+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Sünnet olan cübbe hakkında bilgi verir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sünnet olan cübbe hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam

 2. İnanc
  Devamlı Üye

  Cevap: Sünnet olan cübbe hakkında bilgi verir misiniz?


  Reklam  Cevap:

  Değerli kardeşimiz;

  Hz. Peygamber'in Tebük Gazvesi sırasında Şam (veya Rum) cübbesi giydiğine dair hadisler vardır(Buhari, "Salât", 7, "Libâs", 10; Müslim, "Taharet", 77, 79, 81). Kay*naklar, Hz. Peygamberin günlük hayatta kullandıklarından başka sadece savaşa giderken giydiği üç özel cübbeye sahip olduğunu kaydeder. Savaşlardan birinde giydiği cübbesini şehid bir sahâbîyi kefenlemekte kullandığı da olmuştur(Nesâî, "Cenâ'iz", 61).

  Çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber'in cübbeleri genellikle keten, pamuklu ve yünlü kumaşlardandı. Bir defasında koyun yününden mamul bir cübbe giymiş, ancak terlediğinde kötü koku yaydığı için bir daha giymemek üzere çıkarmıştır. Yakaları, cepleri ve yenleri dîbâc (bir çeşit ince ipekli kumaş, dîbâ) şeritlerle süslü cübbeler de giymiştir ki vefatından sonra bunlardan biri önce Hz. Âişe'nin, sonra da Hz. Esmâ'nın yanında muhafaza edilmiştir(Müslim, "Libâs", 10).
  Hz. Peygamber'in, giyeceklerde en sevdiği rengin beyaz olması ve ashabına da beyazı tavsiye etmesine karşılık yeşil ve kırmızı gibi çeşitli renklerde cübbeler giydiği de rivayet edilmektedir(Belâzürî, Ensab, 1, 190; Diyârbekrî, Târîhu'l-hamis, II, 191)

  Hz. Peygamber'in cübbeli olmaya özen gösterdiğine veya ashabına bu yönde tavsiyede bulunduğuna dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamakla birlikte İslâm tarihi boyunca müslümanlar bütün vücudu örten kullanışlı bir dış giysi olması sebebiyle günlük hayatlarında ve özellikle namazlarda cübbeye önem vermişlerdir.(DİA, Cübbe Md.)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder