+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Abdestin Anlamı, Sırları ve Faziletleri Hakkında bilgiler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdestin Anlamı, Sırları ve Faziletleri Hakkında bilgiler

  Reklam
  Sual: Abdestin Anlamı, Abdestin Sırları, Abdestin Faziletleri Hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Abdestin Anlamı, Sırları ve Faziletleri Hakkında bilgiler


  Reklam  Cevap: Abdestin anlamı (kısaca)

  Islâm`da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi
  ibâdet olan temizlenmeye Abdest denir. Abdest kelimesi Farsça`da su anlamına
  gelen "âb" ile el anlamına gelen "dest" kelimelerinden oluşmuş birleşik bir
  isimdir. Arapça karşılığı olan "vudû" kelimesi Hadislerde kullanılmıştır.
  Kur`ân-ı Kerim`de ise temizlik anlamında "tahâret" ve "zekâ" kelimeleri
  geçmektedir. Vudû` kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir.

  Abdestin sırları (sevabı ve faziletleri)

  Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve
  manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam`ın emrettiği önemli
  bir ibâdettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz
  ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam`ın temizliğe verdiği önemi
  gösterir. Böylelikle Islâm yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu
  maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında
  abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve
  temiz duyguyla Allah`a ibâdete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır.
  Insanın yaratılış gayesi olan Allah`a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile
  başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.

  Insan abdestle bedenen
  ve mânen temizlendikten sonra Allah`ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile
  günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır.

  Abdest almakla, dünyevî
  ve uhrevî birçok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.)
  abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar:

  "Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında,
  yüzündeki âzaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve
  ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları, su damlalarıyla beraber akıp gider
  ve kendisi de tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından
  eser kalmaz. Âdâp ve erkânına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek:
  "Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden
  abdühü ve Rasûlühü" diyen bu kul için cennetin kapıları açılmıştır; o, cennet
  kapılarının dilediğinden içeri girer."(Müslim, Tahare, 32, 33; Tirmizî, Tahâre,
  2).

 3. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Hiç böyle düşündünüz mü abdest alırken ?


  Ellerimizi yıkarken: Ellerimizi hayra alet et Ya Rabbi deriz.
  Ağzımızı yıkarken: Bana Kevser şarabını içirt Ya Rabbi deriz.
  Sonra burnumuzda: Burnumu cennetin kokularıyla tatyib et deriz.
  Sonra yüzümü: Sevgililerinin yüzlerini nurlandırdığın gibi benim de yüzümü nurlandır Ya Rabbi.
  Sağ kolda: Beni tövbekar kullarından,
  Sol kolda: Beni istiğfar edenlerden kıl Ya Rabbi deriz.
  Sonra başta: Bana havf (korku) ve hüznü olmayan kullarından olmayı nasip et.
  Ayaklarda: Ayaklarımı münafıkların ayaklarını kaydırdığın gün sıratında müstakim eyle diye yıkarız.


  * Hepimizin nail olması ümidi ile ..


+ Yorum Gönder
Abdestin sırrı