Konusunu Oylayın.: Camiideki saf ile ilgili çok kısa bilgi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Camiideki saf ile ilgili çok kısa bilgi
 1. 19.Aralık.2011, 22:22
  1
  Misafir

  Camiideki saf ile ilgili çok kısa bilgi


  Camiideki saf ile ilgili çok kısa bilgi Mumsema Camiideki safhakkında çok kısa bilgiler paylaşabilir misiniz ? Saf hakında çok ama çok kısa bilgi istiyorumm


 2. 19.Aralık.2011, 22:22
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Camiideki safhakkında çok kısa bilgiler paylaşabilir misiniz ? Saf hakında çok ama çok kısa bilgi istiyorumm

 3. 21.Aralık.2011, 19:56
  2
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2009
  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 2,845
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33

  Cevap: camiideki saf ile ilgili çok kısa bilgi

  Namazda Saf Tutmak Hadisleri Namazda Saf Tutmak Hadislerinin Açıklamaları


  Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ön saftır"

  Müslim, Salât 132 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, İmâmet 32; İbni Mâce, İkâmet 52

  Açıklamalar

  Yukarıdaki hadislerde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz bu hadisin birinci kısmında da, erkekleri cemaatle namaz kılarken ön safta yer almaya teşvik etmekte ve en büyük sevabı ilk safta yer alanların kazanacağını belirtmektedir Hatta 1092 numaralı hadiste, ilk saflarda bulunanlara, (birinci safta yer kalmamışsa ikinci ve üçünsü saflarda yer alanlara) Allah Teâlâ'nın rahmet edeceği, meleklerin de onların bağışlanmasını dileyeceği açıklanmaktadır

  Birinci safta bulunmanın bu kadar sevap olmasının çeşitli sebepleri vardır Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk safta bulunan kimse imamın hareketlerini daha iyi takip eder, onu daha iyi duyar Öte yandan her yerde olduğu gibi camide de nizam ve intizama büyük değer veren dinimiz, bu nevi hadislerle, herhangi bir ikaza gerek kalmadan safların kendiliğinden düzeltilmesini istemektedir Camiye Allah'ın rızasını ve O'nun lütfedeceği sevapları kazanmak için gelen her müslüman en ön safta yer almaya gayret eder, orada yer yoksa arkadaki safta bulunmaya çalışırsa, saflar kendiliğinden kurulur; boş yerleri doldurmak için ayrıca gayret sarf etmeye gerek kalmaz Bugün camilerimizde böyle bir intizam yerine düzensizliğin görülmesi, herkesin keyfine veya işine geldiği şekilde ve aralarda boşluklar bırakarak dağınık tarzda oturması, müslümanların başıboşluğa alışmaları, hadiste anlatılan daha fazla sevabı kazanmaya istekli ve gayretli görünmemeleri sebebiyledir

  Sadece kadınlardan meydana gelen bir cemaatte de durum böyledir O zaman onların da ilk safta yer almak için gayret etmeleri gerekir

  Yukarıda anlatılan hal, kadınlarla erkeklerin artarda namaz kıldıkları ve birbirlerini gördükleri durumlarda bahis konusudur Namaz kılan bir mü'minin en fazla sahip olması gereken şey huşû yani gönlünü Allah'a tam mânasıyla verebilmektir Erkek ve kadın, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerini birbirleriyle imtihan ettiği iki ayrı cins oldukları için, birbirlerine karşı tabii bir meyil hissederler Fakat bu meylin ve nefsânî duygunun büsbütün unutulması gereken yegâne yer Cenâb-ı Hakk'ın huzurudur İşte hadisimiz hem erkeklere hem de kadınlara gönül huzuruyla namaz kılacakları bir ortamı hazırlamaya çalışmaktadır Bu da her iki cinsin namaz kılarken birbirinden olabildiğince uzak durmasıyla mümkündür Kadınların en fazla sevap kazanacakları saffın son saf, en az sevap kazanacakları saffın da ön saf olmasının gerekçesi budur

  Hadisimizde "safların en şerlisi" ifadesiyle anlatılmak istenen, tercümede belirttiğimiz gibi, sevabı en az olan demektir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Erkeklerin tuttuğu saflar içinde sevabı en çok olanı, imamın arkasındaki ilk saf; sevabı en az olanı da en arkadaki saftır
  2 Kadınların bağladığı saflar içinde sevabı en çok olanı, en arkadaki saf, sevabı en az olanı da erkeklere yakın olan ön saftır
  3 Kadınlar erkeklerin bulunmadığı bir yerde kendi aralarında ibadet ediyorlarsa, onların en fazla sevap kazanacağı saf ön saf, sevabı en az olanı da son saftır


  Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbının gerilerde saf tutmaya çalıştığını gördü; bunun üzerine onlara:

  "Öne doğru gelin ve bana uyun! Sizden sonrakiler de size uysunlar Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır" buyurdu

  Müslim, Salât 130 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 97; Nesâî, İmâmet 17; İbni Mâce, İkâmet 45

  Açıklamalar

  Peygamber Efendimiz'in ashâb-ı kirâmı öne doğru dâvet etmesi ya namaz kılınacağı sırada olmuş veya bir sohbet esnasında meydana gelmiştir Eğer bu dâvet namaz kılınacağı sırada olmuşsa, ashâb-ı kirâm, kendilerinden daha üstün gördükleri fazilet sahibi kişilerin öne geçmesi için yavaş hareket etmiş olabilir O takdirde Efendimiz, daha önceki hadislerde açıklandığı gibi, ashâbını kendine yakın bir yerde saf bağlamaya, kendi hareketlerini yakından görüp aynını yapmaya dâvet etmiş ve böylece herkesin bir ön safta bulunan kimselerin hareketlerini takip etmesini istemiştir

  Resûlullah Efendimiz ashâbını bir sohbet sırasında öne doğru gelmeye dâvet etmişse, bunun anlamı, onları, kendisinden duyup öğrenecekleri ilmi iyice anlamaya ve öğrendiklerini kendilerinden sonra gelecek nesle öğretmeye teşvik etmektir Zira bir toplumun ileri gitmesi, önceki neslin sonrakilere iyi örnek olmasına ve onlara iyi şeyler bırakmasına bağlıdır Bu da sonradan gelenlerin önde gidenleri kendilerine örnek almasıyla, hem ilimde hem de ahlâk ve fazilette ileri gitmeyi istemesiyle mümkün olabilir

  Hadisimizdeki "Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır" ifadesini hem genel hem de özel olarak değerlendirmek mümkündür Bunun genel olarak mânası, şayet nesiller ilim ve fazilet kazanma hususunda ileri gitmeye gayret etmezlerse, Allah Teâlâ da onları rahmetinden ve lutfundan mahrum eder; her bakımdan geri bırakır; ne dünyayı elde edebilirler ne de âhireti kazanabilirler, demektir Özel olarak ise, namazda ön saflara gitmeyip arkada kalanlar tehdit edilmektedir Şayet bir cemaat ön saflara koşmaz, ilk saftan itibaren safları doldurmaz, gerilerde kalmak isterse, Allah Teâlâ da onları büyük sevaplardan mahrum bırakır, demektir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Ön safta bulunan cemaat imamdan fazla geride bulunmamalı, onlar imamın hareketlerini, arka safta bulunanlar da öndekilerin hareketlerini takip etmelidir
  2 Her nesil kendinden öncekilerden ilim ve fazilet bakımından daha ileri gitmeye çalışmalıdır İleri gidip yükselme konusunda Allah'ın yardımını kazanmanın yolu budur

  Yine Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Önce ilk safı tamamlayınız; sonra arkadaki safları doldurunuz Şayet eksik kalırsa, son safta kalsın"

  Ebû Dâvûd, Salât 93 Ayrıca bk Nesâî, İmâmet 30

  70 hadisle birlikte açıklanacaktır

  68 Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler"

  Ebû Dâvûd, Salât 95 Ayrıca bk İbni Mâce, İkamet 55

  70 numaralı hadisle birlikte açıklanacaktır

  69 Berâ radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldığımız zaman, yüzünü bize döndüğünde sağına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik Bir defasında bize dönünce şöyle buyurduğunu işittim:

  "Rabbim! Kullarını diriltip bir araya topladığın gün, beni azâbından koru!"

