+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Mir Seyyid Ali Hemedani hakkında bilgi verir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mir Seyyid Ali Hemedani hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam

 2. DangeR
  bir mum ışığı

  Cevap: Mir Seyyid Ali Hemedani hakkında bilgi verir misiniz?


  Reklam  Cevap: Ali ibn Şihabüddin ibn Muhammed Hemedani, 714/1314’te Hemedan’da doğdu. Mir seyyid Ali, Emir-i Kebir, Ali-i sani, Şah Hemedani gibi unvanlarla anılır.
  Tasavvufi eğitimini Kübrevi şeyi Alaeddin Simnasinin halifeleri Mahmud Mezdekani ve Takıyyüddin Ali Dosti’den aldı.
  Şeyhinin tavsiyesi ile çıktığı ve yirmi yıl süren seyahatlerinde Türkistan, Hindistan, Maveraü’n-nehr, Irak, Suriye ve Anadoluda bulundu. Keşmir sultanı tarafından izzetle ağırlandı. Buradaki faaliyetleri neticesinde Keşmir’de İslamın yayılmasına ve birçok gayri müslimin müslüman olmasına vesile oldu.
  Kendisine mahsus görüşleri olan şeyhin, tasavvufa dair yazdığı birçok eseri ve müridlerinin faaliyetleri neticesinde onun adına izafeten; Hemedaniyye adlı bir tarikatın doğmasına sebep olmuştur.
  Kübreviyyenin bir kolu olan Hemedaniyye tarikatı, Hindistan, Keşmir ve Türkistan’da yayılmıştır.
  Halifesi Hace İshak Huttalani’nin Şahruh tarafından idam edilmesi üzerine daha sonraki halifeleri tarafından Nurbahşiyye ve Zehebiyye adlarında iki kol kurulmuştur.
  Sünnî olan Hemedaniyye ve kolları, Safeviler zamanında şiiliği kabul ederek İran’ın şiileşmesi sürecinde faaliyet
  göstermişlerdir. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Hemedani, Emir-i Kebir md.)

+ Yorum Gönder