, Allahumme-calni mine-l Tevvabine, Vec-alni mine-l mütedehhirin.- Bir tek Allah'tan başka tanrı ve O'nun ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Hz.Muhammed (aleyhisselatu vesselam) O'nun kulu ve Peygamberidir. Allah'ım Beni Tevbekarlardan eyle, Beni (her türlü maddi ve manevi pisliklerden) arınmış kimselerden eyle.." (.

  Hiç bir zaman abdest uzuvlarını üçten fazla yıkamazdı. Dirsekleri ve topukları aşacak şekilde (kollarını ve ayaklarını) yıkadığı sabit değildir. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) abdestten sonra uzuvlarını kurulama alışkanlığı yoktu.
  Her abdest alışında abdest suyunun başkası tarafından dökülmesi Hz.Peygamber'in (aleyhisselatu vesselam) adeti değildi.
  Fakat bazen suyunu kendisi döker, bazanda ihtiyaç gereği başka biri abdest suyunu dökerek O'na yardım ederdi.
  Zaman zaman sakalının arasını su ile ovalardı. Fakat bunu sürekli yapmazdı.
  Yine aynı şekilde parmaklar arasını su ile ovalama işlemini de her abdest alışında sürekli yapmazdı.  Dipnot:

  1. Müslim, 277: Ebu Davud ,172; Tirmizi, 61; Nesai 1/86; Büreyde b.Husayb anlatıyor: Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) Fetih günü namazları bir abdestle kıldı ve mestleri üzerine meshetti. Bunu gören Hz.Ömer ona;" Bugün şimdiye kadar yapmadığın birşey yaptın."dedi. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) cevaben:" Kasden yaptım Ömer." dedi.

  2. Müd: Bir hacim ölçüsü birimidir, ülkelere göre değişiklik arzeder. Iraklılara göre 2 rıtıl, Hicazlılara göre 1 1/3 rıtıldır. rıtıl=12 Ukiyye; 1 Ukiyye= 40 veya 12 dirhem,; 1 dirhem = 3,2 gram; Ukiyye, 40 dirhem kabul edilirse Iraklılara göre 1 müd = 3072 gr. Hicazlılara göre 1 müd = 2048 gr; Ukiyye 12 dirhem kabul edilirse Iraklılara göre 1 müd = 921,6 gr, Hicazlılara göre 1 müd = 614gr.

  3. Ebu Davud, 96; Ahmed, 4/86, 87, 5/55. Abdullah b. Mugaffel diyorki: " Allah Resulunun (aleyhisselatu vesselam) şöyle duyduğunu işittim." Bu ümmet içinde temizlik ve dua konularında aşırılığa kaçacak bir toplum çıkacaktır." Hadisin senedi kuvvetlidir. Ebu Davud, 135; Nesai 1/88; İbni Mace, 422 ve Ahmed'in 6684, rivayetlerine göre Abdullah b. Amr anlatıyor; Bir bedevi arap Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) abdesti sormak için geldi. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) uzuvlarını üçer kere yıkayarak bedeviye abdesti gösterdi. Sonra:" işte abdest böyledir. Kim buna ilave yaparsa kötülük yapmış, aşırılık etmiş olur." buyurdu. Hadisin isnadı hasendir. Ebu Davud'daki "Yahut bundan noksan yaparsa" kısmı münker yahut şazdır.Çünkü görünüşe göre üçten noksan yıkamak kötülenmiştir. Oysa üçten noksan yıkamak caizdir ve aynı zamanda Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) yaptığı birşeydir. Bu konuda hadisler sahihtir. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) hakkında nasıl kötülük yaptı yahut zülmetti denilebilir.

  4. İbni Mace, 425; Ahmed, 2/221. İsnad zayıftır.

  5. Çoraplar üzerine meshetme konusunda sahih ve sağlam hadisler vardır. Üstad Cemaleddin el-Kasımı bu hadisleri bir kitapçıkta toplamış ve kaynaklarını belirtmiştir.

  6. Malik, Muvata 1/34. senedi sahihtir. İmam Şafi (r.h) bu görüşü benimsemiş ve "Kulaklar için yeni su alır." demiştir. Alimlerin çoğunluğu ise kulaklara başa dahil saydıkları için, başla birlikte meshedileceklerini söylemişlerdir.

  7. Ebu DAvud 101, Ahmed 2/148, Ibn Mace 399, Darakutni 1/29, Hakim 1/146 ve Beyhaki 1/43; Ebu Hureyreden Allah Resulu'nun (aleyhisselatu vesselam) şöyle buyurduğunu rivayet ederler; "Abdest almayanın namazı yoktur. Besmele çekmeyenin abdesti yoktur." Senedi zayıftır. Darakutni 1/26 ve Beyhaki 1/44, Ebu Hureyreden şu metinle rivayet eder.:" Besmele çekmeyen abdest almamış, abdest almayan namaz kılmamış demektedir." Hadisin senedi zayıftır. Teberani, Esvat'ta Ebu Hureyre'den şöyle rivayet eder; Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) ona" Ey Ebu Hureyre Abdest aldığında, Bismillahi velhamdulillah, de. Zira Hafaza melekleri bu abdestin bozuluncaya kadar senin için sevap yazar dururlar." Bu hadisi Heysemi Mecmau'z-Zevaid'de 1/220, hasen saymıştır. Hadisin Ahmed, Tirmizi, İbn Mace v.s'de Ebu Said El-Hudri'den Tirmizi, İbn Mace, Ahmed ve Darakutni'de Said b. Zeyd'den; İbni Mace ve Teberanide Sehl b.Sa'd'dan gelen hadisleri vardır. Bu hadisler sayesinde hasen sayılır ve onlar sayesinde kuvvet kazanır.

  8. Tirmizi 55, bu metinle rivayet etmiştir. Müslim 234, ise şehadet dışıındaki kısmı rivayet etmiştir. Tirmizinin ifadesi hasendir. İbn Hacer'in Telhis'de, Bezzar ve Tebarani'den (Esvatta) aktardığına göre Sevbandan gelen , "Kim abdest suyu ister, sonra abdestini alır, bitirdiği zaman şu duayı okursa..." diye başlayan rivayette aynı dua geçmektedir. bu hadis Tirmizininrivayetine şahid olur. 4. 15.Mayıs.2013, 21:38
  2
  Devamlı Üye  Hz. Muhammed (sav ) Abdest alışı hakkında bilgi


  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) genellikle her namaz için abdest alırdı. Bazan birden çok namazı bir abdestle kıldığıda olurdu (1). Bazan müd (2), bazen bir müddün üçte ikisi, bazanda daha fazla oranda su ile abdest alırdı.
  Bu da Şam ukiyyesine göre dört, üç yada iki ukiyye demektir. En az abdest suyu harcayan O idi. Ümmeti abdest alırken çok su kullanıp israf etmekten sakınırdı.
  Ümmeti arasında temizlikte aşırılığa kaçacak kimselerin çıkacağını haber verdi.(3)
  Buyurdu ki;" Abdeste musallat olan Velehan adında bir şeytan vardır. Siz suyun şüphe vereninden kaçının."
  Bir keresinde Sa'd'ın yanına uğradı. Sa'd abdest alıyordu, Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam): " Suyu israf etme" buyurdu.
  Sa'd;" Suda israf olurmu?" dedi.
  Bunun üzerine
  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam); " Evet akarsu kenarında olsanda." buyurdu (4).

