+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Dinsizlik nedir ? Ateizm ve Agnostikler hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dinsizlik nedir ? Ateizm ve Agnostikler hakkında bilgi

  Reklam
  Sual: Dinsizlik nedir ? Ateizm ve Agnostikler hakkında bilgiler içeren bir yazı yazar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dinsizlik nedir ? Ateizm ve Agnostikler hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: Agnostik ateizm ya da diğer tanımıyla ateist agnostisizm, hem ateizmi ve hem de agnostisizmi içine alan bir felsefi görüştür.[1]Agnostik ateistler, herhangi bir Tanrıya ve Tanrısallığa inanmadıkları için hem ateist, aynı zamanda kesin olarak herhangi bir tanrının var olup olmadığını bildiklerini iddia etmedikleri için de agnostiktir. [1][2] Agnostik ateist bir kişi, bir veya daha fazla tanrının var olduğuna inanan ama hakkında mutlak bilgi sahibi olduğunu iddia etmeyen bir agnostik teist kişinin zıttı olabilir.[1]
  ----------------------

  Agnostisizm, bilinmezcilik[1] ya da bilinemezcilik;[2]Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini[3][4] ileri süren felsefi bir akımdır.[3] Bu akımın takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir.[2] Agnostisizmin iki türü vardır.[3]Zayıf agnostisizmegöre hiç kimsenin Tanrı hakkında bir bilgisi yoktur; ancak bu belki bilinebilir; güçlü agnostisizme göre ise Tanrı hiçbir şekilde bilinemez.[3]Agnostisizm genel olarak olaylara kuşkucu yaklaşır, kuşkucu sorular sorar ve yanıtları kuşku ile bulmaya çalışır.[3][4] Agnostik sözcüğünüilk olarak İngilizbiyologThomas Henry Huxley1869 yılında kullanmıştır.[4][1] Buna rağmen daha erken düşünür ve yazarların da bu düşünceye sahip olduğu bilinir. Örneğin Eski Yunan düşünür Protagoras da agnostik olarak anılır.[5]


  "Agnostik" sözcüğü Eski Yunanca olumsuz öneki olan "an+" ve yine aynı dilden "bilen, bilgisi olan" anlamına gelen "gnōstikós (γνωστικός)"sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.[3][1] Kabaca anlamı "bilgisi olmayan" demektir. Bu sözcük ise yine Eski Yunanca "bilmek" anlamına gelen "gignōskō, gnō- (γιγνωσκω, γνω-)" sözcüğünden türemiştir.[1] İlk kullanımı T. H. Huxley tarafından 1869 yılında gerçekleştirilmiş veTürkçe'ye Fransızca "agnostique" sözcüğünden geçmiştir.[1]
  Agnostisizm [fr. agnosticisme, ing. agnosticism] bilinemezcilik demektir. En sık kullanım biçimi dini inançlara Agnostik yaklaşımdır. Bertrand Russell'ın tarif ettiği Agnostik bakış açısına göre, Tanrı'nın varlığı ve dünya ötesi yaşam hakkında, mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanması mümkün değildir. Dolayısıyla herhangi bir dine mensup olmak anlamsız görülebilir. Öte yandan Agnostisizm kendini "kesinlikle tanrı yoktur" diyen Ateizmden de ayrı tutar
  Vikipedi, özgür ansiklopedi+ Yorum Gönder