+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Adiyat Suresinin sebeb-i nüzulü ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Adiyat Suresinin sebeb-i nüzulü ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam

 2. Yolcu
  Özel Üye

  Cevap: Adiyat Suresinin sebeb-i nüzulü ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz?


  Reklam  Cevap: Adiyat Suresinin sebeb-i nüzulü ve fazileti ile ilgili bilgi

  İniş Sebebi:
  Hafız Bezzar, İbn Ebî Hatim ve Hâkim'in İbn Abbas (R.A.)dan yaptığı rivayete göre, Resûlüllah (A.S.) Efendimiz bir kaç atlıyı bir yana göndermiş bulunuyordu. Aradan bir ay geçmesine rağmen onlardan bir haber gel*medi. Bunun üzerine Âdiyat Sûresi indi. (Süyûti/Esbabu Nüzûli'l-Kur'ân: 122)

  Müfessir Kurtubî'nin tesbitine göre: Resûlüllah (A.S.) Efendimiz, Be*ni Kinâne Kabilesine bir süvari müfrezesi gönderdi. Ancak aradan hayli zaman geçmesine rağmen onlardan bir haber çıkmadı. Müfrezenin ba*şında ise, Ansar'dan Münzir b. Amr bulunuyordu ki, bu zat nakiplerden biri idi. Münafıklar, gönderilen bu müfrezenin öldürüldüklerini iddia edip et*rafa yaymaya ve kargaşa çıkartmaya başladılar. Bunun üzerine müfreze*nin Allah yolunda selâmette olduğunu belirtir anlamda Âdiyat Sûresi in*dirildi. (Tefsir-i Kurtubi: 20/155.)

  Surenin Faziletine Dair:
  Ebû Ubeyd'in Fezâ'il'inde el-Hasan'dan yaptığı rivayete göre, Resû*lüllah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: «İzâ zülzilet sûresi, Kur'ân'ın yarısına ve ve'l-âdiyat sûresi de (diğer) yansına denktir.» (Şevkanî/Fethülkadîr: 5/481)

  Diğer yandan Muhammed b. Nâsır'ın Atâ b. Ebî Rebah (R.A.) den merfuân yaptığı rivayette, İbn Abbas'ın (R.A.) şöyle dediği nakledilmiştir: «izâ zülzile sûresi Kur'ân'ın yarısına; ve'l-âdiyat sûresi de Kur'ân'ın yarısına, kul huvallah sûresi de Kur'ân'ın üçte birine muâdil (eşde-ğerde)dir.» (Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/481.)

  (Bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6950-6953.)

+ Yorum Gönder
adiyat suresinin fazileti