+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Serahsinin el usul kitabı hakkında geniş bilgi istiyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Serahsinin el usul kitabı hakkında geniş bilgi istiyorum

  Reklam
  Sual: kitap hakkında geniş bilgi istiyorum eserin tam ismi müellifin tam ismi eser basılı ise baskı tarihi el yazması ise bulundugu kütüphanenin yeri eserin temel karakteristik özellikleri eserde ele alınan konular ve bu konuların hangi başlık ve sıra ile işlendigi yararlanılan kaynaklar ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: serahsinin el usul kitabı hakkında geniş bilgi istiyorum


  Reklam  Cevap: USÛLÜ'S-SERÂHSÎ (KİTABÜ'L-USÛL)
  İmam Serahsî bu eserini Özcend'de mahbus iken yazmıştır. Eserin Bâbü'ş-Şürût kısmına vasıl olduğunda tahliye kararı verilmişti. Hapisten çıkıp Mergınân'a (bir rivayete göre ise Fergana'ya) gitti ve eserini burada tamamladı.

  Mezheb imamının içtihadını açıklayabilmek, boşlukları onun içtihâd usûlüne göre doldurabilmek için imamın usûlünü, hükümlerin illetini bilmek gerekmiştir. İllete "menât", bunu bulup ortaya koymaya "tahrîcü'l-menât" bu ehliyeti taşıyan âlimlere "ehl-i tahrîc", yâhud da "el-muharricûn" denir. Bilhassa Hanefîler -imamlarından kendilerine yazılmış bir usûl kitabı intikâl etmediği için tahrîc- işiyle meşgul olmuşlar, imamların hüküm, içtihâd ve mütalâalarından faydalanarak onların usûlünü, hükümlerinin illetini tesbite çalışmışlardır.İşte Şemsü'l-Eimme es-Serahsî'nin "Usûl"ü bu maksadla yazılmış eserlerdendir.

  es-Serahsî'nin fukahâ metoduna göre yazılmış bulunan bu eseri matbudur. Kendisinden sonra yazılan birçok esere kaynak teşkil etmiştir. İki cilttir.
  Yeni Ümit Dergisi


+ Yorum Gönder