+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Sübhaneke duası hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sübhaneke duası hakkında bilgi

  Reklam
  Sual: Sübhaneke duası hakkında bilgi verir misiniz Dinimizde Sübhaneke duasıyla ilgili bir yazı yazar mısınız ? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: sübhaneke duası hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: Süphaneke duası ile ilgili bilgi

  Hanefi ve Hanbelilere göre Sübhaneke duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişe (ra)'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  "Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman"Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi."


  Sübhaneke tesbihten gelir. Bu da Allah Teala'yı tenzih etmektir.Tebarekesmüke, bereketten gelir. Bu da bir şeyde ilahi hayrın sabit olmasıdır.Teala ceddüke: Ced, azamet demektir. Te'ala, Tefaül vezninde olup, "Uluvv"den türemiştir. Yani senin büyüklüğün her şeyin büyüklüğünden yüce ve üstündür, yahut senin celalin ve azametin yüce demektir.

  Bu tesbih duası(Sübhaneke)nın icmalen manası şudur:
  "Ya Rabb! Seni noksanlıklardan beri kılarım. Ben seni ancak sana hamd ederek tenzih ederim. Senin isminin hayrı her şeyde devam etsin. Senin celalin yüce, senden başka mabud yoktur."
  Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Darekutni'nin Enes'ten benzer bir hadis rivayeti vardır. Beş hadis imamı Ebu Said'den benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir. Müslim Sahihinde Hz. Ömer'in bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir. (Neylül Evtar, II/195)
  Sorularla İslamiyet 3. Misafir
  Bu subhaneke duasının anlamı ne zormuş

+ Yorum Gönder