+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Bana Allahın Görüntüsü Hakkında Bilgi Verirmisiniz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Bana Allahın Görüntüsü Hakkında Bilgi Verirmisiniz

  Reklam

 2. 2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Bana Allahın Görüntüsü Hakkında Bilgi Verirmisiniz


  Reklam  Cevap: Allah Teâlâ'nın sıfatlarının hepsi ezelî ve ebedî sıfatlardır.
  O'nun sıfatları-nın başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın sıfatları,
  yaratıkların sıfatlarına benze-mez. Her ne kadar isimlendirmede
  bir benzerlik varsa da Allah'ın ilmi, iradesi, hayatı, kelâmı; bizim,
  ilim, irade, hayat ve kelâmımıza benzemez. Biz, Allah'ın zâtını ve
  mahiyetini bilemediğimiz ve kavrayamadığımız için O'nu isim ve
  sıfatlarıyla tanırız.

  Kur'ân-ı Kerîm "Onu gözler idrak edemez. Fakat O,
  gözleri idrak eder. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır" [B](el-En‘âm 6/103) [/B

  ]buyurarak, Allah'ın zâtını idrak etmenin, mahiyetini bilmenin imkânsız
  olduğunu açıklamıştır. Hz. Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur: "Al-lah'ın yaratıkla
  rı hakkında düşününüz. Fakat Allah'ın zâtı hakkında düşün-meyiniz. Gerçekten siz
  buna hiç güç yetiremezsiniz" (Süyûtî, el-Câmi‘u's-sag¢r, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311).


  Muhâlefetün li'l-havâdis. “Sonradan olan şeylere benzememek” demektir.
  Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine
  hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de
  ötesinde bir varlıktır. Bu sıfatın zıddı olan, sonradan olana benzemek ve
  denklik (müşâbehet ve mümâselet) Allah hak- ında düşünülemez.

  Kur'an'da şöyle buyurulur: "...O'nun (benzeri olmak şöyle dursun)
  benzeri gibisi (dahi) yoktur..." (eş-Şûrâ 42/11)


 3. 3
  ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu
  Önceden bende kainatta hiç bir şey yokken diye düşünürdüm ama maalesefki insanoğlunun düşünde kapasitesi buna güç yetiremiyor sınırlı en iyisi düşünmemek kısır döngüye giriyoruz tşkler

 4. 4
  Misafir
  Verdiniz guzel bilgiler icin tesekurler

+ Yorum Gönder

allahın görüntüsü

allahın görünüşü

allah ın görünüşü

allahin goruntusu

allah görüntüsü