+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Tezkiretü`l-Huffaz eseri hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tezkiretü`l-Huffaz eseri hakkında bilgi

  Reklam

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Tezkiretü`l-Huffaz eseri hakkında bilgi


  Reklam  Cevap:
  Tezkiretu'l-huffâz


  Şemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b.Ahmed b. Osman b.Kaymaz b. Ab-dillah et-Türkmânî ez-Zehebî (748/1347) tarafından kaleme alınmış olan Tez*kiretu'l-huffâz, isminden de anlaşılacağı gibi, hadis hafızlarını tanıtmaktadır. Müellifin belirttiğine göre, hafızlan ye ravîleri güvenilirlik açısından değerlen*dirme konusunda, kendilerine müracaat edilen zevatı belli tabakalar halinde ihtiva etmektedir. Sahabeden başlayarak hocalarına gelinceye kadar 21 taba*ka içinde toplam 1176 biyografi bulunmaktadır.

  Eser alfabetik değildir. Faydalanmayı kolaylaştırmak için eserin üçüncü baskısında, sonuna alfabetik fihrist konulmuştur.

  Eser basılırken her şahsın adının başına, o kişinin genel sıra içindeki nu*marasını, kaçıncı tabakanın hangi sırasında bulunduğunu ve kütüb-i sitte'den hangilerine ait ricalden olduğunu gösteren rakamlar konmuştur. Meselâ

  satırı, Saîd b.Ebî Arube'nin Tezkiretu'l-huffazdaki 176. hafız, ve onun 5. taba*kanın 23. şahsı olduğunu ve bu zâtın kütüb-i sittenin hepsinde rivayetinin bu*lunduğunu anlatmaktadır.[749]+ Yorum Gönder