+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Cem'ul Fevaid (Rudani) Adlı Hadis Kitabı Hakkında Bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cem'ul Fevaid (Rudani) Adlı Hadis Kitabı Hakkında Bilgi

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Cem'ul Fevaid (Rudani) Adlı Hadis Kitabı Hakkında Bilgi


  Reklam  Cevap: Cem'ul-Fevaid min Cami'il-Usül ve-Mecma'iz-Zevaid


  Elinizdeki Hadis Koleksiyonu, İslam dünyasında şöhret yapmış, muteber ve kullanışlı olan on beş hadis kitabını bünyesinde barındırmaktadır. Muhammed bin Süleyman el-Mağribi er-Rudani tarafından tekrarlarından azami ölçüde kaçınılarak hazırlanmış olan esere kaynaklık eden hadis kitapları şunlardır:

  1- Buhari, Sahih
  2- Müslim, Sahih
  3- Malik, Muvatta'
  4- Ahmed b. Hanbel, Müsned
  5- Ebu Davud, Sünen
  6- Tirmizi, Sünen
  7- Nesai, Sünen
  8- İbn Mace, Sünen
  9- Darimi, Sünen
  10- Ebu Ya'la el-Mevsili, Müsned
  11- Bezzar, Müsned
  12- Taberani, el-Mu'cemu's-sağir
  13- Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat
  14- Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir
  15- Rezin, et-Tecrid li's-sıhhah ve's-sünen


  Hadis sayısı 10 133 tür. (onbinyüzotuzüç)

  Sayfa Sayıları:
  Cilt: 1 - 528
  Cilt: 2 - 519
  Cilt: 3 - 536
  Cilt: 4 - 584
  Cilt: 5 - 583
  Cilt: 6 - 592
  Cilt: 7 - 616
  Cilt: 8 - 606
  İndex - 470

+ Yorum Gönder
rudani kimdir,  cemul fevaid nedir,  crmul fevaid kimin eseridir,  rudani hadis külliyatı vikipedi,  muhammed bin süleyman er rudani kimdir