  Müslim, Müsâfirîn 62 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 71, Edeb 98; Tirmizî, Daavât 18

  70 numaralı hadisle birlikte açıklanacaktır

  70 Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İmamı ortanıza alınız ve saflardaki boşlukları doldurunuz"

  Ebû Dâvûd, Salât 98

  Açıklamalar

  Namazda saf düzeniyle ilgili olan yukarıdaki dört hadiste, önce ilk saftan başlayarak sırayla bütün safların doldurulması emredilmekte, şayet eksik kalırsa, bunun son safta olması tavsiye edilmekte, safların sağ tarafında bulunanlara Allah'ın rahmet, meleklerin de dua edeceği belirtilmekte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı bitirip de mübârek yüzünü ashâbına döndüğü zaman sağ tarafına döndüğü için sahâbîlerin onun sağ tarafında olmayı arzu ettikleri ifade edilmektedir Son hadiste, bunlara ilâve olarak, saf tutmaya nasıl başlanacağı konusunda ön bilgi verilmektedir

  Konumuzun başından beri gördüğümüz hadislerin hepsi saf düzeniyle ilgili olmakla beraber, bu sonuncu hadiste imamın saftaki yeri belirtilmektedir Buna göre imam cemaatin tam ortasına gelecek şekilde duracaktır

  İmamın arkasındaki ilk safın nasıl tutulacağına gelince: İmamlık yapabilecek bilgiye sahip bir kişi, imamın tam arkasında yerini alacaktır İlmi, yaşı başı ve faziletiyle toplumun saygısını kazanan diğer kimseler de bu zâtın sağına ve soluna geçecekler ve onun ayaklarına bakarak düzgün bir saf tutacaklardır Diğer saflar da aynı şekilde ve arada hiçbir boşluk kalmamak üzere tutulacaktır

  Safların sağında bulunanlara Allah'ın rahmet, meleklerin ise istiğfâr edeceği, yani onların bağışlanması için dua edeceği hususunun, sağdan başlayarak bir an önce saf bağlamaya teşvik ile ilgili olduğu hatıra gelmektedir İlâhî rahmetin sadece sağ tarafta bulunanları kapsaması, sol tarafta bulunanları kuşatmaması elbette düşünülemez

  Öncelikle safın sağ tarafını doldurmaya çalışanlar, ilâhî rahmete bir an önce kavuşmuş olurlar Peygamber Efendimiz'e, herkesin daha fazla sevap kazanmak için safların sağına durmak istediği söylendiği zaman, Allah'ın Resûlü, sağ taraftaki saf dolduktan sonra sol tarafdaki safa geçenlere iki kat sevap verileceğini söyledi (İbni Mâce, İkâmet 55) Böylece önemli olan hususun, sağdan başlayarak bir an önce saf tutmak olduğu anlaşıldı Hadîs-i şerif, cemaate sonradan katılan bir kimsenin, safın sağında ve solunda boşluk gördüğü zaman, öncelikle sağ taraftaki boşluğu doldurmasını da belirtmektedir

  Ashâb-ı kirâmın safların sağ tarafında bulunmayı arzu etmelerinin diğer bir sebebi de, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz'in, namaz bittikten sonra cemaate yüzünü döndüğü zaman, ekseriyâ sağ tarafa doğru meyilli oturmasıydı Bazan mübârek yüzü bütün cemaati aydınlatacak şekilde yüzünü onlara dönerdi Ashâb-ı kirâm bu parıldayan güneşi seyretmekten büyük bir haz alırdı Bu sebeple sağına dönebileceği düşüncesiyle safların sağında bulunmayı ve onun güzel yüzünü seyretmeyi arzu ederlerdiResûlullah Efendimiz'i görmekten derin zevk aldıkları kadar, bu sırada onun söyleceği sözleri ve tavsiyeleri iyice duyup öğrenmeyi de arzu ederlerdi Nitekim Efendimiz'in bu hâlini 69 hadiste bize anlatan Berâ İbni Âzib, onun, mübârek yüzünü döndükten sonra "Rabbim! Kullarını bir araya topladığın gün, beni azâbından koru!" diye dua ettiğini duyup öğrenmiştiEfendimiz'in bu duayı, uyumak üzere yatağına yattığı zaman, yanağını sağ avucunun üzerine koyarak okuduğu da bilinmektedir (Ebû Dâvûd, Edeb 97-98; Tirmizî, Da'avât 18)

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 İmam cemaatin tam ortasına durmalıdır
  2 Cemaatle namaz kılınacağı zaman önce ilk saf, sonra da sırayla diğer saflar doldurulmalıdır
  3 Saflarda boşluk bırakılmamalıdır Şayet bir saf eksik kalacak olursa, bu son saf olmalıdır
  4 Cemaate sonradan katılan kimse, şayet varsa, önce sağ taraftaki, sonra da sol taraftaki boşluğu doldurmalıdır
  5 Allah Teâlâ, öncelikle, safların sağ tarafında bulunanlara rahmet, melekler de dua ederler
  6 Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra mübârek yüzünü ashâbına döndüğü zaman, sağ tarafına doğru meyilli dönerdi Bu sebeple sahâbîler onun sağ tarafında olmayı arzu ederlerdi


