Konusunu Oylayın.: Cami imamının görevleri hakkında bilgi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Cami imamının görevleri hakkında bilgi
 1. 21.Nisan.2013, 20:45
  1
  Misafir

  Cami imamının görevleri hakkında bilgi


  Cami imamının görevleri hakkında bilgi Mumsema Cami imamının görevleri nelerdir Cami imamının görevleri hakkında bir yazı örneği yazar mısınız ?


 2. 21.Nisan.2013, 20:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Cami imamının görevleri nelerdir Cami imamının görevleri hakkında bir yazı örneği yazar mısınız ?

 3. 23.Nisan.2013, 16:54
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Cami imamının görevleri hakkında bilgi
  İmam Hatiplerin Görevleri

  İmam-hatiplerin görevleri şunlardır:
  a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak,
  b) Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak,
  c) Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda aydınlatmak,
  d) İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yapmak,
  e) Cami dersleri uygulaması yapılan camilerde, bu uygulama için gereken tedbirleri almak,
  f) İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak,
  g) Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak,
  h) Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
  ı) Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce yerini almak,
  j) Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak,
  k) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasına sağlamak,
  l) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak,
  m) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirleri almak,
  n) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
  o) Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek,
  p) Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak,
  r) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  442 sayılı Köy Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Köy İhtiyar Meclisinin tabii üyesi olan köy imam hatipleri bu Yönerge ile tespit edilen görevlerine ek olarak köy ihtiyar meclisi üyeliği görevlerini de yaparlar.

  İmam Hatiplik Yeterlikleri


  A. TEMEL YETERLİKLER  a. Alan Yeterlikleri
  1.Kur’an’ ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
  2.Kur’an’dan bazı bölümleri ezbere okur.
  3.Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
  4.Kur’an mealini kullanır.
  5.Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
  6.Kur’an’ın ana konularını sıralar.
  7.Kur’an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
  8.Temel tefsir kaynaklarını sayar.
  9.Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
  10.Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
  11.Temel hadis kaynaklarını sayar.
  12.İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.
  13.Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.
  14.Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.
  15.Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.
  16.Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.
  17.Temel fıkıh kavramlarını bilir.
  18.Temel fıkıh kaynaklarını bilir.
  19.Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.
  20.İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.
  21.İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.
  22.Duanın bireye katkılarını açıklar.
  23.Hz. Peygamberin hayatını bilir.
  24.Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.
  25.Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.
  26.Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.
  27.İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.
  28.İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.
  29.Din-ahlâk ilişkisini açıklar.
  30.Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.
  31.Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.
  32.Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.
  33.Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.
  34.Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.
  35.Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.


  b. Genel Kültür Yeterlikleri
  1.Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.
  2.Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.
  3.Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.
  4.Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.
  5.Din-kültür ilişkisini açıklar.
  6.Din-birey ilişkisini açıklar.
  7.Din-toplum ilişkisini açıklar.
  8.Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.
  9.Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.
  10.Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.


  c. Eğitme-Öğretme Yeterlikleri
  1.Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
  2.Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  3.Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.
  4.Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.
  5.Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.
  6.Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
  7.Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  8.Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  9.Kur’an’ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  10.Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.
  11.Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.
  12.Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
  13.Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.
  14.Bilgisayar ve Internet’i etkili kullanır.
  15.Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.
  16.Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.
  17.Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde kullanır.
  18.Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
  19.Sorun çözme becerisine sahiptir.


  B. ÖZEL YETERLİKLER
  1.Kur’an’ı, cemaat önünde tecvid üzere okur.
  2.Dinî özel gün ve gecelerde Kur’an okur.
  3.Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleri ile Duha suresinden Nas suresine kadar ezbere okur.
  4.Kur’an’dan, okunması mutad olan kısımları (mihrabiye/aşr) okur.
  5.Bütün namazları usulüne uygun kıldırır.
  6.Günün anlam ve önemine ve cemaatin ihtiyaçlarına uygun hutbe hazırlar ve sunar.
  7.Gerektiğinde cemaatin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırlar ve sunar.
  8.Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
  9.Namazda okunan kısa sûrelerin anlamlarını bilir.
  10.İlmihal konularını çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, seviyelerine uygun muhteva, yaklaşım ve yöntemlerle öğretir.
  11.Yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.
  12.Cemaatin iman, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını cevaplandırır.
  13.Yaz kurslarında öğreticilik yapar. Gerektiğinde müezzinlik yapar.
 4. 23.Nisan.2013, 16:54
  2
  Hadimul Müslimin  İmam Hatiplerin Görevleri

  İmam-hatiplerin görevleri şunlardır:
  a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak,
  b) Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak,
  c) Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda aydınlatmak,
  d) İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yapmak,
  e) Cami dersleri uygulaması yapılan camilerde, bu uygulama için gereken tedbirleri almak,
  f) İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak,
  g) Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak,
  h) Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
  ı) Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce yerini almak,
  j) Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak,
  k) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasına sağlamak,
  l) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak,
  m) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirleri almak,
  n) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
  o) Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek,
  p) Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak,
  r) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  442 sayılı Köy Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Köy İhtiyar Meclisinin tabii üyesi olan köy imam hatipleri bu Yönerge ile tespit edilen görevlerine ek olarak köy ihtiyar meclisi üyeliği görevlerini de yaparlar.

