+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Enflasyon-Faiz İlişkisi hakkında bilgi istiyorum.. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Enflasyon-Faiz İlişkisi hakkında bilgi istiyorum..

  Reklam

 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: Enflasyon-Faiz İlişkisi hakkında bilgi istiyorum..


  Reklam  Cevap: Enflasyonun akidlere ve borç ilişkilerine etkisi aşa-ğıda ayrıca ele alınacaktır. Faizin enflasyonla ilişki-sine gelince; paranın satın alma gücünün yani gerçek değerinin hızlı bir düşüş kaydettiği, enflasyonun çok yüksek oranlarda seyrettiği toplumlarda faiz, bu sınıra kadar paranın enflasyon karşısındaki eriyişini durdurucu bir çözüm olarak görülmekte, dolayısıyla bilhassa dar ve orta gelirlinin faize yönelmesinin önemli bir sebebini de bu oluşturmaktadır. Burada şu sorulabilir: Enflasyon oranını aşmayan bir faiz oranı gerçek faiz sayılır mı? Vade farkı ile banka faiz oranları arasında sıkı bir ilişkinin olduğu, enflasyonun bir sebebinin de faiz olduğu, faizin gerçek kâr yönü kadar başlangıçtaki niyet yönünün de olduğu göz önünde bulundurulursa, bu soruya açık bir cevap vermek bir hayli güçleşmektedir. Fakat her hâlükârda, başlangıçta belirli bir miktar veya oran üzerinden garanti edilen bir fazlalığın faiz dışında mütalaa edilmesi de mümkün değildir. Ancak İslâm’da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yasak olduğundan, enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda ödünç verilen paranın gerçek değerini koruyucu önlemler almak-ta (meselâ altın gibi gücünü koruyabilen bir mübâdele ara-cını esas almakta veya önceden bir fazla ödemeyi şart koş-maksızın ödeme zamanında enflasyon sebebiyle hâsıl olan zararın bu nisbette telâfi edilmesinde) sakınca yoktur.

+ Yorum Gönder