 4. 21.Aralık.2011, 19:56
  2
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Namazda Saf Tutmak Hadisleri Namazda Saf Tutmak Hadislerinin Açıklamaları


  Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ön saftır"

  Müslim, Salât 132 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, İmâmet 32; İbni Mâce, İkâmet 52

  Açıklamalar

  Yukarıdaki hadislerde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz bu hadisin birinci kısmında da, erkekleri cemaatle namaz kılarken ön safta yer almaya teşvik etmekte ve en büyük sevabı ilk safta yer alanların kazanacağını belirtmektedir Hatta 1092 numaralı hadiste, ilk saflarda bulunanlara, (birinci safta yer kalmamışsa ikinci ve üçünsü saflarda yer alanlara) Allah Teâlâ'nın rahmet edeceği, meleklerin de onların bağışlanmasını dileyeceği açıklanmaktadır

  Birinci safta bulunmanın bu kadar sevap olmasının çeşitli sebepleri vardır Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk safta bulunan kimse imamın hareketlerini daha iyi takip eder, onu daha iyi duyar Öte yandan her yerde olduğu gibi camide de nizam ve intizama büyük değer veren dinimiz, bu nevi hadislerle, herhangi bir ikaza gerek kalmadan safların kendiliğinden düzeltilmesini istemektedir Camiye Allah'ın rızasını ve O'nun lütfedeceği sevapları kazanmak için gelen her müslüman en ön safta yer almaya gayret eder, orada yer yoksa arkadaki safta bulunmaya çalışırsa, saflar kendiliğinden kurulur; boş yerleri doldurmak için ayrıca gayret sarf etmeye gerek kalmaz Bugün camilerimizde böyle bir intizam yerine düzensizliğin görülmesi, herkesin keyfine veya işine geldiği şekilde ve aralarda boşluklar bırakarak dağınık tarzda oturması, müslümanların başıboşluğa alışmaları, hadiste anlatılan daha fazla sevabı kazanmaya istekli ve gayretli görünmemeleri sebebiyledir

  Sadece kadınlardan meydana gelen bir cemaatte de durum böyledir O zaman onların da ilk safta yer almak için gayret etmeleri gerekir

  Yukarıda anlatılan hal, kadınlarla erkeklerin artarda namaz kıldıkları ve birbirlerini gördükleri durumlarda bahis konusudur Namaz kılan bir mü'minin en fazla sahip olması gereken şey huşû yani gönlünü Allah'a tam mânasıyla verebilmektir Erkek ve kadın, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerini birbirleriyle imtihan ettiği iki ayrı cins oldukları için, birbirlerine karşı tabii bir meyil hissederler Fakat bu meylin ve nefsânî duygunun büsbütün unutulması gereken yegâne yer Cenâb-ı Hakk'ın huzurudur İşte hadisimiz hem erkeklere hem de kadınlara gönül huzuruyla namaz kılacakları bir ortamı hazırlamaya çalışmaktadır Bu da her iki cinsin namaz kılarken birbirinden olabildiğince uzak durmasıyla mümkündür Kadınların en fazla sevap kazanacakları saffın son saf, en az sevap kazanacakları saffın da ön saf olmasının gerekçesi budur

  Hadisimizde "safların en şerlisi" ifadesiyle anlatılmak istenen, tercümede belirttiğimiz gibi, sevabı en az olan demektir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Erkeklerin tuttuğu saflar içinde sevabı en çok olanı, imamın arkasındaki ilk saf; sevabı en az olanı da en arkadaki saftır
  2 Kadınların bağladığı saflar içinde sevabı en çok olanı, en arkadaki saf, sevabı en az olanı da erkeklere yakın olan ön saftır
  3 Kadınlar erkeklerin bulunmadığı bir yerde kendi aralarında ibadet ediyorlarsa, onların en fazla sevap kazanacağı saf ön saf, sevabı en az olanı da son saftır


  Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbının gerilerde saf tutmaya çalıştığını gördü; bunun üzerine onlara:

