+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Allah'ın görme duyma ve yaratma sıfatları hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah'ın görme duyma ve yaratma sıfatları hakkında bilgi

  Reklam

 2. -yolcu-
  Devamlı Üye

  Cevap: allah'ın görme duyma ve yaratma sıfatları hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: allah'ın görme duyma ve yaratma sıfatları hakkında kısa bilgi
  Semi‘. “İşitmek” demektir. Allah işiticidir. Gizli, açık, fısıltı halinde,
  yavaş sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah işitir, duyar. Bir şeyi
  duyması, o anda ikinci bir şeyi işitmesine engel değildir. İşitmemek ve sağırlık
  Allah hakkında düşünülemez.

  Tekvînî İrâde. Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütün
  yaratıkları kapsamaktadır. Bu irâde, hangi şeye yönelik gerçekleşirse, o şey
  derhal meydana gelir. "Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözü
  müz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamındaki
  âyette belirtilen irade bu çeşit bir iradedir.

  Basar. “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür. Hiçbir şey
  Allah'ın görmesinden gizli kalmaz. Saklı, açık, aydınlık, karanlık ne varsa
  Allah görür. Görmemek (âmâlık) Allah hakkında düşünülemez. Allah'ın
  işitici ve görücü olduğuna dair pek çok âyet vardır. Bunlardan birinde şöyle
  buyrulur: "(Allah) gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah
  adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler.

+ Yorum Gönder