Konusunu Oylayın.: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

5 üzerinden 4.78 | Toplam : 59 kişi
Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?
 1. 28.Mayıs.2011, 16:55
  1
  Misafir

  Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?


  Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz? Mumsema Dört büyük kitap Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim
  hakkında bilgi verirmisiniz?


 2. 28.Mayıs.2011, 16:55
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir 3. 28.Mayıs.2011, 17:56
  2
  Altundal
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 579
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?
  Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:

  Tevrat, Musa aleyhisselama,
  Zebur, Davud aleyhisselama,
  İncil, İsa aleyhisselama,
  Kur’an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama.


  Kitapların hepsini, Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur’an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur’an-ı kerime tâbi olmaları lazımdır. Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İnciller vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile, geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiştir.
  Kur’an-ı kerimin gelmesi âyet âyet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an-ı kerim, kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur’an-ı kerimde eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan, Allahü teâlâya inanmamış olur.

  Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:
  (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.) [Hicr 9]
  (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından [hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.) [Fussilet 41-42


 4. 28.Mayıs.2011, 17:56
  2
  Devamlı Üye  Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:

  Tevrat, Musa aleyhisselama,
  Zebur, Davud aleyhisselama,
  İncil, İsa aleyhisselama,
  Kur’an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama.


  Kitapların hepsini, Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur’an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur’an-ı kerime tâbi olmaları lazımdır. Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İnciller vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile, geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiştir.
  Kur’an-ı kerimin gelmesi âyet âyet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an-ı kerim, kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur’an-ı kerimde eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan, Allahü teâlâya inanmamış olur.

  Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:
  (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.) [Hicr 9]
  (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından [hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.) [Fussilet 41-42


 5. 28.Mayıs.2011, 17:57
  3
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,235
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  Tevrat
  Tevrat İbrânîce bir kelime olup "kanun, şeriat ve öğreti" anlamlarına ge-lir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de Tevrat'ın Allah'ın kutsal ki-taplarından biri olduğu açıklanmıştır: "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik..." (el-Mâide 5/44).
  Tevrat Hz. Mûsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları sürgün ve esirlik dönemlerinde Tevrat'ın Allah'tan gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat'ın asıl nüshası kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat tahrif edilmiş, bütünüyle ilâhî kitap olma özelliğini yitirmiştir.

  Zebur
  Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur: "...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebur'u verdik" (el-İsrâ 17/55).
  Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan Zebur nüshaları, lirik söyleyiş ve ilâhîlerden, Al-lah'a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan meydana gel-miştir. Mezmûrlar adıyla Eski Ahid'de yer almaktadır.

  İncil
  İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ ara-cılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir: "Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğru-layıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu Îsâ'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik" (el-Mâide 5/46).
  İncil'e, Allah'tan Hz. Îsâ'ya indirildiği şekliyle inanmak imanın gerekle-rindendir. Fakat bugün İncil'in orijinal metni de diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış şekli vardır. İncil'e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.
  Bir müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber veril-mesi durumunda; eğer bu husus, Kur'an ve sahih hadislerdeki bilgilere uy-gunsa kabul edilir. Âyet ve hadislere aykırı ise reddedilir. Âyet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm'ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Pey-gamber'in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: "Ehl-i kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah'a, bize indirilene, İbrâhim'e... indirilene inandık deyin" (Buhârî, “Tefsîr”, sûre: 2/11; “İ‘tisâm”, 25).

