+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Kenzü'l-ummâl Kitabı hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kenzü'l-ummâl Kitabı hakkında bilgi

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kenzü'l-ummâl Kitabı hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: Kenzu’l-Ummal, Suyutî’nin Cemu’l-Cevami ve Camiu’s-Sağir’inin belli bir düzene (ala’l-ebvaba) göre yeniden tasnif edilen ve bazı ilaveler de yapılarak hazırlanan bir derlemedir. Alimler tarafından kullanılan bir kaynaktır. Bazı zayıf rivayetler çermektedir.

  Bizzat hadis ilmiyle iştigal etmeyenlerin ciltler dolusu böyle bir kaynağı almasına gerek olmadığını, bunun yerine Kütüb-ü Sitte ile meşgul olmanın daha faydalı olduğunu, düşünüyoruz. Nitekim, bu eser bizzat müellif Alaaddin Ali el-Muttakî tarafından yaklaşık üçte biri kadar -özellikle de mükerrer hadisler atılarak- “Muntahabu Kenzu’l-Ummal” adıyla kısaltmıştır.+ Yorum Gönder
kenzul ummal,  kanzul ummal nedir,  kenzul ummal nedir