  "Öne doğru gelin ve bana uyun! Sizden sonrakiler de size uysunlar Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır" buyurdu

  Müslim, Salât 130 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 97; Nesâî, İmâmet 17; İbni Mâce, İkâmet 45

  Açıklamalar

  Peygamber Efendimiz'in ashâb-ı kirâmı öne doğru dâvet etmesi ya namaz kılınacağı sırada olmuş veya bir sohbet esnasında meydana gelmiştir Eğer bu dâvet namaz kılınacağı sırada olmuşsa, ashâb-ı kirâm, kendilerinden daha üstün gördükleri fazilet sahibi kişilerin öne geçmesi için yavaş hareket etmiş olabilir O takdirde Efendimiz, daha önceki hadislerde açıklandığı gibi, ashâbını kendine yakın bir yerde saf bağlamaya, kendi hareketlerini yakından görüp aynını yapmaya dâvet etmiş ve böylece herkesin bir ön safta bulunan kimselerin hareketlerini takip etmesini istemiştir

  Resûlullah Efendimiz ashâbını bir sohbet sırasında öne doğru gelmeye dâvet etmişse, bunun anlamı, onları, kendisinden duyup öğrenecekleri ilmi iyice anlamaya ve öğrendiklerini kendilerinden sonra gelecek nesle öğretmeye teşvik etmektir Zira bir toplumun ileri gitmesi, önceki neslin sonrakilere iyi örnek olmasına ve onlara iyi şeyler bırakmasına bağlıdır Bu da sonradan gelenlerin önde gidenleri kendilerine örnek almasıyla, hem ilimde hem de ahlâk ve fazilette ileri gitmeyi istemesiyle mümkün olabilir

  Hadisimizdeki "Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır" ifadesini hem genel hem de özel olarak değerlendirmek mümkündür Bunun genel olarak mânası, şayet nesiller ilim ve fazilet kazanma hususunda ileri gitmeye gayret etmezlerse, Allah Teâlâ da onları rahmetinden ve lutfundan mahrum eder; her bakımdan geri bırakır; ne dünyayı elde edebilirler ne de âhireti kazanabilirler, demektir Özel olarak ise, namazda ön saflara gitmeyip arkada kalanlar tehdit edilmektedir Şayet bir cemaat ön saflara koşmaz, ilk saftan itibaren safları doldurmaz, gerilerde kalmak isterse, Allah Teâlâ da onları büyük sevaplardan mahrum bırakır, demektir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Ön safta bulunan cemaat imamdan fazla geride bulunmamalı, onlar imamın hareketlerini, arka safta bulunanlar da öndekilerin hareketlerini takip etmelidir
  2 Her nesil kendinden öncekilerden ilim ve fazilet bakımından daha ileri gitmeye çalışmalıdır İleri gidip yükselme konusunda Allah'ın yardımını kazanmanın yolu budur

  Yine Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Önce ilk safı tamamlayınız; sonra arkadaki safları doldurunuz Şayet eksik kalırsa, son safta kalsın"

  Ebû Dâvûd, Salât 93 Ayrıca bk Nesâî, İmâmet 30

  70 hadisle birlikte açıklanacaktır

  68 Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler"

  Ebû Dâvûd, Salât 95 Ayrıca bk İbni Mâce, İkamet 55

  70 numaralı hadisle birlikte açıklanacaktır

  69 Berâ radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldığımız zaman, yüzünü bize döndüğünde sağına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik Bir defasında bize dönünce şöyle buyurduğunu işittim:

  "Rabbim! Kullarını diriltip bir araya topladığın gün, beni azâbından koru!"

  Müslim, Müsâfirîn 62 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 71, Edeb 98; Tirmizî, Daavât 18

  70 numaralı hadisle birlikte açıklanacaktır

  70 Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İmamı ortanıza alınız ve saflardaki boşlukları doldurunuz"

  Ebû Dâvûd, Salât 98

  Açıklamalar

  Namazda saf düzeniyle ilgili olan yukarıdaki dört hadiste, önce ilk saftan başlayarak sırayla bütün safların doldurulması emredilmekte, şayet eksik kalırsa, bunun son safta olması tavsiye edilmekte, safların sağ tarafında bulunanlara Allah'ın rahmet, meleklerin de dua edeceği belirtilmekte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı bitirip de mübârek yüzünü ashâbına döndüğü zaman sağ tarafına döndüğü için sahâbîlerin onun sağ tarafında olmayı arzu ettikleri ifade edilmektedir Son hadiste, bunlara ilâve olarak, saf tutmaya nasıl başlanacağı konusunda ön bilgi verilmektedir

