+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Hemmam bin münebbih sahifesi hakkında bilgi istiyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hemmam bin münebbih sahifesi hakkında bilgi istiyorum

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hemmam bin münebbih sahifesi hakkında bilgi istiyorum


  Reklam  Cevap: Tabiin’in meşhurlarından. İsmi, Hemmam bin Münebbih bin Kamil olup, künyesi Ebu Ukbe’dir. Aslen Yemenli olduğu için Yemani, San’a şehrinden olduğu için San’ani, İslamiyetten önce Yemen’e gelip yerleşen İranlıların soyundan olduğu için de El-Ebnai nisbeleriyle bilinir. Doğum yeri ve tarihi kesin bilinmemekte ve hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. 749 (H.131)da vefat ettiği rivayet edilmektedir. Ticaretle uğraşan ve bazı gazalara katılan Hemmam bin Münebbih, uzun müddet Ebu Hüreyre’nin meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Ondan hadis-i şerif dinleyip rivayet etti. Ebu Hüreyre’nin bizzat ona hadis-i şerif yazdırdığı da rivayet edilir. Hazret-i Muaviye, İbn-i Abbas, İbn-i Ömer ve İbn-i Zübeyr’den de hadis-i şerif rivayet etti. Kardeşi Vehb bin Münebbih, Ali bin Hasan ve Ma’mer bin Raşid gibi zatlar da ondan hadis-i şerif rivayet ettiler.
  Ebu Hüreyre’den duyarak yazdığı hadis-i şerifleri Es-Sahifet-üs-Sahiha adlı risalesinde topladı. Daha sonraki devirlerde Sahife-i Hemmam diye meşhur olan bu risalede, 140’a yakın hadis-i şerif vardır. Talebelerinden Ma’mer’in, ondan da Abdürrezzak’ın rivayet ettiği bu risaledeki hadis-i şerifleri, Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh Müsned’ine, İmam-ı Buhari hazretleri ise Sahih’ine almıştır. Sahifeti Hemmam bin Münebbih adıyla neşredilen bu eser, hadis-i şerif tarihi bakımından çok önemlidir. Bütün hadis alimlerince sika, yani güvenilir bir ravi olduğu bildirilen Hemmam bin Münebbih’in rivayet ettiği bu hadis-i şerifler, Şam ve Berlin’deki kütüphanelerde iki nüsha halinde mevcuttur.
  Onun, Ebu Hureyre’den radıyallahü anh rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip, Rabbinden bir şey dilerse, Allahü teala ona mutlaka dilediğini verir. Güneş battığı yerden doğmadıkça, kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman, daha önceden inanmayan veya iman ile bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır.


 3. çiçek ammo
  Devamlı Üye
  MuuhaddisHemmam bin münebbihi ilk defa duydum.
  Teşekkür

+ Yorum Gönder
ahmet bin hanbel hemmam,  Hammam bin Munebbih