+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam
  Sual: Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz? Fussilet 12 -Biz en yakın göğü kandillerle süsledik- ayetini açıklar mısınız? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz?


  Reklam  Cevap: Fussilet 12 -Biz en yakın göğü kandillerle süsledik- ayetini açıklarmısınız

  Ayetlerde çelişki yoktur. Semanın katmanlarıyla atmosferin katmanları aynı şeyler değildir. Birinci kat sema atmosfer ve katmanlarından ibaret değildir.

  Elmalılı Hamdi Yazır bu manadaki ayetleri tefsir ederken şöyle der;

  "Biz dünya semasını, en yakın göğü bir zinet ile donattık. "Dünya" "ednâ"nın müennesidir ki, "en yakın" demektir. Bu ifadenin zâhiri, bütün yıldızların en yakın gökte olmasıdır. Şu halde burada en yakın gök, yer kürenin etrafında yalnız ayın yörünge sahasından ibaret değil, yalnız güneş sistemi âlemi de değil, genel olarak yıldızların bulunduğu cisim olan saha, yani üç boyut sahasıdır." (Saffat suresi 6.ayetin tefsiri)

  Atmosfer katmanlarıyla beraber birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar da birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar atmosferin katmanları arasında değilidir. Zira Astronomi biliminin verdiği bilgilere göre dünyaya en yakın yıldızın bile uzaklığı ışıkyılı ile hesaplandığı halde, Atmosferin en son tabakası olan Magnetosfer 64000 km'ye kadar çıkmaktadır. Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. Yıldızlar ise bundan daha uzaktır.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder