+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden 3 kardeş meselesi ile ilgili bilgi almak istiyorum ben yardımcı olur musun lütfenn Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  3 kardeş meselesi ile ilgili bilgi almak istiyorum ben yardımcı olur musun lütfenn

  Reklam
  Sual: Sayin flora tarafindan gönderilmistir.

  --------------------------------

  3 kardeş meselesi ile ilgili bilgi almak istiyorum ben yardımcı olur musun lütfenn

  -------------------------------- ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: 3 kardeş meselesi ile ilgili bilgi almak istiyorum ben yardımcı olur musun lütfenn


  Reklam  Cevap:
  Üç Kardeş” Meselesi Ve Ehl-i Sünnet Kelâmının Doğuşu

  Mutezile kelâm ilmine genişlemesine ve derinleme-sine dalmış ve temel konuların bir çoğunda filozofların eteklerine sarılmıştır Böylece mezheplerinin yayılması Ebu'l-Hasan Eş'arî (ra) (öl- 330/941) ile Hocası Ebu Ali Cübbâî Cöl 303/915) arasında geçen şu hadiseye kadar devanı etmiştir:
  Eş'arî: Üç kardeş var Biri ibadet ve itaat halinde, diğeri isyan ve günah içinde, üçüncüsü de çocuk yaşta iken öldü Bunlar hakkın-da ne dersiniz?
  Cübbâî: îlki, mükafat olarak cennette, ikincisi ceza olarak ce-henneme girer, üçüncüsü ne mükafat ne de ceza görür
  Eş'arî: Üçüncüsü, “Ya Rabbi, beni neden çocuk yaşta öldürdün de büyüyene kadar yaşatmadın? Büyüseydim sana iman ve itaat eder, böylece ben de cennete giderdim”, derse, ona ne cevap verilir?
  Cübbâî: Rab ona der ki: “Ben haline bakarak şunu bildim: Bü-yüyene kadar yaşasaydın günah işleyecek ve bu sebeple cehenneme gidecektin Senin menfaat ve meslahtına en uygun olan ( eslah) küçükken ölmendi”
  Eş'arî: Eğer ikincisi, “Ya Rab neden beni küçükken öldürmedin? Öyle yapsaydın sana âsi olmaz ve böylece cehenneme girmezdim”, derse Rab ne cevap verir?
  Bu soru üzerine Cübbâî şaşırdı ve cevap veremedi Eş'arî de Mu-tezile mezhebinden ayrıldı Bundan sonra o ve ona tâbi olanlar, Mu-tezilenin görüşlerinin bâtıl olduğunu gösterme, hadiselerde anlatı-lan hususların ve Ehl-i sünnet ve'1-cemaatın yürüdüğü yolun doğru olduğunu ispat etme işi ile meşgul oldular Ondan dolayı da “Ehl-i sünnet ve'I-cemaat” adını aldılar
  arşivden alıntı.

+ Yorum Gönder
üç kardeş meselesi