+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Mutezile Mezhebi, Özellikleri, Görüşleri, Düşüncesi, Hakkında Bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mutezile Mezhebi, Özellikleri, Görüşleri, Düşüncesi, Hakkında Bilgi

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Mutezile Mezhebi, Özellikleri, Görüşleri, Düşüncesi, Hakkında Bilgi


  Reklam  Cevap: 4. Mutezile Mezhebi:
  Hasan-i Basrî’nin talebelerinden Vâsıl b. Ata’nın ders halkasından ayrılarak ayrı bir ekol oluşturmaya başlaması üzerine Hasan-i Basri (ra) “İ’tezele annâ Vasıl” demiş, bunun üzerine kurduğu ekole “Mutezile” denilmiştir. Emeviler döneminde gelişmiştir. Mutezile mezhebinin doğmasına sebep Kaderiye mezhebinin kaderi inkâr etmesidir. Kaderiye Allah’ın şerri yaratmayacağı düşüncesinden yola çıkarak şerri insanın yaptığına inanmaktadırlar. Bu sebeple de amellerin takdir edilmediğini düşünürler.

  Mutezile birçok yönü ile kaderiyeye benzemekle beraber ayrıldıkları hususlar da vardır. Ancak Mutezilenin “Usul-i Hamse” dedikleri temel görüşleri şunlardır:

  1. Tevhit: Allah’ın sıfatlarının varlığını kabul etmek Tevhit ilkesine zıttır. Sıfatları kabul etmek ise kadim olanların çokluğunu iktiza eder. Buna “Taaddüd-ü Kudem┠adı verilir. Ehl-i Sünnet ise bu meseleyi “Allah’ın sıfatları onun ne aynıdır, ne de gayrıdır” diyerek çözüme kavuşturmuştur.

  2. Adalet: Allah adildir, kullarına zulmetmez. Bu sebeple insan hürdür ve hür olduğu için iradesi ve kudreti ile kendi fiillerinin yaratıcısıdır. “Kul için hayırlı olanı yaratmak da Allah’a da vaciptir” diyerek Allah’ın iradesini nefyetmişlerdir. Böylece kader inkâr edilmiş olmaktadır.

  3. Va’d ve Vaîd:
  Kişi mü’min ve itaatkâr olarak vefat eder ahirete giderse mükâfatı, günahkâr ve kâfir olarak ölürse cezayı hak eder. Mutezile ameli imandan bir cüz sayarak amelde eksiği olanı imansız saymıştır.

  4. Emr-i bil-maruf ve Nehy-i ani’l-Münker:
  Bu bütün Müslümanlara farzdır. İslam’ın davetinin yayılması da buna bağlıdır demiştir. Söz ve fiille bunun ifasını şart görmüşlerdir. Ne var ki Müslüman olmayana yumuşak davranan Mutezile mütefekkirleri, Müslümanlara ise günah işlemeleri sebebiyle çok katı ve sert davranmışlardır.

  5. El Menzile-Beyne’l-Menzile: Ameli imanın bir cüz’ü sayan Mutezile büyük günah işleyip ölün mü’mini imandan çıkarır, ama küfre de sokmaz. İman ile küfür arasında bırakır. Tövbe etmeden öleni de kâfir sayar.
  Bütün bunlarla beraber Hicri 2. Asırda ortaya çıkan Mutezile İslam düşünce sisteminin yayılmasından ve İslam Felsefesinin oluşmasında büyük rolü ve katkısı olmuştur. Ayrıca Ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin teşekkülüne de sebep olmuştur. Mutezile’nin fikirlerine cevap vermek amacı ile çalışan Selefiye devamı olan İslam muhakkikleri de Ehl-i Sünnet kelamının oluşmasını sağlamıştır.

  5. Mürcie Mezhebi:
  “Ümit verenler” anlamına gelen Mürcie mezhebi Kaderiye ve Mutezileden sonra onların fikirlerine tepki olarak doğmuştur. Bunlar günah işleyen mü’minlere ümit vereceğiz diye ifrat ederek “Kâfire sevabı fayda vermediği gibi, mü’mine de günahı zarar vermez” demiştir.

 3. Misafir
  GÜZEL olmus işimizede yaradı Allah razı olsun yazanlaradan...

 4. Misafir
  Cok aciklayici ,yazanin eline bilgisine saglik

 5. Misafir
  Allah razı olsun emeği geçenlerden

 6. Misafir
  Çok kuru olmuş mutezilenin Basra ve Bağdat ekolünden bahsetmemişsiniz. Çok sade yalın ve kuru ayrıca basit

 7. Misafir
  Mutezile mezhebinden olanların sonu cehennemdir. Çunkü Mutezile amentuyu inkar eder. Ve kadere inanmaz. Ehli Sunnet degildir.

 8. Misafir
  Bence çok güzel olmuş emegi gecenlerin ellerine sağlık...

 9. Misafir
  Ya mutezile mezhebinin sadece anlamı nedir?

 10. arifselim
  Yönetici
  - Mutezile kelimesinin anlamı, 'ayrılanlar ve bir tarafa çekilenler' manasındadır.
  - Mu'tezile mezhebinden olan kişiye Mu'tezili denir.

 11. Misafir
  Cehennem şirk koşanlar için kesindir. Gerisini Rabbimiz bilir ancak.

+ Yorum Gönder
Mutezile mezhebi,  mutezile mezhebinin görüşleri,  mutezile,  mutezile mezhebi özellikleri,  mutezile mezhebi hakkında bilgi,  mutezile nedir,  mutezile nedir kısaca