  Abdest uzuvlarını kah birer, kah ikişer, kah üçer kere yıkayarak abdest aldığı sahih olarak rivayet edilmiştir. Bazan bir, bazan iki, bazan da üç avuç su alarak ağzını ve burnunu yıkardı. Ağza ve burna birlikte su alır. bir avuç suyun yarısını ağzına alır, yarısınıda burnuna çekerdi. Zaten bir avuç suylada ancak böyle yapılır.
  Hz.Peygamberin (aleyhisselatu vesselam) adeti ağza ve burna birlikte su vermek şeklindeydi. Sağ eliyle burnuna su alır sol eli ile sümkürürdü.
  Başının tamamını meshederdi.
  Bazan ellerini öne arkaya götürerek başını meshederdi. Başını iki kere meshetti hadisi buna yorumlanmalıdır. Doğru olan, başını meshetme işlemini yenilemediğidir.
  Her abdest alışında mutlaka ağzını ve burnunu yıkamıştır. Bu adetini tek bir kere bile olsa elden bıraktığı bilinmemektedir.
  Abdest uzuvlarını sıra ile peşipeşine yıkayarak alır, yine bunu bir kere olsa asla elden bırakmazdı.
  Bazan başına, bazan sarığına bazanda hem kakülüne hemde sarığına birlikte meshederdi.
  Mes ve çorap giymediği zamanlarda ayaklarını yıkardı. Mes yada çorap giydiği zamanlarda onlar üzerine meshederdi (5).
  Başı ile beraber kulaklarının içini ve dışınıda meshederdi. Kulaklarını meshetmek için yeniden su aldığına dair ondan nakledilmiş sabit bir rivayet yoksa da Ibn Ömer'in böyle yaptığına dair sahih bir rivayet mevcuttur (6).
  Boynu meshetme konusunda hiçbir sahih hadis nakledilmemiştir.

  Abdestten önce (ve abdest esnasında) besmeleden başka herhangi birşey okuduğu bilinmemektedir.
  Abdestte okunan zikirler hakkında naklolunan her hadis yalan ve uydurmadır.
  Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) onlardan hiçbirini okumamış ve ümmetine öğretmemiştir. Ondan bize ulaşan abdestin başında besmele çekmekten başka sağlam bir rivayet yoktur (7).

  Şu duayı abdestin sonunda okurdu; " Eşhedu ella ilahe ilallahu vahdehula şerikeleh, Ve Eşhedu enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu, Allahumme-calni mine-l Tevvabine, Vec-alni mine-l mütedehhirin.- Bir tek Allah'tan başka tanrı ve O'nun ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Hz.Muhammed (aleyhisselatu vesselam) O'nun kulu ve Peygamberidir. Allah'ım Beni Tevbekarlardan eyle, Beni (her türlü maddi ve manevi pisliklerden) arınmış kimselerden eyle.." (.

  Hiç bir zaman abdest uzuvlarını üçten fazla yıkamazdı. Dirsekleri ve topukları aşacak şekilde (kollarını ve ayaklarını) yıkadığı sabit değildir. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) abdestten sonra uzuvlarını kurulama alışkanlığı yoktu.
  Her abdest alışında abdest suyunun başkası tarafından dökülmesi Hz.Peygamber'in (aleyhisselatu vesselam) adeti değildi.
  Fakat bazen suyunu kendisi döker, bazanda ihtiyaç gereği başka biri abdest suyunu dökerek O'na yardım ederdi.
  Zaman zaman sakalının arasını su ile ovalardı. Fakat bunu sürekli yapmazdı.
  Yine aynı şekilde parmaklar arasını su ile ovalama işlemini de her abdest alışında sürekli yapmazdı.  Dipnot:

  1. Müslim, 277: Ebu Davud ,172; Tirmizi, 61; Nesai 1/86; Büreyde b.Husayb anlatıyor: Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) Fetih günü namazları bir abdestle kıldı ve mestleri üzerine meshetti. Bunu gören Hz.Ömer ona;" Bugün şimdiye kadar yapmadığın birşey yaptın."dedi. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) cevaben:" Kasden yaptım Ömer." dedi.

  2. Müd: Bir hacim ölçüsü birimidir, ülkelere göre değişiklik arzeder. Iraklılara göre 2 rıtıl, Hicazlılara göre 1 1/3 rıtıldır. rıtıl=12 Ukiyye; 1 Ukiyye= 40 veya 12 dirhem,; 1 dirhem = 3,2 gram; Ukiyye, 40 dirhem kabul edilirse Iraklılara göre 1 müd = 3072 gr. Hicazlılara göre 1 müd = 2048 gr; Ukiyye 12 dirhem kabul edilirse Iraklılara göre 1 müd = 921,6 gr, Hicazlılara göre 1 müd = 614gr.