  Kur'an
  Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Ke-rîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte "toplamak, oku-mak, bir araya getirmek" anlamına gelen Kur'an terim olarak şöyle tarif edilir:
  "Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır". Bu tarifte bazı hususlar göze çarpmaktadır: "Peygambere indirilen" derken Hz. Muhammed kaste-dilmektedir. "Tevâtür yoluyla nakledilmiş olan" derken, her devirde yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluk tarafından nakle-dildiği ve nesilden nesile böyle geçtiği için onun, Allah'a ait oluşunun kesin-liği ifade edilmektedir. "Okunmasıyla ibadet edilen" derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunması gerekti-ğine ve Kur'an tercümelerinin namazda okunmasının câiz ve geçerli olmadı-ğına işaret edilmektedir. 6. 28.Mayıs.2011, 17:57
  3
  herşey O'nun için..!
  Tevrat
  Tevrat İbrânîce bir kelime olup "kanun, şeriat ve öğreti" anlamlarına ge-lir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de Tevrat'ın Allah'ın kutsal ki-taplarından biri olduğu açıklanmıştır: "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik..." (el-Mâide 5/44).
  Tevrat Hz. Mûsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları sürgün ve esirlik dönemlerinde Tevrat'ın Allah'tan gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat'ın asıl nüshası kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat tahrif edilmiş, bütünüyle ilâhî kitap olma özelliğini yitirmiştir.

  Zebur
  Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur: "...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebur'u verdik" (el-İsrâ 17/55).
  Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan Zebur nüshaları, lirik söyleyiş ve ilâhîlerden, Al-lah'a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan meydana gel-miştir. Mezmûrlar adıyla Eski Ahid'de yer almaktadır.

  İncil
  İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ ara-cılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir: "Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğru-layıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu Îsâ'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik" (el-Mâide 5/46).
  İncil'e, Allah'tan Hz. Îsâ'ya indirildiği şekliyle inanmak imanın gerekle-rindendir. Fakat bugün İncil'in orijinal metni de diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış şekli vardır. İncil'e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.
  Bir müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber veril-mesi durumunda; eğer bu husus, Kur'an ve sahih hadislerdeki bilgilere uy-gunsa kabul edilir. Âyet ve hadislere aykırı ise reddedilir. Âyet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm'ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Pey-gamber'in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: "Ehl-i kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah'a, bize indirilene, İbrâhim'e... indirilene inandık deyin" (Buhârî, “Tefsîr”, sûre: 2/11; “İ‘tisâm”, 25).

  Kur'an
  Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Ke-rîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte "toplamak, oku-mak, bir araya getirmek" anlamına gelen Kur'an terim olarak şöyle tarif edilir:
  "Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır". Bu tarifte bazı hususlar göze çarpmaktadır: "Peygambere indirilen" derken Hz. Muhammed kaste-dilmektedir. "Tevâtür yoluyla nakledilmiş olan" derken, her devirde yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluk tarafından nakle-dildiği ve nesilden nesile böyle geçtiği için onun, Allah'a ait oluşunun kesin-liği ifade edilmektedir. "Okunmasıyla ibadet edilen" derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunması gerekti-ğine ve Kur'an tercümelerinin namazda okunmasının câiz ve geçerli olmadı-ğına işaret edilmektedir. 7. 09.Aralık.2013, 23:57
  4
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  bizim kitabımız kuran-ı kerim çok güzel

  muhteşem olmuş teşekkürler

  Gerçekten de çok güzel okumanızı tavsiye ederim


 8. 09.Aralık.2013, 23:57
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  bizim kitabımız kuran-ı kerim çok güzel

  muhteşem olmuş teşekkürler

  Gerçekten de çok güzel okumanızı tavsiye ederim


 9. 16.Aralık.2013, 20:25
  5
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  Süper ya ödev siteleri olmasa naparım bilmiyorum Tesekurler sizin sayenizle cok guzel bilgiler ogrendim


 10. 16.Aralık.2013, 20:25
  5
  MİSAFİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  MİSAFİR
  Misafir
  Süper ya ödev siteleri olmasa naparım bilmiyorum Tesekurler sizin sayenizle cok guzel bilgiler ogrendim


 11. 23.Şubat.2014, 14:38
  6
  Misafir

  ilahi kitaplar hakkında bilgi

  Ödevim için çok lazımdı sana ve bunu hazırlayanlara teşekkürlerimi sunarım


 12. 23.Şubat.2014, 14:38
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ödevim için çok lazımdı sana ve bunu hazırlayanlara teşekkürlerimi sunarım