  İmam Hatiplik Yeterlikleri


  A. TEMEL YETERLİKLER  a. Alan Yeterlikleri
  1.Kur’an’ ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
  2.Kur’an’dan bazı bölümleri ezbere okur.
  3.Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
  4.Kur’an mealini kullanır.
  5.Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
  6.Kur’an’ın ana konularını sıralar.
  7.Kur’an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
  8.Temel tefsir kaynaklarını sayar.
  9.Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
  10.Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
  11.Temel hadis kaynaklarını sayar.
  12.İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.
  13.Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.
  14.Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.
  15.Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.
  16.Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.
  17.Temel fıkıh kavramlarını bilir.
  18.Temel fıkıh kaynaklarını bilir.
  19.Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.
  20.İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.
  21.İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.
  22.Duanın bireye katkılarını açıklar.
  23.Hz. Peygamberin hayatını bilir.
  24.Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.
  25.Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.
  26.Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.
  27.İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.
  28.İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.
  29.Din-ahlâk ilişkisini açıklar.
  30.Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.
  31.Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.
  32.Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.
  33.Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.
  34.Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.
  35.Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.


  b. Genel Kültür Yeterlikleri
  1.Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.
  2.Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.
  3.Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.
  4.Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.
  5.Din-kültür ilişkisini açıklar.
  6.Din-birey ilişkisini açıklar.
  7.Din-toplum ilişkisini açıklar.
  8.Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.
  9.Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.
  10.Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.


  c. Eğitme-Öğretme Yeterlikleri
  1.Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
  2.Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  3.Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.
  4.Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.
  5.Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.
  6.Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
  7.Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  8.Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  9.Kur’an’ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  10.Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.
  11.Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.
  12.Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
  13.Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.
  14.Bilgisayar ve Internet’i etkili kullanır.
  15.Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.
  16.Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.
  17.Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde kullanır.
  18.Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
  19.Sorun çözme becerisine sahiptir.


  B. ÖZEL YETERLİKLER
  1.Kur’an’ı, cemaat önünde tecvid üzere okur.
  2.Dinî özel gün ve gecelerde Kur’an okur.
  3.Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleri ile Duha suresinden Nas suresine kadar ezbere okur.
  4.Kur’an’dan, okunması mutad olan kısımları (mihrabiye/aşr) okur.
  5.Bütün namazları usulüne uygun kıldırır.
  6.Günün anlam ve önemine ve cemaatin ihtiyaçlarına uygun hutbe hazırlar ve sunar.
  7.Gerektiğinde cemaatin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırlar ve sunar.
  8.Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
  9.Namazda okunan kısa sûrelerin anlamlarını bilir.
  10.İlmihal konularını çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, seviyelerine uygun muhteva, yaklaşım ve yöntemlerle öğretir.
  11.Yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.
  12.Cemaatin iman, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını cevaplandırır.
  13.Yaz kurslarında öğreticilik yapar. Gerektiğinde müezzinlik yapar. 5. 01.Kasım.2016, 19:03
  3
  Misafir

  Yorum: Cami imamının görevleri hakkında bilgi

  Cami imamının cenaze ile ilgili başlıca görevleri


 6. 01.Kasım.2016, 19:03
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Cami imamının cenaze ile ilgili başlıca görevleri

 7. 03.Kasım.2016, 00:31
  4
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,089
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Cami imamının görevleri hakkında bilgi

  Cenaze ile ilgili görevleri belediyenin görevlileri yerine getirirler. İmam cenazenin namazını kıldırır ve mezarlıkta gömüldüğünde yanlarında olur. Daha sonra cenaze evine giderek taziyede bulunmalıdır.


 8. 03.Kasım.2016, 00:31
  4
  Yönetici
  Cenaze ile ilgili görevleri belediyenin görevlileri yerine getirirler. İmam cenazenin namazını kıldırır ve mezarlıkta gömüldüğünde yanlarında olur. Daha sonra cenaze evine giderek taziyede bulunmalıdır.
+ Yorum Gönder