+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden İbadiyye mezhebi nedir ? İbadiyye mezhebi hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadiyye mezhebi nedir ? İbadiyye mezhebi hakkında bilgi

  Reklam

 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: İbadiyye mezhebi nedir ? İbadiyye mezhebi hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: İbadiyye mezhebi

  Haricîlerin günümüzde yaşayan bir kolu olup, kurucusu Abdullah ibn İbâd el-Murri et-Temîmî`ye nispetle İbâdiyye adını almıştır. Bu fırkanın mensupları, sahip oldukları görüşlerinden dolayı kendilerine "ehli'l-adl ve'l-istikâmet" ile "ehlu'l-istikâmet ve'l-îmân" unvanları ile anılmışlardır. İbadiyye'nin temel itikadî görüşleri; Kur'ân'ın lafzına sımsıkı sarılmak, îmân ve İslâm'ı bir bütün olarak ele almak, ameli îmânın bir cüz'ü kabul etmek, Kur'ân'ın mahluk olduğuna inanmak, Allah'ın yegane sıfatının "kıdem" olduğunu kabul etmek ve emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker ilkesini uygulamak" gibi hususlardır. İbadiyye'nin, halen Umman, Libya, Madagaskar ve Cerbe adası ile Kuzey Afrika ülkelerinde mensubları bulunmaktadır

+ Yorum Gönder
ibadiyye mezhebi