 13. 09.Mart.2016, 11:27
  7
  Misafir
  Yuh beynim yandı O_o keşke biraz kısa olsaydı ödevime bu kadar uzun yazamam ama yinede bilgi sahibi oldum sağolsun


 14. 09.Mart.2016, 11:27
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Yuh beynim yandı O_o keşke biraz kısa olsaydı ödevime bu kadar uzun yazamam ama yinede bilgi sahibi oldum sağolsun


 15. 18.Nisan.2016, 17:58
  8
  Misafir

  Cevap: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  Inanc esaslarinin ibadetlerin ahlak kurallarin ve toplum hayati ile ilgili islamin temel kaynagi ne çok qcil


 16. 18.Nisan.2016, 17:58
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Inanc esaslarinin ibadetlerin ahlak kurallarin ve toplum hayati ile ilgili islamin temel kaynagi ne çok qcil


 17. 17.Aralık.2016, 16:18
  9
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  ben boyle istemiyorun kime indi ne zaman indi kac yılında indi gbi ey lazım ve bu proje odevi olucak herkeze basarılar dilerim


 18. 17.Aralık.2016, 16:18
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  ben boyle istemiyorun kime indi ne zaman indi kac yılında indi gbi ey lazım ve bu proje odevi olucak herkeze basarılar dilerim


 19. 26.Nisan.2017, 10:49
  10
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  çok güzel ya bayıldım bunun yapanlara çok çok teşekkür ederim inşallah 100 alırım


 20. 26.Nisan.2017, 10:49
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  çok güzel ya bayıldım bunun yapanlara çok çok teşekkür ederim inşallah 100 alırım


 21. 22.Eylül.2017, 01:52
  11
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  4 kitap var 4 üde ayni sadece 1 tanesi değiştirilmedi .
  4 kitap da ayni şeyleri soyluyor . Kull hakki yemeyin iman edin . 4 kitapin incile inanan tevarata inanan zebura inan ve okuyan var bu 3 kitapin ucune inan kisiler şeytanin onlari degistirip insan oğula H.Z ADEM den beri bozmaya caslisan şeytana karşı duracagimıza 4 kitap 4 ummet 4 peygambere karsi cikiyoruz . Enteresan . Bilseniz ki ne aci durum 4 kitap da kurtarici olarak geldi 4 u de ayni yola cikiyor 4 ummet 1 ALLAH'A inaniyor . Ama şeytanin bunlari birbirine dusurdugunu bize gelen kitaplardan analayamiyoruz . Cok garip .


 22. 22.Eylül.2017, 01:52
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  4 kitap var 4 üde ayni sadece 1 tanesi değiştirilmedi .
  4 kitap da ayni şeyleri soyluyor . Kull hakki yemeyin iman edin . 4 kitapin incile inanan tevarata inanan zebura inan ve okuyan var bu 3 kitapin ucune inan kisiler şeytanin onlari degistirip insan oğula H.Z ADEM den beri bozmaya caslisan şeytana karşı duracagimıza 4 kitap 4 ummet 4 peygambere karsi cikiyoruz . Enteresan . Bilseniz ki ne aci durum 4 kitap da kurtarici olarak geldi 4 u de ayni yola cikiyor 4 ummet 1 ALLAH'A inaniyor . Ama şeytanin bunlari birbirine dusurdugunu bize gelen kitaplardan analayamiyoruz . Cok garip .


 23. 10.Ekim.2017, 15:40
  12
  Misafir

  Yorum: Tevrat, Zebur, İncil Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verirmisiniz?

  100 üzerinden 1000 mütiş bir sey arkadaslar çok yardımcı oldu bana ama genede biraz daha kısa olsaydı iyi olurdu :D:D:D:D


 24. 10.Ekim.2017, 15:40
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  100 üzerinden 1000 mütiş bir sey arkadaslar çok yardımcı oldu bana ama genede biraz daha kısa olsaydı iyi olurdu :D:D:D:D

+ Yorum Gönder