  3. Ebu Davud, 96; Ahmed, 4/86, 87, 5/55. Abdullah b. Mugaffel diyorki: " Allah Resulunun (aleyhisselatu vesselam) şöyle duyduğunu işittim." Bu ümmet içinde temizlik ve dua konularında aşırılığa kaçacak bir toplum çıkacaktır." Hadisin senedi kuvvetlidir. Ebu Davud, 135; Nesai 1/88; İbni Mace, 422 ve Ahmed'in 6684, rivayetlerine göre Abdullah b. Amr anlatıyor; Bir bedevi arap Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) abdesti sormak için geldi. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) uzuvlarını üçer kere yıkayarak bedeviye abdesti gösterdi. Sonra:" işte abdest böyledir. Kim buna ilave yaparsa kötülük yapmış, aşırılık etmiş olur." buyurdu. Hadisin isnadı hasendir. Ebu Davud'daki "Yahut bundan noksan yaparsa" kısmı münker yahut şazdır.Çünkü görünüşe göre üçten noksan yıkamak kötülenmiştir. Oysa üçten noksan yıkamak caizdir ve aynı zamanda Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) yaptığı birşeydir. Bu konuda hadisler sahihtir. Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) hakkında nasıl kötülük yaptı yahut zülmetti denilebilir.

  4. İbni Mace, 425; Ahmed, 2/221. İsnad zayıftır.

  5. Çoraplar üzerine meshetme konusunda sahih ve sağlam hadisler vardır. Üstad Cemaleddin el-Kasımı bu hadisleri bir kitapçıkta toplamış ve kaynaklarını belirtmiştir.

  6. Malik, Muvata 1/34. senedi sahihtir. İmam Şafi (r.h) bu görüşü benimsemiş ve "Kulaklar için yeni su alır." demiştir. Alimlerin çoğunluğu ise kulaklara başa dahil saydıkları için, başla birlikte meshedileceklerini söylemişlerdir.

  7. Ebu DAvud 101, Ahmed 2/148, Ibn Mace 399, Darakutni 1/29, Hakim 1/146 ve Beyhaki 1/43; Ebu Hureyreden Allah Resulu'nun (aleyhisselatu vesselam) şöyle buyurduğunu rivayet ederler; "Abdest almayanın namazı yoktur. Besmele çekmeyenin abdesti yoktur." Senedi zayıftır. Darakutni 1/26 ve Beyhaki 1/44, Ebu Hureyreden şu metinle rivayet eder.:" Besmele çekmeyen abdest almamış, abdest almayan namaz kılmamış demektedir." Hadisin senedi zayıftır. Teberani, Esvat'ta Ebu Hureyre'den şöyle rivayet eder; Hz.Peygamber (aleyhisselatu vesselam) ona" Ey Ebu Hureyre Abdest aldığında, Bismillahi velhamdulillah, de. Zira Hafaza melekleri bu abdestin bozuluncaya kadar senin için sevap yazar dururlar." Bu hadisi Heysemi Mecmau'z-Zevaid'de 1/220, hasen saymıştır. Hadisin Ahmed, Tirmizi, İbn Mace v.s'de Ebu Said El-Hudri'den Tirmizi, İbn Mace, Ahmed ve Darakutni'de Said b. Zeyd'den; İbni Mace ve Teberanide Sehl b.Sa'd'dan gelen hadisleri vardır. Bu hadisler sayesinde hasen sayılır ve onlar sayesinde kuvvet kazanır.

  8. Tirmizi 55, bu metinle rivayet etmiştir. Müslim 234, ise şehadet dışıındaki kısmı rivayet etmiştir. Tirmizinin ifadesi hasendir. İbn Hacer'in Telhis'de, Bezzar ve Tebarani'den (Esvatta) aktardığına göre Sevbandan gelen , "Kim abdest suyu ister, sonra abdestini alır, bitirdiği zaman şu duayı okursa..." diye başlayan rivayette aynı dua geçmektedir. bu hadis Tirmizininrivayetine şahid olur.

+ Yorum Gönder