  Konumuzun başından beri gördüğümüz hadislerin hepsi saf düzeniyle ilgili olmakla beraber, bu sonuncu hadiste imamın saftaki yeri belirtilmektedir Buna göre imam cemaatin tam ortasına gelecek şekilde duracaktır

  İmamın arkasındaki ilk safın nasıl tutulacağına gelince: İmamlık yapabilecek bilgiye sahip bir kişi, imamın tam arkasında yerini alacaktır İlmi, yaşı başı ve faziletiyle toplumun saygısını kazanan diğer kimseler de bu zâtın sağına ve soluna geçecekler ve onun ayaklarına bakarak düzgün bir saf tutacaklardır Diğer saflar da aynı şekilde ve arada hiçbir boşluk kalmamak üzere tutulacaktır

  Safların sağında bulunanlara Allah'ın rahmet, meleklerin ise istiğfâr edeceği, yani onların bağışlanması için dua edeceği hususunun, sağdan başlayarak bir an önce saf bağlamaya teşvik ile ilgili olduğu hatıra gelmektedir İlâhî rahmetin sadece sağ tarafta bulunanları kapsaması, sol tarafta bulunanları kuşatmaması elbette düşünülemez

  Öncelikle safın sağ tarafını doldurmaya çalışanlar, ilâhî rahmete bir an önce kavuşmuş olurlar Peygamber Efendimiz'e, herkesin daha fazla sevap kazanmak için safların sağına durmak istediği söylendiği zaman, Allah'ın Resûlü, sağ taraftaki saf dolduktan sonra sol tarafdaki safa geçenlere iki kat sevap verileceğini söyledi (İbni Mâce, İkâmet 55) Böylece önemli olan hususun, sağdan başlayarak bir an önce saf tutmak olduğu anlaşıldı Hadîs-i şerif, cemaate sonradan katılan bir kimsenin, safın sağında ve solunda boşluk gördüğü zaman, öncelikle sağ taraftaki boşluğu doldurmasını da belirtmektedir

  Ashâb-ı kirâmın safların sağ tarafında bulunmayı arzu etmelerinin diğer bir sebebi de, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz'in, namaz bittikten sonra cemaate yüzünü döndüğü zaman, ekseriyâ sağ tarafa doğru meyilli oturmasıydı Bazan mübârek yüzü bütün cemaati aydınlatacak şekilde yüzünü onlara dönerdi Ashâb-ı kirâm bu parıldayan güneşi seyretmekten büyük bir haz alırdı Bu sebeple sağına dönebileceği düşüncesiyle safların sağında bulunmayı ve onun güzel yüzünü seyretmeyi arzu ederlerdiResûlullah Efendimiz'i görmekten derin zevk aldıkları kadar, bu sırada onun söyleceği sözleri ve tavsiyeleri iyice duyup öğrenmeyi de arzu ederlerdi Nitekim Efendimiz'in bu hâlini 69 hadiste bize anlatan Berâ İbni Âzib, onun, mübârek yüzünü döndükten sonra "Rabbim! Kullarını bir araya topladığın gün, beni azâbından koru!" diye dua ettiğini duyup öğrenmiştiEfendimiz'in bu duayı, uyumak üzere yatağına yattığı zaman, yanağını sağ avucunun üzerine koyarak okuduğu da bilinmektedir (Ebû Dâvûd, Edeb 97-98; Tirmizî, Da'avât 18)

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 İmam cemaatin tam ortasına durmalıdır
  2 Cemaatle namaz kılınacağı zaman önce ilk saf, sonra da sırayla diğer saflar doldurulmalıdır
  3 Saflarda boşluk bırakılmamalıdır Şayet bir saf eksik kalacak olursa, bu son saf olmalıdır
  4 Cemaate sonradan katılan kimse, şayet varsa, önce sağ taraftaki, sonra da sol taraftaki boşluğu doldurmalıdır
  5 Allah Teâlâ, öncelikle, safların sağ tarafında bulunanlara rahmet, melekler de dua ederler
  6 Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra mübârek yüzünü ashâbına döndüğü zaman, sağ tarafına doğru meyilli dönerdi Bu sebeple sahâbîler onun sağ tarafında olmayı arzu ederlerdi
+ Yorum Gönder